kentsel dönüşüm

Cengiz Aktar: Kent terörü

 Kent terörü   Ne bilgisayar oyunu Urban Terror?un türkçesi ne de kör şiddetin kentlileri hedef alması?

%d bloggers like this: