“Medya, Kültür ve Kent Çalışmaları Sempozyumu” (@medyakulturkent) 12-13 Kasım 2015- Mersin Üniversitesi

Bu haftasonuna doğru Mersin’deyiz.

Facebook sayfası

broşürdış(1)

broşüriç(1)

Medya, Kültür ve Kent Çalışmaları Sempozyumu:

Mekânı, Sinemayı ve Yeni Medyayı Disiplinlerarası Okumak

12-13 Kasım 2015 – Mersin Üniversitesi

12 Kasım Perşembe

9:30 – 10.30 Senem Duruel Erkılıç- Medya, Kültür ve Kent Çalışmalarının Kısa Hikâyesi

Açılış Konferansı- Cânâ Bilsel (ODTÜ)-  Modernite Projesinin Mekânsal Temsili Olarak Atatürk Orman Çiftliği

10.30 – 13.00 “Sosyal Bilimlerin Mekânla İmtihanı-I”

Moderatör: Ali Ekber Doğan

Aslı Odman (MSGSÜ)- Şehir Plancılarının Diline Sosyal Bilimleri Tercüme Etmek: Araç ve Metod İmkânları

Mehmet Atlı (Artuklu Üniversitesi) – Orta Sınıflar Kentsel Mekânda Nasıl Teşekkül Ediyor?

Oğuzhan Taş- Tuğba Taş (Ankara Üniversitesi) –  Duvarları, Sokağı, Kenti Sahiplenmek: Sokak Sanatı ve Politik Muhalefet”

Öğlen Yemeği

14.00 – 16.30 “Sosyal Bilimlerin Mekânla İmtihanı-II”

Moderatör: Fikret Zorlu

Erhan Akarçay (Anadolu Üniversitesi)–  Eskişehir’de Tüketim Mekânlarının Dönüşümü

Eylem Çamuroğlu ÇığÜnsal Çığ (Mersin Üniversitesi) – Mahremiyet İdeolojisi ile Bölünen Mekânlar: “Aile Salonumuz Vardır”

Esra Şahin Burat (Mersin Üniversitesi) –  Mekân, İmar ve Kentin Kayıp Öyküleri

 

13 Kasım Cuma

9.30 – 10.30  Açılış Konferansı- Feride Çiçekoğlu– (İstanbul Bilgi Üniversitesi)  –  İstanbul Neye İtiraz Etti?

10:30-13:00 “Sinemanın Mekânla İmtihanı”

Moderatör : Aslıhan Doğan Topçu

Gülbin Özdamar Akarçay (Anadolu Üniversitesi)  –  Etnografik Alanda Görsel Yöntemler

 

Gülsenem Çobaner (Galatasaray Üniversitesi)  – Göç Filmlerinde Mekân ve Kültürlerarasılık

Hakan Erkılıç (Mersin Üniversitesi)  – Toplumsal Hareketler ve Belgesel Sinema

13.00 – 14.00  Öğle Yemeği

 

14.00 – 16.00  Yeni Medyanın Kamusallıkla İmtihanı

Moderatör : Esengül Ayyıldız

 

Erkan Saka (İstanbul Bilgi Üniversitesi) –Yeni Medya Sonrası Kamusal Alan Söylemlerinin

Yeniden Düşünülmesi

 

Itır Akdoğan (Bilgi Üniversitesi & Helsinki Üniversitesi) – Yerel Kurumsal Siyaset, Aktivizm ve Kimlikte İletişim Teknolojilerinin Rolünün Algısı

 

Tolga Çevikel (Galatasaray Üniversitesi)-  Profesyonel Haber Medyasının Kullanıcı Katılımı ile İmtihânı

 

Recep Ünal (Mersin Üniversitesi) –Yeni Medya, Yeni Haber Üretim Pratikleri:Yurttaş Haberciliği Üzerine Bir Değerlendirme

                                                                             

16:00-17:00 Genel Değerlendirme: Ulaş Bayraktar

 

Bilim Kurulu

Ahmet Taylan

Ali Ekber Doğan

Atilla Güney

Bediz Yılmaz

Cemal Sakallı

Esengül Ayyıldız

Fikret Zorlu

Senem Duruel Erkılıç

Ulaş Bayraktar

Düzenleme Kurulu

Fikret Zorlu

Garip Hanay

Kandemir Atçeken

Melisa Kurtuluş

Selver Dikkol

Senem Duruel Erkılıç

Ulaş Bayraktar

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: