Akademik Bilişim 2013 konferansı- 23-25 Ocak 2013 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları bir araya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2013 konferansı, bu yıl 23-25 Ocak 2013 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesinde yapılacaktır. Konferansta davetli bildiriler, eğitim seminerleri ve yapılandırılmiş calışma grubu/açık oturum türü etkinlikler yapılacaktır. Konferans öncesi çeşitli konularda yoğun kurslar yapılacaktır.
Konferans ilgili herkese açıktır ve  ücretsizdir; ve bu konularda katkı bekliyoruz.

Konferansın Ana KonularI:

Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu

Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet

Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar

İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik

İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık

Gizlilik, Bireysel haklar, mahremiyet

Web 2.0 ve Sosyal Ağlar

Sosyal Ağlar ve Eğitim

Sosyal Ağlar ve İş Dünyası

Yeni Medya

Yeni Internet teknolojileri

Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları

Web 3.0, Semantik Web ve Xml

E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim

Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi

Eğitim Yönetimi ve Bilişim

e-çevre, e-atık, yeşil BT

E-tarım, Tarımsal Bilişim

İnternet ve Medikal Bilişim

İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri

Mekansal Bilişimi

Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup

Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye

Açık Kaynak Ders Araçları

Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü

Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar

E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama

Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme

Ulusal, Kurumsal ve Kampus Ağları

3G, 4G Teknolojileri

Wifi, WiMax, Mesh Ağları

Kurumsal İnternet Politikaları

Üniversite Bilişim Sistemleri

İnternet Yönetişimi ve STK’lar

Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri

E-İş, M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi

Ağ Teknolojileri ve Güvenliği

Nesneler ve Kullanıcılar için Kimlik Yönetim

Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri

Kriptoloji ve E-imza

Yazılım Mühendisliği

Yazılım Geliştirme Ortamları

Gömülü Sistemler

Sistem ve Ağ Yönetimi

Veri Madenciliği

Veri Tabanı ve Yönetimi

Web Servisleri

İnternet Servislerinin Çalıştırılması

İnternet’te Türkçe kullanımı ve İçerik

İçerik Ağları

İnternet ve Sosyal Bilimler

İnternet ve Sanat

E-kültür , Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri

Bulut Hesaplama

Kuantum Hesaplama

Yüksek Başarım Bilişimi

İstenmeyen Trafik: Spam, Virüs, P2P

Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. Çerçeve ve Teknoparklar

Temel Bilişim Eğitimi, Bilgi Okuryazarlığı

Açık Veri, Açık Devlet

Digital Aktivizim <7p>

Siber Kültür

Nefret Söylemi

Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Gerçeklik)

IPTV

VoIP

Eğitim Seminer Konuları

Ağ ve Sistem Yönetimi

Bilgi ve Bilişim Güvenliği

Web Servisleri

Acık kaynak yazılımları

DNS ve E-posta sistemleri

İçerik Yönetim Sistemleri

Web – Veritabanı arayüzü ve CORBA

Perl, Python, F

PHP, Java

Özgür Web Teknolojileri

C, C++, C#

Tarama Mekanızmaları

Samba

Squid

SGML, HTML, TeX, pdf

XML

Ruby On Rail

Virus ve Spam Filtreleme

P2P ve İstenmeyen Trafik

Kriptoloji ve e-imza

Kümeleme mimarileri

Yazılım güvenliği

Linux

Mobil Yazılım Geliştirme

Mashup

Web 2.0, Web 3.0

Ajax

SOA

Grid, Bulut ve Yüksek Başarım

Sosyal Ağlar

– Konferans dili Türkçe’dir. Yurt dışından gelen konuklar İngilizce konuşacaklardır.

– Davetli Bildiri: Akademik Bilişim konusunda son gelişmeleri, eğilimleri özetleyecek dinleyicilerin ufkunu açacak konuşmalar,

– Bildiri: Deneyimleri, kuramsal katkıları, yeni ve farklı uygulamaları anlatan kısa sunumlar

– Egitim semineri önerisi : Yeni teknolojiler veya çok ihtiyac duyulan konularda notlarla desteklenen tanıtıcı, pratik yönü olan seminerler

– Tartışma grubu/açık oturum önerisi : Karşılaşılan sorunlar, ortak çözüm arayışları, tecrübe paylaşımına yönelik, katılımcıların hazırlıklı olarak geldiği yapılandırılmış ortamlar.

– Konferans öncesinde çeşitli kurslar verilecektir. Kurs vermek isteyenler bizimle iletişime geçsinler.

– Tüm bildiriler ve sahiplerinin izni varsa eğitim seminerleri notları elektronik ortamda sunulacaktır.

– Bildiri özetleri, Tam Bildiri Metinleri ve Oturum önerileri 1 Aralık 2012 tarihine kadar openconf.ab.org.tr webinden gönderilmelidir. Tüm öneri yapacak kişilerin Yazarlar İçin Sayfasını dikkatle okumasını bekliyoruz.

– Konferansa sponsor aranmaktadır. Konferans alanı içinde Bilişim Fuarı açılacaktır. Sponsor olmak isteyenler bizimle temasa geçsinler.

-Konferansa katılmak isteyenlerin http://ab2013.akdeniz.edu.tr/ adresindeki Akdeniz Üniversitesi webinde kayit olmaları, konaklama, ulaşım ve benzeri konular icin bu webi takip etmelerini bekliyoruz.

Her türlü iletişim icin:
bilgixy at ab dot org dot tr
http://ab.org.tr/
http://openconf.ab.org.tr
http://ab2013.akdeniz.edu.tr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.