XIX. Türkiye’de İnternet Konferansı 26-29 Kasım 2014’de İzmir’de Yaşar Üniversitesi’nde…

unnamed

INETD – Internet Teknolojileri Derneği

XIX. Türkiye’de İnternet Konferansı

26-29 Kasım 2014

Yasar Üniversitesi
İzmir

Türkiye’de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet’i tüm
boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri
aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini
olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995’den beri her yıl yapılan,
ulusal boyutta bir konferans düzenlenmistir. Konferansa bildiri sunma,
eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde
aktif katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt olan dinleyicilere
açıktır ve ücretsizdir.

Bu yıl “Mobil Yaşam”, ” Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi”, “Sosyal Ağlar”,
“Yeni Medya”, “Siber Güvenlik “, ” Bireysel Güvenlik ve Mahremiyet”,
“İnternet ve Demokrasi”, “İnternet Yasakları “, “Fatih Projesi”, “Fikri
Haklar ” “Medya/Bilgi Okuryazarlığı” konuları öne çıkacaktır. Türkiye
İnternetinin temel ve güncel konularını kapsayan panel ve oturumlar
yapılacaktır. İnternet Başarı öykülerini anlatan oturumlar da
planlanmaktadır. Bilgi Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların
tartışılacağı oturumlar ve geniş toplum kesimlerine hitab edecek
seminerler planlanmaktadır.

Aktif katılım için son başvuru tarihi: 15 Ekim 2014

Bireysel katılım için kayıt formu daha  sonra  inet-tr.yasar.edu.tr
adresinde acilacaktır.

Konferansa sponsor olmak isteyenler bizimle temasa geçsinler.

Konferansın Ana Konuları

Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık

Mobil Yaşam, Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar

Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu

Siber Güvenlik

Bireysel Güvenlik ve Mahremiyet

Sosyal Ağlar: Analiz ve Tolumsal Etkileri

Sosyal Ağlar ve İş Dünyası

Sosyal Ağlar ve Eğitim

Yeni Medya

Gizlilik, Bireysel Haklar ve Kişisel Veriler

Fikri haklar, Sayısal Ürünlerin Paylaşımı

İnternet Yönetişimi ve STK’lar

Türkiye’nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri

Wiki, RSS, Mushup ve Birlikte Çalışma Ortamları

İnternet’in yasal boyutları

İnternet Yasakları, Sansür ve zararlı içerik

İnternet ve Medikal Bilişim

E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi

E-Tarım, e-Çevre, e-Ulaşım

E-kültür, Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri

Bilgi/Medya Okuryazarlığı, sayısal bölünme yelpazesi

E-is, M-iş ve Yeni Ekonomi

Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet

Telekomda Serbestleşme, Düzenleyici Yapılar

Çocuklar için Güvenli İnternet

Elektronik Yayıncılık ve Basın

E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama

Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye

Açık Veri, Açık Devlet

Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. Çerceve ve Teknoparklar

İnternet’te Güvenlik; Virus, Spam, Bireysel Savunma

Yeni Internet teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama

Elektronik İmza

İnternet ve Sanat

İnternet’te Türkce kullanımı ve İçerik

Dünyada ve Türkiye’de İnternet altyapısı

Web 2.0, Web 3.0 ve Nesnelerin İnterneti

Semantic Web

Hesaplama ve Tarama Motorları

Çocuklar için Güvenli İnternet

İnternet ve Reklamcılık

Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)

Digital Activisim

IPTV ve VoIP

Özgür Web Teknolojileri

Siber Kültür

Nefret Söylemi

Oyun

Konferans dili Türkce’dir. Bununla birlikte, ayrı bir oturumda sunulmak
üzere Ingilizce bildiri başvuruları da kabul edilecektir. Başvuruları, tam
metin bildirileri, seminer ve çalışma grubu önerilerini aşağıda tanımlanan
şekilde 15 Ekim 2014’e kadar iletiniz.

Tüm başvuruların elektronik yapılması gerekir. Tam metni basvuru sırasında
webten sunuyorsunuz. Başvuruyu daha sonra düzeltmek mümkündür. Ama, en
azından genişletilmiş özetle başlayın.
http://openconf.inet-tr.org.tr/
Tüm başvuru sahiplerinin
http://inet-tr.org.tr/inetconf19/yazar.html
sayfasını okumalarını bekliyoruz.

Klasik bildiri: Bilimsel yazım kuralları çercevesinde yazılmış geniş özet
ya da tam bildiri metni, en fazla sekiz A4 sayfa. Birinci sayfada kimlik
bilgisi (yazar adı, çalıştığı kuruluş, telefon, faks ve elektronik posta
adresleri) bulunmalıdır. Metnin düzenlemeye ve İnternet üzerinde konmaya
uygun elektronik kopyası, pdf, html, doc, odt, TeX dosyaları tercih
edilir. Bildiriler inetOrnek.{pdf,doc,odt} dosyası  formatına uygun
olmalıdır

Elektronik bildiri: Herhangi bir İnternet yazılım aracı ile okunabilecek,
gösterilebilecek ya da dinlenebilecek çokluortam bildiri. Sınırsız form ve
boyut. Başında kimlik bilgisi.

Eğitim semineri önerisi: Başlık, süre, azami katılımcı sayısı, anlatılacak
konuların azami bir A4 sayfasına sığacak tanımı, eğitimin verilme şekli,
donanım ve yazılım gereksinimleri, önerenin kimlik bilgisi.

Tartışma grubu/açık oturum önerisi: Başlık, süre, beklenen katılımcı
sayısı, tartışılacak konuların tanımı, önerenin kimlik bilgisi.

Tüm bildiriler ve sahiplerinin izni varsa eğitim seminerleri notları
elektronik ortamda sunulacaktır.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: