Ankete destek olalım beyler, bayanlar:) “Türkiye?de Sosyal Kimlikler

Anket burada

Merhaba,

Araştırmamıza ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Anketi tamamlayanlar arasında çekilecek kurayla 5 kişiye 25’er liralık D&R hediye çeki verilecektir. Çekilişe katılmak istiyorsanız anketin sonunda verilen alana email adresinizi yazabilirsiniz.

Proje Başlığı: Türkiye?de Sosyal Kimlikler

Proje Konusu: İstanbul Şehir Üniversitesi Etik Komitesi tarafından onaylanan bu çalışma, Türkiye?de farklı toplumsal gruplar arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu çalışmada Türkiye?de sosyal kimliklerin nasıl oluştuğu ve bu kimliklerin hangi ilişkisel süreçlerden etkilendiği irdelenecektir. Sosyal kimlik, bireyin benlik algısının bir sosyal gruba ya da gruplara üyeliğine ilişkin bilgisinden ve bu üyeliğe yüklediği değer ve duygusal anlamdan kaynaklanan parçasıdır. Sosyal kimliklerin Türkiye toplumunda gruplararası ilşkiler, çatışma algısı, çokkültürlülüğe bakış gibi konularda etkisi konusunda yeterince çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu çalışma sosyal psikoloji ve çatışma çözümleri kuram ve yöntemlerini kullanarak bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada toplanan veriler bilimsel makale ve sunumlarda kullanılacaktır.

Onay: Bu çalışmanın anketine katılım gönüllülük esasına dayanıp soruların cevaplanması yaklaşık 20 dakika sürmektedir. Katılımcıların isim, iletişim ve diğer özel bilgileri istenmemektedir. Demografik veriler (yaş, cinsiyet) ise katılımcının kimliğinden bağımsız, grup olarak analiz edilecektir. Katılımcılar ankete devam etme konusunda özgürdür ve istedikleri zaman soruları cevaplamayı bırakabilir.

Araştırmacılar: Bu araştırma Yrd. Doç. Dr. Elif Çelebi (İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Talha Köse (İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü) ve Profesör Dr. Maykel Verkuyten (Utrecht Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü) tarafından tasarlanmakta ve yürütülmektedir. Araştırma ile ilgili daha ayrntılı bilgi almak ve sonuçlardan haberdar olmak isterseniz proje yürütücüsüyle iletişime geçebilirsiniz.

Proje yürütücüsü:
Dr. Elif Çelebi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
elifcelebi@sehir.edu.tr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: