Cengiz Aktar: Yeni elitin beton Türkiyesi

 Yeni elitin beton Türkiyesi              Türk ulusu, Osmanlı?nın son dönemi ile Cumhuriyet?in kuruluş aşamasının devasa sorunlarıyla malûl bir tahayyül üzerine bina edilmişti. Ana hedef devleti kurtarmak ve bunu bir ulus yaratarak gerçekleştirmekti. Formül kabaca şuydu: bir yanda Müslümanlık temelinde var edilen ancak bu kimliğinden yasaklı bir topluluk, diğer yanda Sünnî İslâm?dan farklı kimliklerin, türdeşleştirme hedefi … Read more

Cengiz Aktar: Ermeni Müslüman

Ermeni Müslüman   ?Bizim için 2015?in bugünden bir farkı yok, bugün neyse 2015 de bizim için odur. Bu konuyla ilgili korkacak bir şey yok. O gün dile getirilebilecek iddialar bugün de zaten var. Zaten ellerinde bir şey olsa, buyurun kestiğinizin belgesi deyip, önümüze koyarlardı, varsa buyursun getirsinler. Soykırım yapıldığına dair herhangi bir belge yok, olsaydı bunu getirmek … Read more

Cengiz Aktar: Demirören haberi/ Yargıtay 9. Daire/ Yardım Toplama Kanun Tasarısı

Demirören haberi   Sıradan bir vak?a değil. Haberdeki iddialarda sözü edilen işlerin benzerleri 20. yüzyıl başındaki ulus inşasıyla başlar. Gayrimüslim mallarının yağması vasıtasıyla gerçekleştirilen ulusal sermaye birikimidir bu.       Matthias Bjørnlund The 1914 cleansing of Aegean Greeks as a case of violent Turkification ya da ?Şiddet Yoluyla Türkleştirme Örneği Olarak Egeli Rumların 1914?te Temizlenmesi? başlıklı 2008 tarihli makalesinde, … Read more

Cengiz Aktar: 24 Nisan nedir?

24 Nisan nedir?   Pek haberdar olduğumuz ya da olmak istediğimiz söylenemez, öyleyse hatırlayalım. İttihatçıların yönetimindeki Osmanlı devletinin, kendi Ermeni vatandaşının kökünü Anadolu?nun her köşesinden kazıyan kararının uygulamaya başlandığı kara gündür. Yarın da 98. yıldönümüdür. Kararın bedelleri üzerine teferruatlı bilgi ve çalışma pek yok. Örneğin gündemin bir numaralı maddesi olan Kürt meselesinde Kürt ayaklanmalarıyla Ermenilerin o … Read more

Cengiz Aktar’dan Gündeme notlar…

Doğal afet? Van?daki afetin ne kadarı doğal ne kadarı insan eliyle hazırlandı acaba? Yerle bir olan daha 3 yıllık binaları inşa edenlerin payı, tasarrufu yok mu bu afette? Ya yetersiz ve beceriksiz yardım? Afet ayrıca beyanlarda, zihinlerde. Böylesi bir ortak acı dahi silahları susturmak, kini birkaç günlüğüne unutmak için yetmiyor. Kentli, modern ve görülmemiş yaygınlıkta … Read more

Here Comes the Pain- Part II. Former military chiefs are questioned Today

Oh God, even an ordinary sergeant feels and acts like a God in the barracks and now I wonder what these Chiefs feel. Falling from heaven? While Western accomplices like Gareth Jenkins (a great critique of Mr. Jenkins’ report –Between Fact And Fantasy:- that questions the Ergenekon Trial can be found here in Turkish) works hard to spread pro-Ergenekon viewpoints abroad, judiciary process continues and today we reach another top point:

Oramiral Özden ÖrnekOrgeneral Aytaç YalmanOrgeneral İbrahim Fırtına

Questioning of former military chiefs in Ergenekon trial begins

Hurriyet Daily News
The accusation said no hard evidence has been found to directly link the top commanders to the Ergenekon gang, but the coup journals show that the

Turkey braces for commander’s testimony in plot probe (AlertNet)

Source: Reuters By Thomas Grove ISTANBUL, Dec 4 (Reuters) – Three retired military commanders were expected to testify this weekend at an in-camera investigation into a plot to overthrow Turkey’s Islamist-inspired

there is too much pain for the Ergenekon gang. Arbitrarily I named part I here:) A huge roundup follows:

Read more

%d bloggers like this: