.@AltBilisim Raporu: “Türkiye’de İnternet’in Durumu 2015 Raporu

Türkiye’de İnternet’in Durumu 2015 Raporu

2015 yılı içinde yitirdiğimiz, İnternet’te haklar ve özgürlüklerin savunucusu değerli üyemiz Özgür Uçkan’ın anısına saygılarımızla ithaf ediyoruz…

Alternatif Bilişim Derneği olarak her yıl düzenli olarak hazırlamaya çalıştığımız Türkiye’de İnternet’in Durumu 2015 Raporu’nu, yedi alt başlık altında hazırladık. 2015 yılında genel olarak yeni medya ortamlarında ifade özgürlüğünün gerek teknik olarak engellendiğini gerekse devletin ideolojik aygıtı olarak hukuk mekanizmalarının kullanılarak daraltıldığını söyleyebiliriz. Raporda düzenli olarak yer verdiğimiz konulara yeni alt konular ekledik: medya aktivizmi, trollük ve siber zorbalık, Türkiye’de özgür yazılım ve çevrimiçi sanat…

Raporda yer alan konu başlıkları sırasıyla şunlardır:

  • Medya aktivizmi, yurttaş gazeteciliği, alternatif ve bağımsız medya
  • İnternet Ortamında Dijital Gözetim
  • İnternet Ortamında Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil
  • Trollük ve Siber Zorbalık
  • Türkiye’de Özgür Yazılım
  • Türkiye’de Çevrimiçi Sanat Pratikleri
  • Medya Okuryazarlığı ve Yeni Medya Okuryazarlığı

Bu başlıkların hazırlanmasında emeği geçen üyelerimiz ise isim sırasıyla, Aslı Telli Aydemir, Fulya Çalışkan, Gülüm Şener, Melih Kırlıdoğ, Mutlu Binark, Sinan Aşçı ve Zeynep Özarslan’a gönüllü emek güçleri, Rapordaki bilimsel katkıları için teşekkür etmeyi borç biliyoruz. Rapor, Derneğimizin her zamanki gibi kolektif üretim ve işbirliği mantığı ile hazırlanmıştır.

2016 yılının geleneksel medya ve yeni medya ortamlarında bilgiye erişim ve ifade özgürlüğünün korunduğu, beslendiği; nefret söyleminin ve ayrımcılık dilinin barış diline evrildiği; haklarımızın, müştereklerimizin ve kolektif üretimlerimizin çoğaldığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz.

Devamı burada

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: