7 Ekim’de başlıyor: “Medyada Ayrımcı Söylem ve Hak Temelli Habercilik Üzerine Tartışmalar

hrant dink vakfı logo

Medyada Ayrımcı Söylem ve Hak Temelli Habercilik Üzerine Tartışmalar
01.10.2015

Hrant Dink Vakfı olarak Ekim, Kasım ve Aralık aylarında dezavantajlı gruplara yönelik medyadaki ayrımcı söylem ve hak temelli habercilik üzerine tartışmalar yürüteceğimiz bir tematik atölye serisi düzenliyoruz. Toplamda altı oturum olarak gerçekleşecek atölyelerde, farklı alanlarda uzman sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri, aktivistleri ve gazetecileri bir araya getiriyoruz. Her atölyede, dezavantajlı grupların haberlerde yer alış biçimleri ve bu haberlerin etki alanları konuşulurken, ayrımcı söylem ve nefret söylemi içeren haberler değerlendirilecek. Ayrımcı söylem içeren haber örneklerinin yanı sıra hak temelli bir yaklaşım ile ayrımcı olmayan haber dilini kullanmayı hedefleyen alternatif medya oluşumlarının deneyimleri de tartışılacak.

Bütün etkinlikler belirtilen tarihlerde Hrant Dink Vakfı Anarad Hığutyun Binası, Havak Salonu’nda ve saat 18.30’da gerçekleştirilecektir.

‘Medyada Ayrımcı Söylem ve Hak Temelli Habercilik’ atölyeleri Friedrich Naumann Vakfı’nın desteğiyle gerçekleşecek. Atölyelerin detaylı programını aşağıda bulabilirsiniz:

7 Ekim – Kadına Yönelik Ayrımcı Dil ve Alternatif Medya Oluşumları

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi‘nden Sevda Alankuş moderatörlüğünde gerçekleşecek atölyeye alternatif medya oluşumlarından Cinsomedya5Harfliler ve Reçel konuşmacı olarak katılıyor. Atölyede, medyada kadınlara yönelik ayrımcı dil ve kadın kimliğinin medyadaki temsili değerlendirilirken Cinsomedya’dan Elçin Poyraz yürüttükleri cinsiyetçi medya izleme çalışmasının sonuçlarını aktaracak. 5Harfliler’den Suna Kafadar kadın gündeminin peşindeki alternatif internet yayıncılığından, Rümeysa Çamdereli ise özellikle Müslüman kadınların mecrası olan Reçel isimli blog’dan bahsederek alternatif medya platformları ve blog oluşumlarının deneyimlerini değerlendirecekler.

 

 
15 Ekim – Hak İhlali ve Şiddet Çerçevesinde Medyada Homofobi ve Transfobi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü‘nden Itır Erhart dijital ve yazılı medyada LGBTİ’lerle (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks) ilgili haberlerin üretim biçimlerini, ayrımcı söylem ve nefret söyleminin nasıl üretildiğini değerlendirecek. Kaos GL‘den Yıldız TarLGBTİ’lere yönelik homofobik/transfobik haber takip sistemlerini ve LGBTİ’ler hakkında haber üretme deneyimlerini, Bianet‘ten Çiçek Tahaoğlu ise medyada hak temelli gazetecilik yaklaşımı ile LGBTİ bireyleri aşağılamayan ve ayrımcı olmayan haber dili üzerine sunumlar gerçekleştirecekler.

 

27 Ekim – Medyada Engellilere Yönelik Ayrımcı Söylem:
Türkiye ve İsveç Örnekleri*
Engelli Kadın Derneği‘nden İdil Seda Ak moderatörlüğünde gerçekleştirilecek atölyeye Al Jazeera Türk’ten Umay Aktaş Salman, Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü‘nden Dikmen Bezmez ve FUNKA’dan Susanna Laurin konuşmacı olarak katılıyor. Türkiye’den örnekler verecek olan Umay Aktaş Salman engellilerin medyadaki temsilini ve yazılı basında engelli bireylere yönelik ayrımcı dili değerlendirirken, Dikmen Bezmez medyanın sağlık programları bağlamında engellileri temsil etme pratiklerini tartışacak. İsveç’te erişilebilirlik üzerine çalışmalar yürüten FUNKA’dan konuşmacı olarak katılan Susanna Laurin, İsveç medyasında engellilere yönelik ayrımcılığı anlatırken, engellilerin medyaya erişiminin sağlanması için kolay okunur metinlerin hazırlanması üzerine medya çalışanlarına öneriler getiren bir sunum gerçekleştirecek.*** Bu etkinlik Erişiyorsam Varım! İstanbul Sergisi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir.
** Bu etkinlik süresince İngilizce-Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.

 

5 Kasım – Romanlara Yönelik Ayrımcılık: Romanların Medyadaki Temsili

Sıfır Ayrımcılık Derneği‘nden Hatice Çetinkaya medyada Romanlara yönelik ayrımcı söylemin ve ayrımcılığın önlenmesi konusunda yaptıkları çalışmaları ve deneyimlerini aktaracak. Bianet‘tenNilay Vardar ise Romanların toplumsal hayatı, sorunları ve Roman sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla ilgili haber yapan bir gazeteci olarak kendi deneyimini paylaşacak ve Romanların özellikle ana akım medyada yer alma biçimine dair analizlerini paylaşacak.

 

26 Kasım – Medyada Düşman Algısı:
Dini ve Etnik Kimliklere Yönelik Ayrımcı Söylem
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden İdil Engindeniz ve Hrant Dink Vakfı’ndanZeynep Arslan’ın konuşmacı olacağı atölyede, 2009’dan beri Hrant Dink Vakfı tarafından yürütülmekte olan Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışması kapsamında elde edilen verilere dayanarak Türkiye basınında etnik ve dini kimliklere yönelik üretilen nefret söylemine dair genel değerlendirme yapılacak. Nefret söylemi raporlarını kaleme alan İdil Engindeniz, dönemlere göre farklılık gösteren nefret söyleminin yoğunluğuna, hedef alınan gruplara dair verileri sunacak ve analizlerini paylaşacak. Zeynep Arslan ise son dönemlere ait örnek olarak seçilen haberleri analiz edecek ve insan hakları temelli bir medya dilinin nasıl kurulabileceğini de tartışmaya açacak.

 

10 Aralık – Medya ve Çocuk: Devlet Korumasında Yetişen Çocuklar

Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi‘nden Ayşe Beyazova ve Melda Akbaş, medya ve çocuk ilişkisini devlet korumasında yetişen çocukların medyada yer alma biçimini pedagojik açıdan değerlendirecek. Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği‘nden Abdullah Oskay ise Sosyal Duvarları Yıkalım projesi çerçevesinde devlet korumasında yetişen çocuklara dair medya çalışanlarına yönelik hazırladıkları doğrusözlük’ü anlatacak ve devlet korumasında yetişen çocuklar açısından ayrımcı olmayan medya dilinin nasıl kurulabileceğinden bahsedecek.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: