Ankara’da 13 Kasım’da: KONFERANS: TOPLUMSAL EYLEM RETORİĞİ

KONFERANS: TOPLUMSAL EYLEM RETORİĞİ

13-14 Kasım 2013/ İlef

13 Kasım 2013/Çarşamba ATK Sanatevi

 

10.30-12.00 Açılış ve Açılış Bildirisi

 

Açılış Konuşması

Ruken Öztürk

 

Açılış Bildirisi

Social Movements and the Rhetoric of Protest

 Herbert W. Simons

 

12.00-13.00 Öğle Yemeği

 

13.00-14.30 Oturum

 

Oturum Başkanı

Eser Köker

Estetik Bir Deneyim Olarak Toplumsal Eylem: Rancière’i “Gezi” ile Okumak

Nur Betül Çelik (Ankara Üniversitesi)

 

Gezi Pratiğini Habermas?ın Teorisi ile Okumak:

İletişimsel Eylem ve Kamusal Alan?ın Geri Dönüşü

Zafer Fehmi Yörük (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

 

Gezi Protestolarının Eylem Repertuarı ve Protestocu Bilgisi

 Ayşen Uysal (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Türkiye?de Protesto Retoriğinin Dönüşümü:

68?lilerden Gezi?ye Kırılmalar ve Devamlılıklar

İnan Özdemir Taştan (Ankara Üniversitesi)

 

 

14.30-14.45 Çay-Kahve Molası

 

14.45-16.15 Oturum

 

Oturum Başkanı

Nur Betül Çelik

 

Gezi Parkı, Penguenler ve Karşı-hegemonya olanakları

Can Irmak Özinanır (Ankara Üniversitesi)

 

 

Toplumsal Hareketler ve Medya:

Gezi Parkı Protestoları ve Ulusal Basında Alternatif Söylemler

 Nalan Ova (Selçuk Üniversitesi)

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde “Gezi Parkı” Tartışmaları

Halise Karaaslan Şanlı (Ankara Üniversitesi)

 

Yurttaşlığın Kıyısında: ?#Gezi Direnişi?ndeki Hak İhlalleri Üzerine Düşünceler

Gülden Gürsoy Ataman (Ankara Üniversitesi)

Hakan Ataman (İnsan Hakları Savunucusu)

16.15-16.30 Çay-Kahve Molası

 

 

16.30-17.30 Söyleşi ve Video Gösterimi

 

Tanıklıktan Özneye, Eylem İçinde Kamera

Dolunay Genç

Sevgi Türkmen

 

19.00 ? 22.00 Konferans Yemeği

 

 

14 Kasım 2013/Perşembe ATK Sanatevi

10.30-12.00 Oturum

Oturum Başkanı

 Gülseren Adaklı

 

Gezi Parkı Eylemleri ve Bir Direniş Yöntemi Olarak Mizah

Aysun Akan (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Direnişin İmgesel Dili: Popüler Hafızanın İkon İmgeleri

 Gülsüm Depeli (Hacettepe Üniversitesi)

Gezi Protestolarının Yeni Aktörleri: Bir Eylemlilik Biçimi Olarak Video-Aktivizm

Ülkü Doğanay (Ankara Üniversitesi)

 İlkay Kara (Ankara Üniversitesi)

 

Aleviler Direniyor: Gezi Direnişi- Bedriye Poyraz

Bedriye Poyraz (Ankara Üniversitesi)

12.00-13.00 Öğle Yemeği

 

13.00-14.30 Panel

 Eylemin Medyası: Deneyimler, Değerlendirmeler

 

Oturum Başkanı

Sevilay Çelenk

 

Semra Topçu (Halk TV Haber Müdürü)

Mustafa Kara (Hayat Televizyonu Yayın Koordinatörü)

Önder Özdemir (ÇapulTV ve Alternatif Medya Derneği YK Üyesi)

Ali Ekber Ertürk (Güneşin Evlatları Kitabı Yazarı, İşten Atılan Muhabir)

 

14.30-14.45 Çay-Kahve Molası

 

 

14.45- 15.15

Kapanış Bildirisi

Türkiye?ye Özgülüğün Ötesine Geçilmesinde Gezi Parkı Durağı

 Eser Köker

Enhanced by Zemanta

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: