Cengiz Aktar: Bir paket notu daha…

Bir paket notu daha

Bir cephe ısrarla paketten, iktidarın bile atfettiğinden fazla anlam çıkarma yarışında. Başbakan dahi seçime kadar başka paket yok diyerek mâlumu ilâm ederken, diğeri ?arkası gelecek? diye ısrar ediyor.

Bir başkası paketin ilk defa toplumsal talepleri dikkate aldığını yazıyor. Pes doğrusu! Önceki on üç paket toplumsal talepleri göz önüne almamış! AB uyum paketleri hakkında 2007?de AB Bakanlığı şunu diyor: ?AB uyum paketlerinin Türkiye?deki hayata etkisi devrimsel nitelikte olmuştur. AB uyum paketleriyle, mevcut mevzuat değiştirilerek insan haklarının iyileştirilmesi, işkenceye karsı güvencelerin arttırılması, ifade ve basın özgürlüğünün genişletilmesi, dernekleşme, toplantı ve gösteri özgürlüklerinin güçlendirilmesi, kültürel hakların genişletilmesi, kadın-erkek eşitliğinin iyileştirilmesi ve demokrasinin pekiştirilmesi alanlarında iyileştirmeler kaydedilmiştir?.

Bu memlekette yaşamak zorunda olanlar, başta Kürtler olmak üzere, zikredilen reformları talep etmekten usanmadı mı, yeterince bedel ödemediler mi?

 

Taziye  

İzmir?de polis kurşununa kurban giden Baran Dursun adına kurulan vakıf, polis şiddetinin Gezi olaylarıyla sınırlı olmadığını ve hayatını kaybeden 6 vatandaştan önce 132 vatandaşın aynı şiddete kurban gittiğini belirtiyor.

Gezi protestoları esnasında kaybettiğimiz 6 bahtsız delikanlıya, kitleler sahip çıkmaya devam ediyor. Tıpkı Hrant için olduğu gibi. Rahmetlilerin anısına gösterilen hatır ve saygı, devlet dersine kurban giden, kimi mezarı dahi olmayan yüzbinlerce vatandaşa gösterilecek hatır ve saygıya vesile olsun bundan böyle.

 

Çanakkale beyannamesi

Taksim Platformu?nun seçmen manifestosundan sonra Çanakkalelilerin benzer bir girişiminden söz edelim. Çanakkale, Kent Konseyi altında alabildiğine geniş katılımla mart ayında ondört başlıktan oluşan çok kapsamlı bir ?Çanakkale kenti seçmen beyannamesi? ortaya çıkardı. Başlıklar: Enerji, çevre, su ve doğa; engelliler, çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve yoksullar; ekonomik kalkınma; fiziki yapılar; güvenli kent, barışık kent; karar süreçlerine halk katılımı, kent yönetimi ve planlaması; konut; kültür; kültürlerarası kaynaşma; sağlık; spor ve boş zamanları değerlendirme; tarihi kentsel yapı mirası; ulaşım ve dolaşım; yerel yönetim kadroları ve nitelikli hizmet. Kent hakkında yurttaşın ilgi ve bilgisi artık en az siyasetçi kadarwww.canakkalekentkonseyi.org/index.php/secmen-beyannamesi                                                                                           

 

Akkuyu?nun dandik ÇED?i

Nükleer Santralin ÇED raporu toplantısı Ankara?da yapıldı. 58 kurumdan oluşan komisyon ve talepleri üzerine Ekoloji Kolektifi, Greenpeace, Mersin Nükleer Karşıtı Platform, Tabipler Odası ve TEMA ?misafir? statüsünde katıldı. Stklar soru-cevaptan sonra toplantıdan çıkarıldı. Misafirperverlik bir yere kadar.

Stklar Akkuyu?ya ?nasip olan? VVER1200 reaktörün ?sınanmışlık? koşulunu ihlal ettiğini vurgulamış. Reaktör Hindistan?da 10 yıldan beri devreye girmeyen, İran?da deneme aşamasındayken ana pompaları parçalanan VVER1000 ile aynı özelliklere sahip!

Stklar bölgedeki deprem riski, nükleer atık, ömrünü tamamlayınca tesisin sökülmesi, reaktör soğutma suyunun deniz canlılarına etkisi, tesisin inşaatı için kesilecek 220.000 ağaç?bütün bu ?hayatî? konuların nükleerciler için herhangi bir anlam veya değer ifade etmediğini belirtiyor. Durmak yok, yola devam! Felâkete doğru!

Bu yazı ilk olarak Taraf’ta yayınlandı. Yazarın izniyle burada da yayınlanıyor. 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: