Açık Toplum Vakfı Raporu: “Yalnız ve Endişeli Ülke: Türkiye”

 

– Diğer ülkeler hakkında en olumsuz düşüncelere sahip toplumlar sıralamasının lideri kim?

– Küresellik-yerellik skalasında Türkiye hangi kampın lideri?
– Uluslararası hukuka saygıda sondan 3’üncülüğü kim kaptı? AB ve BM’ye güven soruşturmasında Müslüman ülkeler ortalamasının 7 katı güvensizlik hangi toplumda saptandı?
– Ekonomik güce ya da askeri güce önem veren ülkeler ayrımında AB11 ülkeleri ile Türkiye arasındaki makas kapanır mı?

Uluslararası ilişkiler uzmanları Dr. Emre Erdoğan, Prof.Dr. Gencer Özcan, Prof.Dr. Kenan Çayır ve Prof.Dr. Orhan Tekelioğlu’nun Açık Toplum Vakfı için yaptığı araştırma, son aylarda kamuoyunda sıklıkla tartışma konusu olan “Türkiye’nin yalnızlığı” tartışmasında ufuk açan veri ve saptamalar içeriyor. Dr. Erdoğan “Dünya Değerler Araştırması, Pew Global Attitudes, GMF Transatlantic Trends, WPON-PIPA, BBC Globescan” gibi uluslararası kamuoyu araştırmalarında Türkiye’deki “yabancı endişesi” üzerine çarpıcı sonuçlar çıkardı. Karşılaştırmalı analizler ile “Türkiye’nin yalnızlığının” anatomisi belirlendi. Prof.Dr Özcan Türk diplomasisinde “yabancı düşmanlığı”nı irdelerken, Prof.Dr. Çayır ders kitaplarındaki “yabancı tehdit” konusunda bir tarama yaptı. Prof.Dr. Tekelioğlu ise, popüler kültürde “ötekiler” sorunsalını tartışmaya açtı.

Rapora ulaşmak için buraya tıklayınız.

Enhanced by Zemanta

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: