AB Bakanlığı Bilgi Notu – Belki birşeyler çıkar arkadaşlar… “Üniversite Öğrencilerinin AB Kurumlarına Ziyarette Bulunması İçin Sağlanabilecek Proje İmkanları

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARINA ZİYARETTE BULUNMASI İÇİN SAĞLANABİLECEK PROJE İMKÂNLARI HAKKINDA BİLGİ NOTU

 

 

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında yürütülmekte olan katılım müzakerelerinin finansal çerçevesini oluşturan AB-Türkiye Mali İşbirliği ve ülkemizin üye olduğu Birlik Programları kapsamında Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin AB kurumlarını ziyaret etmelerine olanak verebilecek projelerin hayata geçirilmesi mümkündür. Bakanlığımızın faydalanıcısı olduğu ve Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession-IPA) tarafından finanse edilmekte olan “Jean-Monnet Burs Programı” ve Türkiye Ulusal Ajansının yürütmekte olduğu ve eğitim, gençlik ve spor alanlarında AB destekleri sunulan “Erasmus + Programı” söz konusu etkinlikler için başvurulabilecek başlıca programlardır. Erasmus + Programı çerçevesinde yer alan “Erasmus + Gençlik Programı” ve “Erasmus + Jean Monnet Programı” söz konusu ziyaretler açısından gençlere önemli fırsatlar sunan projelerdir.

 

 1. Jean-Monnet Burs Programı

 

Jean-Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlayan bir yüksek lisans/araştırma destek programıdır.

 

Jean-Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi veya araştırma programları çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları desteklemektedir. Jean-Monnet Bursları kapsamında yapılan akademik çalışmalar, ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilmektedir.

 

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı çerçevesinde desteklenen ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Jean-Monnet Burs Programı, Erasmus + Programı çerçevesinde yer alan “Erasmus + Jean Monnet Programı”ndan bağımsız bir programdır. Yüksek lisans/araştırma desteği sağlaması bakımından da içeriksel olarak “Erasmus + Jean Monnet Programı”ndan farklılık gösterir.

 

Burs programı kapsamında 2016-2017 akademik yılı için ülkemizden 170 bursiyere yüksek lisans/araştırma desteği sağlanması öngörülmektedir. Burs programına üniversitelerden lisans son sınıf öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri, akademik personel ve idari personel başvurabilmektedir.

 

Jean-Monnet bursiyerleri, akademik programları çerçevesinde bursun kendilerine sağladığı imkânlarla AB kurumlarında araştırmalarda bulunabilmektedir. Ayrıca her yıl öğrencilerin programlara yerleştirilmesini müteakiben gerçekleştirilen “Brüksel Çalışma Ziyareti” aracılığıyla bursiyerler, AB kurumlarının işleyişini yakından inceleme şansı bulmaktadır.

 

2016-2017 akademik yılı için başvurular 2015 yılının son çeyreğinde kamuoyuna duyurulacaktır.

 

Jean-Monnet Burs Programı hakkında ayrıntılı bilgi içinwww.jeanmonnet.org.tr” adresi ziyaret edilebilir.

 

 

 1. Erasmus + Gençlik Programı

 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Erasmus + Birlik Programı çerçevesinde üniversiteli gençlik gruplarının AB konularında çalışmalar gerçekleştirip Birlik kurumlarını ziyaret etmeleri mümkündür. Bu kapsamda, “Erasmus + Gençlik Programı – Ana Eylem 1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği” altındaki “Gençlik Değişimleri” bileşeni ve “Erasmus + Gençlik Programı – Ana Eylem 3 – Politika Reformları İçin Destek” altındaki “Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları” bileşeni ön plana çıkmaktadır.

 

 • Gençlik Değişimleri: Gençlik Değişimleri, farklı ülkelerden genç gruplarına bir araya gelme ve birbirlerinin kültürlerini tanıma fırsatı sunmaktadır. Gruplar, karşılıklı ilgi duyulan bir konu etrafında Gençlik Değişimini birlikte planlarlar. Gençler bu eylem ile yurt dışındaki projelere katılabildikleri gibi yurt içinde de uluslararası projeler yürütülebilmektedir.

 

Bu doğrultuda herhangi bir tüzel kişiliği olmayan, 13-30 yaşları arasında olan en az 4 gençten meydana gelen gençlik grupları ve öğrenci kulüp ve toplulukları uygun başvuru sahipleridir. Ayrıca tüzel kişilikler olarak Üniversiteler de Gençlik Değişimlerine başvurabilmektedir. Söz konusu başvuru sahipleri, üniversite öğrencilerinin AB çalışmaları yürütebileceği ve AB kurumlarını ziyaret edebileceği etkinlikleri de içerecek projeler geliştirerek başvuruda bulunabilirler.

 

Gençlik Değişimleri projeleri için Türkiye dışındaki Erasmus + Programı üye ülkelerinden en az 1 ortak kuruluşla başvuruda bulunulması gerekmektedir. Program kapsamında yılda 3 defa başvuru yapma imkânı söz konusu olup başvurular, Şubat, Nisan ve Ekim aylarında Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır. Geliştirilecek projelere Batı Balkan, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinden gençler de dâhil edilebilmektedir.

 

Bu bileşen kapsamında geçtiğimiz dönemlerde desteklenen projelerin başvuru sahipleri içinde üniversiteler ve üniversiteli gençler önemli yer tutmaktadır. Gençlik Değişimleri için üniversitelerde AB çalışmaları yürüten akademisyenlerin, AB ofislerinin ve AB öğrenci kulüplerinin öğrencileri yönlendirmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

 

 • Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları: Bu faaliyetteki projelerin amacı gelecekte şekillenecek gençlik politikaları için çıktılar üretmek ve tüm Avrupa’daki gençlerin demokratik yaşama katılımlarını teşvik etmektir. Yapılandırılmış Diyalog, gençler, gençlik çalışmalarında aktif kişiler ve gençlik kuruluşları ile gençlik alanında karar alıcı olan ve gençlik politikalarından sorumlu kişiler arasında işbirliğini destekler.

 

Faaliyet kapsamında yapılabilecek etkinlikler oldukça esnektir: Toplantılar, konferanslar, danışma etkinlikleri (çevrimiçi anketler ve diğer çevrimiçi danışma türlerini de içeren organizasyonlar), gençlerin demokratik katılımlarını artıran, demokratik kurumların ve karar alıcıların rollerini simülasyon yoluyla anlatan etkinlikler, Avrupa Gençlik Haftası kapsamına giren gençlik politikası temalı etkinlikler ve gençler ile politika yapıcılar arasındaki diyaloğu tesis eden diğer etkinlikler. Bu etkinliklere yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa düzeyinde, karar alıcılar dâhil olabilir.

 

Sivil toplum kuruluşları ve yerel düzeydeki kamu kuruluşlarının uygun başvuru sahibi olduğu Yapılandırılmış Diyalog projeleri (ulus-ötesi toplantılar) için Türkiye dışındaki Erasmus + Programı üye ülkelerinden en az 1 ortak kuruluşla başvuruda bulunulması gerekmektedir. Program kapsamında yılda 3 defa başvuru yapma imkânı söz konusu olup başvurular, Şubat, Nisan ve Ekim aylarında Türkiye Ulusal Ajansına yapılmaktadır. Geliştirilecek projelere Batı Balkan, Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerinden gençler de dâhil edilebilmektedir. Etkinliklere katılacak gençler 13-30 yaşları arasında olmalıdır. Uzman/Politikacı/karar alıcılar için yaş sınırı bulunmamaktadır. Yapılacak etkinlikler en az 30 genci içermelidir.

 

Yapılandırılmış Diyalog çerçevesinde Türkiye’deki Üniversiteli gençlerin doğrudan AB yöneticileri ile bir araya gelip istişarede bulunabilecekleri etkinlerin projelendirilmesinin, gençlerin AB farkındalığına ve ülkemizin AB sürecini sahiplenmelerine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

 

“Gençlik Değişimleri” ve “Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcıların Toplantıları” bileşenleri için ayrıntılı bilgiye “www.ua.gov.tr” adresinden ulaşılabilir.

 

 

III. Erasmus + Jean-Monnet Programı

 

Jean-Monnet faaliyetleri, dünya çapında Avrupa Birliği çalışmaları üzerine gerçekleştirilen araştırma ve eğitimlerin etkinliğini artırmayı hedefler. Erasmus + Jean-Monnet Programı kapsamında yer alan temel bileşenler şu şekildedir:

 • Jean-Monnet Modülleri
 • Jean-Monnet Kürsü Başkanlıkları
 • Jean-Monnet Mükemmeliyet Merkezleri
 • Jean-Monnet Ağları
 • Kurum ve Derneklere Yönelik Jean-Monnet Destekleri
 • Jean-Monnet Projeleri

 

Erasmus + Jean-Monnet Programının tüm bileşenleri Türkiye’deki üniversiteler tarafından yakından takip edilmekte ve başarıyla uygulanmaktadır.

 

“Modüller”, “Kürsü Başkanlıkları”, “Mükemmeliyet Merkezleri” ve “Ağlar” AB kurumlarına gerçekleştirilebilecek ziyaretlere doğrudan imkân vermemekle birlikte “Kurum ve Derneklere Yönelik Jean-Monnet Destekleri” ve “Jean-Monnet Projeleri” üniversite öğrencilerinin AB üzerine çalışmalar yürütebilecekleri ve Birlik kurumlarına ziyarette bulunabilecekleri alt etkinlikleri de kapsayacak projelere destek sağlayabilmektedir.

 

 • Kurum ve Derneklere Yönelik Jean-Monnet Destekleri: Bu alt bileşen kapsamında Avrupa Birliği ile ilgili alanlarda çalışmalarda bulunan yüksek lisans seviyesindeki öğrencilere ve/veya diğer paydaşlara yönelik eğitim/öğretim faaliyetleri geliştiren kurumlar (üniversiteler) ile Avrupa entegrasyon sürecinin araştırılmasına katkı yapmak hususunda belirgin amaçları bulunan dernekler desteklenmektedir.

 

Kurumlar için:

 • Avrupa Birliği ile ilgili olguları ve bilgileri toplamak, detaylandırmak, analiz etmek ve yaygınlaştırmak,
 • Yerel ve bölgesel otoritelerin yönetici ve çalışanları için Avrupa Birliği ile ilgili konularda yüksek lisans seviyesinde kurslar ve eğitimler organize etmek,

Dernekler için:

 • Avrupa Birliği araştırmaları ve Avrupa Birliği çalışmaları ile iştigal eden derneklerin yasal faaliyetlerini organize edip yürütmek,
 • Avrupa Birliği ile ilgili olguları, aktif vatandaşlığı teşvik eden daha geniş bir halk kitlesine duyurmak desteklenebilecek faaliyetler olarak bu alt bileşen kapsamında ön plana çıkmaktadır.

 

Avrupa Birliği alanında aktif olan yükseköğretim kurumları ve Avrupa Birliği çalışmaları konusunda uzmanlaşmış her türlü akademisyen ve araştırmacı derneğinin uygun başvuru sahibi olduğu destekler kapsamında sunulacak projelere 50 bin Avro’ya kadar destek sağlanmaktadır. Jean-Monnet Projeleri, Avrupa Komisyonu merkezli faaliyetler olduğundan başvurular, yılın ilk çeyreğinde, doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı’na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) yapılır.

 

 • Jean-Monnet Projeleri: Jean-Monnet Projeleri yenilik ve çapraz verimliliği desteklemekte ve Avrupa Birliğinin içeriğini yaymaktadır. “Yenilik Projeleri” Avrupa Birliği konularını daha çekici kılmak ve çeşitli hedef kitlelere uyarlanmış hale getirmek amacıyla yeni perspektifleri ve farklı metodolojileri keşfetmektedir. “Çapraz Verimlilik Projeleri” Avrupa Birliği konularında tartışma ve düşünmeyi destekleyen AB süreçleri hakkındaki bilgileri geliştirmektedir. “İçerik Yayma Projeleri” büyük ölçüde bilgilendirme ve yaygınlaştırma faaliyetlerini içermektedir. Jean-Monnet Projeleri ile aşağıdaki faaliyetlerden bir veya birden fazlası gerçekleştirilebilir:
 • Belirli Avrupa Birliği konularında yeni tasarlanmış metodolojileri, içeriği ve araçları geliştirmek ve test etmek,
 • Özellikle normalde AB konuları ile iştigal etmeyen öğrenciler için tasarlanmış akademik içerik ve araçlar geliştirmek,
 • Belirli konu alanları ile ilgili sanal sınıflar oluşturmak ve test etmek
 • AB’de aktif vatandaşlığı teşvik eden araçların tasarımı, üretimi ve uygulamasını yapmak.

 

Jean-Monnet Projeleri kapsamında üniversiteler uygun başvuru sahibi olup, projelere 60 bin Avro’ya kadar destek sağlanmaktadır. Jean-Monnet Projeleri, Avrupa Komisyonu merkezli faaliyetler olduğundan başvurular, yılın ilk çeyreğinde, doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı’na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) yapılır.

 

Erasmus + Jean-Monnet Programı hakkında ayrıntılı bilgi için:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

 

Saygıyla arz olunur.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: