Istanbul Bilgi U. Faculty’s Statement on the Gaza Flotilla attack (in Turkish)

https://i0.wp.com/www.tolerance.ca/image/photo_1275498473003-9-0_86272_G.jpg?w=640

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURULUR

(8 Haziran 2010)

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI

İSRAİL?E ?ARTIK YETER!? DİYOR

31 Mayıs 2010 tarihinde, uzun zamandır İsrail?in ablukası nedeniyle trajik koşullarda yaşayan Gazze-Filistin halkına insani yardım malzemeleri taşıyan gemiler, uluslararası sularda İsrail Ordusu tarafından saldırıya uğramış ve İsrail askerleri bu saldırıda silahsız dokuz sivili katletmiş, onlarcasını yaralamış, gemilere el koymuş ve yüzlerce gemi yolcusunu gözaltına almışlardır.

Biz, aşağıda imzası olan İstanbul Bilgi Üniversitesi çalışanları olarak Türkiye ve İsrail toplumlarına ve uluslararası kamuoyuna bildirmek isteriz ki:

·         Israil devleti bu son saldırıyla uluslararası hukuk normlarını birçok açıdan, bilerek ve isteyerek, ihlal etmiştir. Bu korsanlık eylemi İsrail?in ?haydut devlet? kimliğini bir kez daha pekiştirmiştir.

·         İsrail?in Filistin halkına yönelik onyıllardır sürdürdüğü işgal, baskı ve resmi devlet ideolojisi siyonizm üzerinden yürüyen sistematik ırkçılık politikasının son halkası olan bu saldırı hiç bir şekilde mazur gösterilemez; en ağır şekilde kınıyoruz.

·         Bu ve benzeri olaylardaki katillerin ve katledilenlerin ulusal, etnik, dini kimlikleriyle değil, katil ya da kurban/mağdur olmalarıyla ilgileniyoruz. Bu anlamda, İsrail/Filistin meselesi her şeyden önce bir insanlık ve adalet meselesidir. İsrail?in Filistinliler ve onları destekleyenler üzerindeki devlet terörü bir an önce durdurulmalı, bu terörün ana kaynağı olan ırkçı siyonist ideoloji ile kapsamlı olarak hesaplaşılmalıdır.

·         Bir tür ırkçılık olan siyonizmin hiç bir şekilde kabul edilemeyecek olan eylemleri/politikaları, diğer bir tür ırkçılık olan anti-semitizmi meşrulaştırmak için bir gerekçe olarak kullanılamaz. Eleştirinin ve yaptırımın hedefi, İsrail Devleti ve bu haydut devleti destekleyen veya göz yumanlardır; genel olarak Yahudiler değil. İsrail?e yönelik tepkiyi anti-semitizm üzerinden ifade edenleri uyarıyor ve kınıyoruz.

·         İsrail Devleti?ne yönelik her haklı tepkiyi anti-semitizm gibi göstermeye çalışan ve dolayısıyla İsrail?in ırkçı politikalarının sürmesinden başka bir işlevi olamayanlara da ?kral çıplak? diyoruz.

Bu amaçla:

  • Bu son saldırının her düzeydeki sorumlularını ortaya çıkartıp, cezalandırılmalarını sağlayacak olan uluslararası bir mekanizma hemen devreye girmelidir.
  • Uç noktada bir insanlık trajdisine neden olan Gazze üzerindeki ablukaya derhal son verilmelidir.
  • İsrail?in onlarca BM kararına ve uluslararası toplumun geniş çoğunluğunun sürekli rahatsızlığına rağmen, küstahça ve şımarıkça on yıllardır faydalandığı istisnacılığa son verilmelidir. Bunun yolu da uluslararası, tutarlı ve sert yaptırımlardır. İsrail, kendisini istisnai bir devlet olarak görmekten vazgeçene ve diğer toplumlarla eşit olduğunu ve dolayısıyla da aynı kurallara tabi olması gerektiğini kabul edene kadar bu yaptırımlar sürdürülmelidir.

Türkiye, İsrail ve dünya kamuoylarını bu duyarlılıklarla davranmaya davet ediyoruz.

Bu Bildiriyi Destekleyen İstanbul Bilgi Üniversitesi Çalışanları:

İsim Ünvan Birim
1.      Ahmet Nedim Narman Araştırma Görevlisi Matematik Bölümü
2.      Ahmet Şık Öğretim Görevlisi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü
3.      Ahmet Tonak Prof. Ekonomi Bölümü
4.      Akın Tek Okutman Türk Dili Birimi
5.      Ali İhsan Özkeş Araştırma Görevlisi Ekonomi Bölümü
6.      Ali Serdar Öğretim Görevlisi Türk Dili Birimi
7.      Alper Akyüz Öğretim Görevlisi Halkla İlişkiler Bölümü
8.      Anita Oğurlu Öğretim Görevlisi FTV/VCD Bölümü
9.      Arif Karakuş Finansal Muhasebe Müdürü Mali İşler
10.  Aslı Güneş Okutman Türkçe Birimi
11.  Aslı Odman Araştırma Görevlisi Tarih Bölümü
12.  Ayça İnce Öğretim Görevlisi Kültür Yönetimi Bölümü
13.  Ayhan Kaya Prof. Uluslararası İlişkiler Bölümü
14.  Ayşe Karaca Araştırma Görevlisi Bilgisayar Bilimleri Lisans Programı
15.  Ayşegül Akaydın Araştırma Görevlisi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Lisans Programı
16.  Bahar Fırat Araştırma Görevlisi Sosyoloji Lisans Programı
17.  Başak Tuğ Yrd. Doç. Tarih Bölümü
18.  Berrak Karahoda Araştırma Görevlisi Psikoloji Bölümü
19.  Berrin Anar Semiz Öğrenci İşleri Danışmanı Öğrenci İşleri
20.  Beyhan Sunal Öğrenci İşleri Danışmanı Öğrenci İşleri
21.  Burak Bener Araştırma Görevlisi Ekonomi Bölümü
22.  Burcu Yasemin Şeyben Yrd. Doç. Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi
23.  Burcu Yeşiladalı Uzman Araştırmacı İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
24.  Burçak Başaran Öğrenci İşleri Danışmanı Öğrenci İşleri
25.  Burhan Şenatalar Prof. Ekonomi Bölümü
26.  Can Kozlu Öğretim Görevlisi Müzik Bölümü
27.  Canan Tanır Araştırma Görevlisi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü
28.  Celil Oker Öğretim Görevlisi İletişim Fakültesi
29.  Cemal Bali Akal Prof. Hukuk Fakultesi
30.  Ceren Mert Araştırma Görevlisi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü
31.  Chris Stephenson Öğretim Görevlisi Bilgisayar Bilimleri Lisans Programı
32.  Christoph K. Neumann Prof. Tarih Bölümü
33.  Çiğdem Canım Akan İdari Asistan Bilgisayar Bilimleri & Matematik
34.  Dilara Özlütürk Öğrenci İşleri Danışmanı Öğrenci İşleri
35.  Duygu Nizamoğulları Araştırma Görevlisi Matematik Bölümü
36.  E. Devrim Karagöz Öğretim Görevlisi TVRP Bölümü
37.  Ege Yazgan Doç. Dr. Ekonomi Bölümü
38.  Emek Toraman Çolgar Araştırma Görevlisi Hukuk Fakültesi
39.  Erkan Saka Yrd. Doç. Halkla İlişkiler Bölümü
40.  Ertan Önsel Uzman Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü
41.  Esra Arsan Yrd. Doç. İletişim Fakültesi
42.  Esra Elmas Araştırma Görevlisi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü
43.  Ethem Özgüven Öğretim Görevlisi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Lisans Programı
44.  Evin Aslan Araştırma Görevlisi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
45.  Ezgi Soncu Araştırma Görevlisi Psikoloji Bölümü
46.  Fahri Aral Genel Yayın Yönetmeni İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
47.  Fatih İskender Enformasyon Uzmanı Kütüphane
48.  Fatma Pınar Arslan Araştırma Görevlisi Meslek Yüksek Okulu
49.  Ferda Keskin Doç. Dr. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
50.  Fırat Kaya Araştırma Görevlisi Sosyoloji Lisans Programı
51.  Filiz Leventoğlu Fakülte Sekreteri Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi
52.  Filiz Yılmaz İdari Asistan Rektörlük
53.  Gökçe Öcal Araştırma Görevlisi Sosyoloji
54.  Gökhan Tan Öğretim Görevlisi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü
55.  Göksel Aşan Doç. Dr. Ekonomi Bölümü
56.  Gülcan Akçalan Psikolog Psikolojik Danışmanlık Birimi
57.  Gülçin Parlak Öğrenci İşleri Danışmanı Öğrenci İşleri
58.  Gülgün Ağabeyoğlu Kurumsal Dokümantasyon Koordinatörü Bologna Ofisi
59.  Güventürk Görgülü Öğretim Görevlisi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü
60.  Hakan Arslan Doktora Öğrencisi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
61.  Hale Akay Araştırma Görevlisi Ekonomi Bölümü
62.  Hale Bolak Boratav Doç. Dr. Psikoloji Bölümü
63.  Hale Ögel Balaban Araştırma Görevlisi Psikoloji Bölümü
64.  Hande Karabıyık Araştırma Görevlisi Ekonomi Bölümü
65.  İlkem Kayıcan Öğretim Görevlisi İngilizce Dil Programları
66.  İnan Rüma Yrd. Doç. Uluslararası İlişkiler Bölümü
67.  İnanç Demirtaş Öğretim Görevlisi Matematik Bölümü
68.  İpek Tan Çelebi Öğretim Görevlisi Reklamcılık Bölümü
69.  İrfan Karakoç Öğretim Görevlisi Türkçe Birimi
70.  Jale Parla Prof. Karşılaştırmalı Edebiyat
71.  Kadir Karabulak Yakın zamanda işten çıkartıldı Ahşap Atölyesi
72.  Kenan Çayır Yrd. Doç. Sosyoloji Bölümü
73.  Mehmet Fuat Beyazıt Yrd. Doç. Finans Matematiği
74.  Mehmet Özgür Bahçeci Araştırma Görevlisi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi
75.  Michel Paus Kayıt İşleri Müdürü Kayıt İşleri
76.  Murat Belge Prof. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
77.  Murat Özbank Yrd. Doç. Uluslararası İlişkiler Bölümü
78.  Murat Paker Yrd. Doç. Psikoloji Bölümü
79.  Müge Ayhan Ceyhan Dr., Uzman Araştırmacı Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
80.  Müge Hatun Kemeç İdari Asistan Reklamcılık Bölümü
81.  Nazan Mahsereci Araştırma Görevlisi Matematik Bölümü
82.  Neslihan Öztürk Proje Yöneticisi Gençlik Çalışmaları Birimi
83.  Nesrin Şentürk
84.  Neşe Erdilek İdari Koordinatör Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
85.  Nihal Ünver Editör İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
86.  Nilay Kaya Okutman Türk Dili Birimi
87.  Nilay Yılmaz Okutman Türkçe Birimi
88.  Nilüfer Oral Öğretim Görevlisi Hukuk Fakültesi
89.  Nurcan Boşdurmaz Okutman Türkçe Birimi
90.  Nurhan Yentürk Prof. Ekonomi Bölümü
91.  Oğuz Özerden Başkan Yönetim, Mütevelli Heyeti, Kurucular Kurulu
92.  Ohannes Kılıçdağı Araştırma Görevlisi Sosyoloji Bölümü
93.  Onur Doğan Araştırma Görevlisi Ekonomi Yüksek Lisans Programı
94.  Orhan Erdem Yrd. Doç. Ekonomi Bölümü
95.  Osman Umuroğlu Yönetici Çekim ve Kurgu Stüdyoları
96.  Oya Cesur Demir Araştırma Görevlisi Matematik Bölümü
97.  Ömer Albayrak Araştırma Görevlisi Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı
98.  Özge Özdüzen Araştırma Görevlisi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü
99.  Özge Özyılmaz Araştırma Görevlisi İletişim Fakültesi
100.   Özgür Uçkan Dr. Kültür Yönetimi Bölümü
101.   Özlem Obuz Araştırma Görevlisi Sinema ve Televizyon Lisans Programı
102.   Öznur Şahin Okutman Türkçe Birimi
103.   Pınar Ballıpınar Okutman İngilizce Dil Programları
104.   Reyda Ergün Araştırma Görevlisi Hukuk Fakültesi
105.   Reyhan Yılmaz Öğrenci Muhasebesi Koordinatörü Mali İşler
106.   Ruhan Alpaydın Öğretim Görevlisi Bilgisayar Bilimleri Lisans Programı
107.   Safiye Tüfekçiyaşar Öğrenci İşleri Müdürü Öğrenci İşleri
108.   Savaş Yıldırım Yrd. Doç. Bilgisayar Bilimleri
109.   Seda Saluk Araştırma Görevlisi Psikoloji Bölümü
110.   Sema Bayraktar Yrd. Doç. Meslek Yüksek Okulu
111.   Sema Bozkır İdari Görev (Görevli Öğrenci Programı) Öğrenci Destek Birimi
112.   Semra Somersan Öğretim Üyesi Sosyoloji Bölümü
113.   Serap Serbest Araştırma Görevlisi Psikoloji Bölümü
114.   Serra Cankur Proje Koordinatörü Gençlik Çalışmaları Birimi
115.   Sevengül Sönmez Edebiyat Arşivi Sorumlusu
116.   Sevinç Hanedar Öğrenci İşleri Danışmanı Öğrenci İşleri
117.   Sibel Ercan Okutman Türkçe Birimi
118.   Su Esmen Okutman İngilizce Dil Programları
119.   Süha Oğuzertem Dr. Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
120.   Tarık Erhan Göztepe Araştırma Görevlisi İşletme
121.   Tolga Tüzün Dr. Müzik Bölümü
122.   Uğur Kömeçoğlu Yrd. Doç. Sosyoloji Bölümü
123.   Ümit Akırmak Yrd. Doç. Psikoloji Bölümü
124.   Vildan Orancı Bölüm Sorumlusu Kütüphane
125.   Vincent Bouvard Misafir Öğretim Görevlisi Halkla İlişkiler Bölümü
126.   Yasemin Mut Bilgi İşlem Sorumlusu Öğrenci İşleri
127.   Yeşim Atamer Doç. Dr. Hukuk Fakültesi
128.   Yonca Demir Yrd. Doç İşletme Bölümü
129.   Yörük Kurtaran Öğretim Görevlisi Gençlik Çalışmaları Birimi
130.   Zehra Kafkaslı Araştırma Görevlisi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Lisans Programı
131.   Zeynep Altok Öğretim Görevlisi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
132.   Zeynep Çatay Çalışkan Dr. Psikoloji Bölümü
133.   Zeynep Gebenli İdari Asistan İletişim Fakültesi
134.   Zeynep Özsoy Yrd. Doç. İşletme Bölümü

1 thought on “Istanbul Bilgi U. Faculty’s Statement on the Gaza Flotilla attack (in Turkish)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: