Feyza Akınerdem: Global Köyün Bıçkın Delikanlısı [Ogün Samast]

Global Köyün Bıçkın Delikanlısı

Ogün Samast?ın kendisini cezasını çekmek üzere hapishaneye gönderen mahkemede yaptığı son savunmada Marshall McLuhan?ın ?Araç mesajdır? iddiasını sloganlaştırıp, ?beni bu hale getiren medyadır? dediğini Pınar Öğünç?ün yazısından öğrendik.

McLuhan?ı fazla okumuşluğum yok.  Medyada üretilen ?mesajların? içeriğinin yanında hangi araç/medium?la iletildiğinin de insan algısı üzerinde etkili olduğunu iddia ettiği bir teorisi vardır. Bir de bu araçlar yoluyla sınırları aşan iletişim kanallarının dünyayı ?global köy? haline getirdiği iddiası da ona aittir.

McLuhan global köyden göçeli 30 yıl olmuş. Ondan sonra medya çalışan birçok araştırmacı, teorisyen, medyanın ulus-devlet sınırlarını aşan, gevşeten, önemsizleştiren gücü üzerine yazdı, çizdi. Sonra 2011?in Türkiye?sinde bir katil, İstanbul?un orta yerinde bir Ermeni?yi, Hrant?ı öldürmesini tamamen ırkçı ve milliyetçi duygularının medya tarafından ?azdırılmasıyla? açıklarken, McLuhan?a referans verdi.

Araç mesajdır iddiasının bu savunmaya meze edildiğini hissettiyse McLuhan?ın mezarında kemikleri sızlamış olsa gerek. 80lerde öldüğünde henüz bırakın sosyal medyayı, interneti bile görememişti. Ulusaşırı iletişimin bu denli hızlandığı ve kolaylaştığı bir dünyada, ulus-devletler hala bütün ihtişamıyla ırkçılığı ve milliyetçiliği yan cebinde saklamaya, bu yolla İstanbul?da Ermenileri, Norveç?te göçmenleri öğütmeye devam ediyor.

Medya çalışmanın ontolojik sıkıntısı da burda. Yazar, çizer, ölür gidersiniz. Sizden sonra herşey çok hızlı değişir. Değişmesini umud ettiğiniz birçok şey de öylece kalır.

Feyza Akınerdem

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: