17-18-19 Haziran 2013’de Bilgi’de: “Kitleleri Yeniden Düşünmek: Şiddet, Hukuk ve Demokrasi

Tarih: 17-18-19 Haziran 2013 Saat: 9.30-17.30 Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301 Gün geçtikçe daha da büyüyen, çoğalan, farklı etnik yapılara ve sosyal sınıflara dağılan kitle şiddeti, artık hukuk sistemlerini ve adına demokrasi dediğimiz toplumsal örgütlenmeleri tekrar sorgulamamızı gerektirmektedir. Kitlenin hukukla, siyasetle, demokrasiyle ilişkisini ve etki alanını ortaya koymak, hem içinde bulunduğumuz veya bulunmak istediğimiz sistemleri hem de insan … Read more