AÇIK TOPLUM VAKFI’ndan kamuoyuna duyuru

DAVOS/SWITZERLAND, 27JAN10 - George Soros, Cha...
DAVOS/SWITZERLAND, 27JAN10 – George Soros, Chairman, Soros Fund Management, USA, captured during the session ‘Rebuilding Economics’ of the Annual Meeting 2010 of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, January 27, 2010 at the Congress Centre. (Photo credit: Wikipedia)

Can Paker’i konu alan Geriye Bakmak Yok kitabı ve basındaki yansımaları hakkında aşağıdaki noktaları kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz.

Açık Toplum Vakfı?nın, siyasi partilere muhalefet  etmesi ya da destek olması söz konusu olamaz. Açık Toplum Vakfı, açık toplum değerlerini önemseyen insanların beraber çalıştığı bir vakıftır. Açık Toplum Vakfı’nın karar verici kurullarında, farklı görüşlere sahip,  farklı siyasi partilerde faaliyet göstermiş insanlar yer almıştır. Geçmişte olduğu gibi bugün de tüm arkadaşlarımız özgür ve bağımsız bireyler olarak çalışmalarımıza katılmaktadırlar.

Açık Toplum düşüncesi, basın ve ifade özgürlüğüyle yargının bağımsız ve adil çalışmasının demokrasinin temel şartları olduğunu kabul eder.  Dolayısıyla Açık Toplum Vakfı?nın basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamalar konusunda duyarsız kalması söz konusu olamaz.  Özellikle, siyasi niteliği olan davalarda savunma hakkının tam manasıyla  kullanılması, yargının adil çalıştığına kamuoyunun inanması demokrasinin gereğidir. Bu nedenledir ki Açık Toplum Vakfı,  görüşlerine katılmasa da, herkesin adil yargılanıp, yargılanmadığını  izler, önemser. “Başkasının Hakkından Bana Ne” adlı belgeselimizde bu konudaki duyarlılığımızı kamuoyu ile paylaşmaya çalıştık, izlenmesini tavsiye ederiz. Bizi sadece sevdiğimiz, hemfikir olduğumuz kişilerin hakları ilgilendirmiyor.  Tanımadığımız, ve hatta sevmediğimiz, insanların da adil yargılanma hakkını savunmamız gerektiğine inanıyoruz.

George Soros‘un  Yahudi olduğu için İsrail‘in çıkarlarına göre hareket ettiği ve Açık Toplum Vakfı?nı bu doğrultuda tavır almaya  zorladığı saçma sapan bir iddiadır. George Soros, vatandaşı olduğu ABD?nin uyguladığı bazı politikalarına karşı  çıktığı gibi, İsrail devletinin uyguladığı  politikalara da sert eleştiriler yöneltmiş biridir. Bu, aynı zamanda, utanç verici bir iddiadır. Bu iddiayı ciddiye alanlara, tartışmaya açanlara ve gazetelerdeki köşelerine taşıyanlara, antisemitizmin bir ırkçılık çeşidi sayıldığını  hatırlatmak isteriz.

Türkiye kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu

Enhanced by Zemanta

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: