Rapor: “Türkiye için bir hayal, fikir ve ortaklık haritası”

 

Bir Arada Başardık: “Türkiye için bir hayal, fikir ve ortaklık haritası”

 10 Ocak 2018

websitesi iç kapak boyutu ayarlama şablonu

Bir hayalle yola çıktık, ülkenin, en geniş sivil toplum katılım çalışmasını tamamladık. Bugün elimizde, herkesin okurken heyecan duyacağı bir rapor tutuyoruz: “Türkiye için bir hayal, fikir ve ortaklık haritası”

Biz, “farklı düşünüyoruz, bir arada çözüyoruz” diyerek bu ülkede hiç denenmeyeni başarmış bir Ağız. 300’e yakın üyemiz var; hepsinin yaşam tarzları, siyasi görüşleri farklı farklı. Buna rağmen aynı masada buluşup ortak bir derdi sahiplenebiliyorlar, denge denetleme’yi tek bir ses olup talep edebiliyorlar. Bundan tam iki yıl önce, kendimizden ilham alarak bir çalışmaya başladık. Biz yapabiliyorsak herkes yapabilir diye düşündük. Ortaklıkların peşinden gitmek bunları keşfetmek istedik. Çünkü yalnızca Türkiye’de değil; tüm dünyada buna ihtiyaç olduğunun farkındaydık: Vatandaşlar olarak, yaşadığımız ülkede karşılaştığımız sorunları çözebilme gücüne sahip olduğumuzu hatırlamaya ihtiyacımız vardı. Zaten savunucusu olduğumuz katılımcı demokrasinin özü de buydu.

Böylece başladık. Yolumuz uzundu: Önce, Türkiye’nin yedi bölgesinden 12 şehirde (Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Mardin ve Ordu) 49 hayalgücü buluşması gerçekleştirdik. Buluşmalara 29 şehirden 515 kişi katıldı. Katılımcılardan, 2030 yılında yayına girecek hayali bir gazetenin birinci sayfasını hazırlamalarını istedik. Hayal gazetecileri, “hayallerden ne haber” diyerek, kalplerinde yatan isteklerin hatrını sordular; 2030 yılında nasıl bir ülkede yaşamak istediklerini tarihe not olarak düştüler. Buluşmalarda 2000 hayal kuruldu. Hayaller ihtiyaç duyulanları, yani dolaylı olarak yaşanılan sorunları açık etti. Nihayetinde, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin de gönüllü desteği ile, hayal gazetelerini analiz ettik ve “Türkiye İçin Bir Hayal, Fikir ve Ortaklık Haritası” ismiyle bir rapor hazırladık. Geldiğimiz noktada, şu üç önemli sonuca ulaşmış olmanın heyecanını yaşıyoruz:

  • Bu ülkenin insanları, uygun ortamlar olduğunda bir araya gelerek kendilerini ifade ediyor, görüşlerini paylaşıyor, ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak istiyorlar. 

  • Bu ülkenin insanları, başka insanların da değişmesini istediği birçok alanda geleceği şekillendirecek fikirler üretebiliyorlar. 

  • Bu ülkenin farklı kesimlerinden gelen insanları, hem kendilerinin hem de bu ülkenin geleceğine ilişkin birçok fikirde ortaklaşabiliyorlar.

Hayal Gazeteleri, birbirinden farklı alanlarda çok sayıda hayali ya da geleceğe ilişkin tasavvuru barındırmakla kalmayıp, varsayılanın aksine bu ülke insanlarının geleceğe dönük beklenti ve ihtiyaçlarındaki ortaklaşmayı da ortaya çıkardı. Bu ortak hayalleri 6 maddede topladık:

  • Güçlü ekonomi, refah, mutluluk, huzur içinde yaşam. Bu hayalin gerçek olması için fırsat eşitliği ve gelir adaleti
  • Çocukların potansiyellerini ortaya çıkaran, bilimsel eğitimin verildiği eğitim sistemi.
  • Bilim ve teknoloji üretiminde dünyada öncü Türkiye
  • Kaostan uzak, huzur veren yaşam alanları. Binalarla kuşatılmayan, çocuklarımızla vakit geçirebileceğimiz yeşil alanlara sahip kentler.
  • Herkesin kanun önünde eşit olduğu, kendisini korkmadan ifade edebildiği bir Türkiye.
  • Bilim&teknoloji, eğitim, demokrasi, insan haklarında itibar sahibi ve lider Türkiye.

Bir sonraki adımda, vatandaşlar, sivil toplum örgütleri ve karar vericilerin, çalışmamız ile keşfedilen ortaklıkları bir arada müzakere edecekleri ortamlar oluşturmayı planlıyoruz. Diyalog ve uzlaşma için zemin sunmaları itibarıyla “demokrasi masası” olarak da adlandırabileceğimiz bu ortamlar, çoğunlukla soyut bir kavram olarak algılanan katılımcı demokrasinin deneyimlenmesi bakımından da önemli bir fırsat sunacak.

Yaptığımız tüm çalışmalar çok değerli ama şu bir gerçek ki, 1 Türkiye Hayali’nin kalbimizdeki yeri ayrı. Öyle çünkü biz bugün hayalimizdeki geleceği yaratmaya bir adım daha yaklaştık. Çalışmamıza katılanlar şüphesiz ki Türkiye’nin tamamını temsil etmiyor. Fakat bu bir başlangıç. Biz, yaşadığımız ülkenin tamamının hayallerini ve böylece ihtiyaçlarını “1” bütün halinde ve daha net görmeye başlamak için bir kapı araladık. Birimizin hayalinin var olması için bir başkasının hayalinin yok edilmesi gerekmediğini hatırladık ve hatırlattık. Hayallerimiz, birbirlerini yok etmeye çalışmadan, özgürce yan yana durup birikebilsin diye mütevazi bir alan açtık. Çalışmamızın, ortak dertlerimizi bir arada çözmek adına katkı sunmak isteyen herkese ilham olmasını umuyoruz.

“Türkiye İçin Bir Hayal, Fikir ve Ortaklık Haritası” raporumuzu okuyun.

1 Türkiye Hayali çalışması DDA’ya üye sivil toplum örgütlerinin gönüllü ve gönülden çabalarıyla hayata geçti.

 DDA’ya üye örgütlerin listesine ulaşın.

1 Türkiye Hayali çalışmasına kişisel katkılarıyla destek verenlerin listesine ulaşın. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: