Yesterday’s toll in Turkey’s pressure on media: NTV Tarih Magazine closed, Journalists, columnists in Akşam fired…

Columnists fired as daily Akşam gets new chief At least four columnists have been fired so far from Turkish daily Akşam, days after Mehmet Ocaktan was assigned as the editor-in-chief NTV Tarih, Popular History Magazine, Closed The administration of NTV Tarih, a popular history magazine in Turkey, closed down the publication as it was preparing … Read more

Bilgi Eğitim’de Tarih Okulu-Osmanlı’da Harem

Tarih Okulu-Osmanlı’da Harem by Bilgi Eğitim NTV Tarih ve Bilgi Eğitim ortaklı ile hazırlanan program, öncelikli olarak, Osmanlı Haremi konusunda ufuk açan çalışmaları odak alıyor. Osmanlı Haremi üzerine yapılan araştırmaların konu alındığı bu seminerler grubunda, Osmanlı?nın Tanzimat öncesi dönemi Harem hayatı işleniyor. Osmanlı Haremi?ne dair bugüne kadar bilinen oryantalist söylemleri gündemden çıkarıp, Haremi daha gerçekçi bir tarzda anlatan yaklaşımlar, … Read more