Konferans Çağrı Metni: “Ekolojinin Politikası: Yeni Sınırlar, Yeni Aktörler”

 Konferans Çağrı Metni

 

Ekolojinin Politikası: Yeni Sınırlar, Yeni Aktörler

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi

27-28 Kasım 2015

 

 

Ekoloji ve çevre tartışmaları dünyada giderek daha fazla ağırlık kazanıyor. İklim değişikliği, yaşam zincirlerinin tahribatı, buna bağlı göçler, gıda güvenliği, genetiği değiştirilmiş organizmalar, enerji, kirlilik, kuraklık gibi meseleler medeniyetin aslında bir bütün olarak bazı önemli dönüşümlerin eşiğinde olduğuna işaret ediyor. Bilimsel projeksiyonlar bu yüzyıl içinde pek çok anlamda bilmediğimiz bir dünyanın ortaya çıkacağını öngörüyor.

 

Buna paralel olarak var olan disiplinlerin hem dilinin hem de iş yapma şeklinin dönüşmesi gerekiyor. Başka bir ekonomi, başka bir sosyoloji, başka bir siyaset, başka bir hukuk, başka bir coğrafya mümkün mü? Hangi yeni kavramlar, ölçekler veya prensipler önümüzdeki sorunları düşünmek için imkan sunuyor? Kalkınma-büyüme gibi ekonomik hedeflerin, insanlardan ibaret bir toplum anlayışının, kır/kent, yerel/küresel gibi ayrımların ötesinde başka çalışma sahaları ve başka aktörler görmek mümkün mü?

 

Bilgi Üniversitesi Ekoloji Politik Platformu tarafından düzenlenen bu iki günlük konferansın temel maksadı, ekolojik bir bakış açısıyla disiplinlerin mevcut sınırlarını zorlamak, bu meseleler üstüne düşünen/çalışan akademisyenleri bir araya getirmek, yapılan güncel çalışmaları paylaşmak, duyurmak ve nihayetinde ortaya çıkan bilgi birikimini erişilebilir kılmak. Çalışılan konular bir hayli geniş ve kapsayıcı olabilir. Aşağıdaki liste, muhtemel tüm konuları kapsamamakla birlikte bir fikir verecektir:

 

  1. İklim değişikliği
  2. Göç
  3. Enerji ve Su
  4. Gıda (Tarım ve Hayvancılık)
  5. Mülksüzleşme ve Toplumsal Mücadeleler
  6. Alternatif Ekonomi/Yaşam Modelleri

 

Ancak konular geniş olsa da sunumların, şu temaların en az biri etrafında kurgulanmış olması beklenmektedir:

 

  1. A) Yeni metodolojik yaklaşımlar, B) yeni çalışma sahaları, C) yeni aktörler ve D) yeni ölçekler, E) yeni siyaset tarzları.

 

Etkinliğin dili Türkçedir. Katılmak isteyen adayların, 30 Ağustos 2015 tarihine kadar, özgeçmişleriyle beraber, 250 – 500 kelimelik sunum özetlerini ekolojipolitik@yahoo.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Kabul edilen öneriler, 2015 Eylül ayının ilk haftasında açıklanacaktır. Sunumlardan derlenen bir seçki, özel bir dergi sayısı hâline getirilip basılacaktır.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: