netizens from Turkey also prepare against SOPA… news from Turkish cybersphere…

check out: http://www.internettutulmasi.com/ İnternet erişimi anayasada korunan bir hak olmalı mı? İnternet erişiminin anayasa içerisinde tanımlanarak güvence altına alınmasından daha doğal bir şey olamaz. Yeni bir anayasa, eğer gerçekten sivil ve demokratik olacaksa, asli ekseni düşünce, ifade, bilgi edinme, haber alma, örgütlenme hak ve özgürlükleri üzerinde kurulmalıdır; internete sınırsız, sansürsüz, kısıtsız bir biçimde erişme hak ve … Read more

%d bloggers like this: