Alternatif Bilişim Derneği: “Internet Seçimlerin Adil Geçmesinin Güvencesidir”

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB), servis sağlayıcı firmalara bir yazı yazarak seçim gününün ertesine kadar bir teknik bir de hukukçu olmak üzere en az iki personelin 24 saat hazır bulundurmasını talep etti. Detaylara şu bağlantıdan bakılabilir: http://www.turk-internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=50119
ESB’nin böyle bir talepte bulunmaya yetkisinin olmaması, hatta ESB’nin gayri meşru mevcudiyeti bir yana, talebin kendisi garip ve kuşkuludur.
Bombaların patladığı, insanların öldüğü, oldukça gergin bir seçim süreci yaşadık. Seçimlerin yapılmasına saatler kaldı. Sivil inisiyatifler, seçimlere hile karıştırılmaması, oy verme ve oy sayımının kontrolü için büyük çabalar sarfediyorlar. Oy ve Ötesi, Türkiye’nin Oyları gibi gönüllü inisiyatiflerin yanısıra, CHP, MHP ve HDP kendi seçmenlerini seferber ederek seçimlerin adil olması için çabalıyorlar.
Bütün bu çabaların ortak sahası ise Internettir. Tüm bu organizasyonlar bilgi akışı ve iletişimlerini Internet aracılığı ile sürdürmekteler.
ESB’nin bu talebi, aklımıza bu çabaların sabote edilmesine aracılık edileceği şüphelerini getirmektedir.
Bu çabaları engellemeye, oy verme ve oy sayımı süresince yaşanacak gelişmeleri halktan uzak tutmaya yönelik, ilgili sitelere, sosyal medyaya verilecek erişim engellemeleri veya teknik zorbalıklar, hatta erişimin tümüyle kesintiye uğratılması, temel insan hak ve hürriyetlerinin açıkça ihlali anlamına gelecektir.
Hükümeti, ESB’yi ve Internet Servis Sağlayıcıları sorumlu davranmaya, seçimlerin adil şekilde geçemesi için çabalayan tüm yurttaşlara yardım etmeye çağırıyoruz.
Alternatif Bilişim Derneği

6 Haziran 2015
Görsel http://oyveotesi.org/gorsel-kaynaklar/ adresinden alınmıştır.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.