Bilgi Eğitim’den: Toplumsal Hafıza ve Geçmişle Yüzleşme-Yakın Tarihimiz Üzerine Okumalar

Toplumsal Hafıza ve Geçmişle Yüzleşme-Yakın Tarihimiz Üzerine Okumalar

by Bilgi Eğitim


Son yıllarda medyada bölük pörçük ve genelde geçici bir heveskarlıkla yoğun bir şekilde ilgilenildikten kısa bir süre sonra bir kenara bırakılan Cumhuriyet tarihimizin farklı olayları, dönemleri ve olgularıyla ilgili tartışmalarda, genelde gündeme gelen konu hakkında daha önce akademik bir birikimin olmadığı, nerdeyse herkesin tartışmalara hazırlıksız yakalandığı ve bu nedenle tartışmaların oldukça yüzeysel devam ettiği görülmektedir. Bunun en önemli nedeni, tabulaştırma, ihmal veya ideolojik tahribat nedeniyle bu konuların toplumsal/kolektif hafızada yer almaması veya çarpık bir şekilde yer almasıdır. Bu süreçte dikkati çeken bir şey de toplumsal veya bireysel hafıza (bellek) ve geçmişle yüzleşme/hesaplaşma konusunda da yeterli akademik ve entelektüel birikimin mevcut olmamasıdır. Seminer dizisinin ilk üç haftasında bu teorik ve kavramsal çerçeve üzerinde durularak hafıza ve geçmişle yüzleşme/hesaplaşma konusunda genelde literatür tanıtılırken, hafıza, unutma, hatırlama, geçmiş(imiz), tarih(imiz), yüzleşme ve hesaplaşma gibi kavramlar derste interaktif bir yöntemle sunulacaktır. Seminer dizisinin ikinci bölümünde, yakın tarihi(miz)in toplumsal hafızada travmaya yol açan dört örnek olayı, genelde tarihyazımında ve popüler düzeyde nasıl sunulduğu ve değişik dönemlerde bu olaylarla nasıl yüzleşil(me)diği//hesaplaıl(ma)dığı sorunsalı bağlamında ele alınacaktır. Örnek olayların tartışıldığı haftalarda, konuyla ilgili dışarıdan hocalar derslere misafir olarak katılacaktır. Programın sonunda başarılı katılımcılara ?Yakın Tarihiyle Hesaplaşmıştır!? sertifikası verilecektir.

Konu
Tarih ? Hoca
Kavramsal ve Teorik Çerçeve 1
Bireysel ve Toplumsal Hafıza
10 Kasım 2012
Bülent Bilmez
Kavramsal ve Teorik Çerçeve 2
 Geçmişle Yüzleşme ve Tarihle Hesaplaşma
17 Kasım 2012
Bülent Bilmez
Kavramsal ve Teorik Çerçeve 3
Hafıza ve Yüzleşme Kavşağında Toplumsal Travma
24 Kasım 2012
Mithat Sancar
Bülent Bilmez
Örnek Olay 1
1915?i Hatırlama ve Tartışma
1 Aralık 2012
Ayşe Gül Altınay
Bülent Bilmez
Örnek Olay 2
Dersim 1938?i Hatırlama ve Tartışma
8 Aralık 2012
Bülent Bilmez
Örnek Olay 3
Gayri Müslimlerin Yakın Tarihini  Hatırlama ve Tartışma
 
15 Aralık 2012
Rıfat Bali
Bülent Bilmez
Örnek Olay 4
1 Mayıs 1977?yi Hatırlama ve Tartışma
22 Aralık 2012
Levent Yılmaz
Bülent Bilmez
Genel Değerlendirme
Teori ve Örnek olay tartışmalarını sentezleme ve analiz denemesi
29 Aralık 2012
Bülent Bilmez


Koordinatör: Doç.Dr. Bülent Bilmez
Süre: 8 Hafta, toplam 24 saat.
Cumartesi 10.00-13.00
Ücret: 450 TL. (KDV dahil)
Bilgi Üniversitesi öğrenci mezun ve çalışanlarına %40,
Öğrenci ve öğretmenlere %20 indirim uygulanmaktadır.
İletişim: 212 311 7219
ceylan.yurdakuler@bilgi.edu.tr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.