26-27 EKiM 2013 Çılgın Projeler Konferansı

çılgın projeler konferansı

 

Facebook etkinlik sayfası burada.

Çılgın Projeleri Durdurun: Çözüm Yeşil Dönüşüm

Balkan ülkelerinde halen etkisini hissettiren 2008 Küresel Krizi?ne karşı, bölgedeki hükümetler çevresel açıdan yıkıcı olan çılgın projelere sığındı. Koruma altındaki bölgelerde altın madenciliğine verilen izinler, inşa edilen ya da edilmek üzere olan nükleer santraller, Boğaz?ın yanına açılması planlanan yeni kanal, milyonlarca ağacı katleden 3. bir köprünün inşası; sadece planlandığı değil, aynı zamanda Kanal İstanbul Projesi?nde olduğu gibi komşu ülkelerdeki, halihazırda kırılgan olan ekosistem üzerindeki baskıyı daha da yoğunlaştırmakta.

?Ne pahasına olursa olsun büyüme? anlayışı, bir başka deyişle, kısa görüşlü ekonomik büyüme odaklı uygulamalar günümüzde toplumların esenliğine en büyük tehditlerden biridir. Oysa, hükümetler, vatandaşlarına yaşamları üzerinde önemli etkileri olacak bu projelerin karar alma süreçlerine katılım hakkı tanımıyor. Son zamanlarda, teknokratik kalkınmacı gündemin yükselişi demokratik süreçlerin aşındığı bir ortamda gerçekleşiyor. Oysa yaygın bilinen gerçek şu ki; sürdürülebilir bir ekonomik büyüme demokrasinin eksik olduğu bir ortamda sağlanamaz.

Bu iki günlük konferansta, Türkiye ve Güney Avrupa ülkelerindeki ?gereksiz? ve ?empoze? edilmiş projelerin bir dökümünü çıkaracağız, bu projelere karşı yürütülen mücadelelerde edinilmiş deneyimleri paylaşacağız. Karar alma süreçlerinde katılımcılığı arttırmanın olası yollarını tartışıp, yerel ekolojik hareketleri nasıl güçlü kılabiliriz sorusu üzerine fikir alışverişinde bulunacağız. Bunun dışında kısa görüşlü ekonomik büyüme odaklı uygulamaların tek seçenek olmadığını, doğa ve toplumla barışık Yeşil Dönüşüm politikalarının ekonomik büyüme ve istihdam yaratabilme kapasitesi açısından izlenen politikalardan ne derece üstün olduğunu göstereceğiz.
Konferans yeşil alternatifin geleceğini tartışmak üzere uzmanları, politikacıları ve Türkiye içinden ve bölgeden bu tür projelere karşı çalışma yürüten aktivistleri bir araya getirecek.

Konferans dili Türkçe?dir, İngilizce?den simültane tercüme yapılacaktır.

Yunan Yeşil Enstitüsü ve Yeşil Düşünce Derneği tarafından organize edilmiştir.

Detaylı bilgi için: Asena Ulus (TR) yesildusunceder@gmail.com
Venetia Chatzi (GR) info@greeninstitute.gr

 

Konferans Yeri: Taksim Hill Hotel
Program Akışı26 Ekim, Cumartesi
10:00-10:15 Açılış Konuşmaları
Helene Flautre, AP Yeşil-EFA Grubu Milletvekili, Türkiye-AB
Karma Parlamenterler Komitesi          Başkanı
Arif Ali Cangı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüsü
10:15-10:40 Ana Konuşma
Paolo Prieri, Mega Projeler Ağ Koordinatörü
?Gereksiz ve Empoze edilmiş Projelere karşı Forum Oluşturma: Tarihsel bir
Gereklilik?
10:40-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 Panel: Türkiye ve Avrupa?daki Mega Projelere bir bakış
Türkiye?deki Çevre İhitlaflarını daha iyi anlamak: Bir Haritalama Örneği
Begüm Özkaynak, Cem İskender Aydın, Pınar Ertör Akyazı, Irmak Ertör
Boğaziçi Üniversitesi Politik Ekonomi Çalışma Grubu
Lisa Ariemma, Yüksek Hızlı Tren Karşıtı Hareket, Italya
Codruta Nedelcu, Association ARIN, Romanya
Daniel Popov, Bankwatch and Centre for Environmental Information and
Education, Bulgaria
12:30-13:30 Öğle Araı
13:30-14:15 Kanalİstanbul Projesi: Bilimsel bir karşı görüş
Cemal Saydam, Hacettepe Üniversitesi
Ethem Gönenç, İstanbul Üniversitesi
14:15-15:45 Türkiye?deki Çılgın Projeler Işığında Kentsel Dönüşüm
Cihan Uzunçarşılı Baysal, Kent Hareketleri
Çare Olgun Çalışkan, Kuzey Ormanları Savunma Platformu
Uğur Dündar, Mimar Sinan Üniversitesi
Korhan Gümüş, Taksim Platformu
15:45-16:00 Kahve Arası
16:00-18:00 Panel ve Tartışma: Kalkınmacı Gündem ve Yeşil Cevaplar
Cengiz Aktar, Gazeteci, YSGP DK Üyesi
Fikret Adaman and Bengi Akbulut, Boğaziçi Üniversitesi, Politik Ekonomi
Çalışma Grubu
Haluk Levent, Galatasaray Üniversitesi, YSGP DK Üyesi
Ahmet Atıl Aşıcı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yeşiller ve Sol Gelecek
Partisi
Sedat Kalem, WWF-Türkiye
27 EKİM, Pazar
Yer: Taksim Hill Hotel
10:00-10:20 Karar Alma Süreçlerine Halkın Katılımı
?AB?de Vatandaş İnisiyatifi: Demokratik Süreçler ve Kurumsal
Cevaplar?
Olga Kikou, Yunan Yeşil Partisi, Yunan Yeşil Enstitüsü
10:20-12:00 Panel ve Forum: Ekolojik bağlamda yıkıcı projeleri nasıl
durdurabiliriz?
Hande Atay -Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları(ÇEHAV), Ekoloji Kollektifi
Yakup Şekip Okumuşoğlu, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV)
Oya Ayman, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Doğa Hakları Çalışma Grubu
Murat Güvenç, İstanbul Şehir Üniversitesi
Fidanka Bacheva-McGrath, CEE Bankwatch Ağı
Kostas Loukeris , Yunan Yeşil Partisi, Yunan Yeşil Enstitüsü
12:00-13:00 Öğle Arası
13:00-15:30 Panel ve Söyleşi: Türkiye?de Çılgın Projeler ve Çevre
Gazeteciliği
Moderatör: Pelin Cengiz, Gazeteci
Mehveş Evin, Milliyet
Gürhan Savgı,  Zaman/Aksiyon
Utku Zırığ, IMC TV-Yeşil Bülten
Filiz Yavuz, Serbest Gazeteci
Seçkin Ürey, Habertürk
Güray Öz Tekin,  Cumhuriyet
Serkan Ocak, Radikal
Yonca Poyraz Doğan, Today?s Zaman
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-16:30 Genel Değerlendirme ve Kapanış
Konferansın sonu
 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.