Fantastik konferans 23 Mayıs’ta: “Bilgi ve İletişim Teknolojileri sempozyumu

Bilgi ve İletişim Teknolojileri sempozyumu İstanbul?da

from Yeni Medya Düzeni by ntveditor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü ve Harvard Üniversitesi ?The Berkman Center For Internet&Society? işbirliği ile ?Disiplinlerarası İnternet & Toplum Merkezleri Küresel Ağı Etkinlik Serisi, Bölgesel Türkiye Konferansı 2013?, 23 Mayıs?ta İstanbul?da düzenlenecek.

Türkiye 2011 yılında  yüzde 8.5 rekor kıran büyüme oranı ile dünyanın en hızlı gelişen ekonomisine sahip olmuştur. Bunun yanı sıra, Türkiye, diğer bölge ve komşu ülkeler arasında, Orta Doğu ve Kuzey Afrika?ya pazar erişimini kolaylaştırıcı bir rol de üstlenmektedir.

Bu denli  bir ekonomik büyümenin tamamında Bilgi ve İletişim Sektörü, inovasyon ve girişimciliği kolaylaştıran ve itici güç sağlayan bir anahtar konumundadır. Türkiye?nin genel mahiyette Bilgi ve İletişim Piyasası ve özellikle internet  sektörü hızla büyümektedir. Aynı zamanda, hukuki ve düzenleyici çerçeve sürekli değişmekte ve Avrupa Birliği ve dünya standartları yakalanmaya çalışılmaktadır.

Yeni Veri Koruma ve Siber Güvenlik Yasa tasarıları ile birlikte ? İnternet Yönetişimi? için uygun kuralların ortaya konulması çerçevesinde yapılan tartışmalar, bu tematik alandaki temel gelişmelere işaret etmektedir.

Disiplinlerarası İnternet & Toplum Merkezleri Küresel Ağı?nın yakın tarihte lanse edilmiş bir parçası olarak Bilgi Üniversitesi, uluslararası ortakları ile işbirliği içerisinde, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin ilerleme ve girişimcilik üzerindeki etkilerini, Türkiye ve bölge açısından son gelişmeleri analiz ederek araştırmak, sektördeki engelleri ve fırsatları belirlemek ve diğer ülkelerde edinilen sonuçlardan dersler çıkarmayı hedefleyen bir sempozyuma ev sahipliği yapacaktır.

Sempozyumun 23 Mayıs tarihinde kamuya açık bölümü, üç ana başlık olarak planlanmıştır. Sempozyumda açılış konuşmasının takiben, ilk bölüm Türkiye?deki Bilgi ve İletişim Teknolojileri?nin hukuki ve düzenleyici çerçevesinde gerçekleşen gelişmeler, komşu ülkelerdeki ilgili trendlere istinaden ele alınacaktır. İkinci bölüm ise ilgili coğrafi alanı ve kapsamı geniş olarak ele almayı hedeflemektedir; Türkiye?den bir örnek olay analizi ışığında, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile inovasyon arasındaki etkileşim odağını ve Dünya?nın çeşitli ülkelerindeki benzer olaylardan alınan dersleri sempozyum katılımcılarına sunacaktır.

Üçüncü ve son bölüm ise, çeşitli ülkelerin çalışmalarına dayanarak bakış açılarının ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında ? iyi politika? oluşturulması için gereken prensiplerin ana hatlarının sentezlenmesini amaçlamaktadır.

Esas programın yanı sıra, sempozyum, Internet &Toplum Merkezleri Küresel Ağı uluslararası katılımcıları öncülüğünde seçilmiş çeşitli konulara yönelik yan etkinlikleri de içerecektir.

KONFERANS PROGRAMI

· Hoşgeldiniz Konuşmaları

· Ana tema: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku, İnovasyon ve Girişimcilik- Açılış (Tanıtım)

· Oturum 1: Türkiye ve Bölgesindeki Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku Gelişmeleri

· Panel : Online İşletme ve Eğitim

· Panel: İnternet Yönetişimi

· Oturum 2: Diğer ülkelerden alınan dersler ve gözlemler

· Durum Çalışması: Alınan Dersler (olay analizleri)

  1. Uluslararası Veri Koruması Uyumluluğu: Türkiye?nin Çokuluslu Şirketleri Açısından Uyumluluğun/Uyumsuzluğunun Bedeli
  2. Yasal Ayrıcalıklar ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Aracıları

· Oturum 3 : İyi Politika Oluşturma?ya Doğru

· Kapanış Konuşması

Enhanced by Zemanta

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.