Cengiz Aktar: Kapalı Gezi/ Anayasa/ 350org/ Torba yasa

Orda bir park var uzakta

gezidir.jpg

Evet, işte budur çevrecilik: Belediyenin verdiği bilgiye göre Gezi Parkına 202.000 mevsimlik çiçek, 5.000 gül (gül çiçek değil mi), 129 yetişkin ağaç dikilmiş, 26.000 m2 de yeni çim serilmiş. Ama mâlum, park polis işgâli altında, giriş yok. İktidar kendini öyle trajikomik bir duruma soktu ki parkı açsa bir türlü, açmasa bir türlü. Şöyle güzel bir kurban keserek açılış yaparlar diye bekliyorum.

 

 

 

Pazar anayasa süresi yine bitiyor

 

Anayasa yazımına 19 ekim 2011?de başlandı, verilen son ek süre yine doldu. Başından beri, BDP dışında kalan partilerin toplumu bilgilendirme konusunda bir çabası olmadı. BDP?nin sunduğu rapora göre 8 başlık altında toplanan 174 madde üzerinden 42 maddede anlaşma sağlandı, 130 madde şerhli yani üzerinde uzlaşma olmayan her partinin kendi görüşünü yazdığı madde. En çok uzlaşılan madde Temel Haklar ve Hürriyetler başlığında, 66 üzerinden 36. Yürütmeİdare ve Kamu HizmetleriMali Ekonomik ve Sosyal Hükümler ile Son Hükümler başlıklarında hiçbir maddede mutabakat yok. Yargı ile Başlangıç Genel Hükümler ve Temel İlkeler başlıklarında ikişer Yasama başlığında da 4 maddede uzlaşı var.

 

 

 

Uzlaşma Komisyonu toplumsal istişareleri yeterli bulup kendi başına kalınca partizan reflekslere dönüldü. Millî güvenlik, kamu güvenliği ve genel ahlâk BDP dışında kalan üç partinin demirbaş kıstasları olarak masaya konunca uzlaşma imkânsız hâle geldi. Üstüne bir de Başbakan?ın Putinvarî başkanlık muradı, CHP/MHP?nin kavruk muhalefeti ve önümüzdeki üç seçim eklenince çıkmaz sokağa girildi.

 

 

 

Şimdi artık Gezi Krizi?nden sonra siyasî varoluş derdine düşmüş olan Başbakan?ın anayasa manayasa ile uğraşması pek mümkün değil. Oysa Kürt barışı bağlamında anayasal teminat olmadan anadil, ademimerkeziyet, vatandaşlık tarifi gibi hayatî düzenlemelerin uygulamaya geçmesi mümkün değil?Eski Türkiye?nin son anayasası? olabilecek bu ara çözüm olmaksızın barışı teminat altına almak mümkün değil. Umurunda mı iktidarın? AKP anayasayı unutup hâlâ Tayyip Erdoğan?ı başkan yapma sevdasında? Beyhude olsa da?

 

 

 

Yarın saat 15.00?te Kadıköy?de

 

Dünyanın 134 ülkesinden 350.org ağına dâhil 500 genç iklim aktivisti günlerdir İstanbul?da toplantıdalar. Çalışmalar, ?Başka Bir Dünya Mümkün? sloganıyla şenlikli bir toplantı/gösteri ile taçlanacak.

 

 

 

350.org iklim değişikliği felâketine yıllardır dikkat çeken dünyanın dört bir yanında mevcut bir ağ. Peki, neden 350? NASA?dan iklimbilimci Jim Hansen yıllar önce atmosferdeki her bir milyon parçacık arasında karbondioksit parçacıkları 350 sınırını geçerse iklim değişikliğinin önüne geçmek mümkün olmayacak öngörüsünde bulunmuştu. Oran bugün milyonda 400 parçacığı aştığı gibi her gün artıyor. Artık atmosfere bırakılan karbondioksit oranını çok acil azaltılması gerekiyor. Bu gerçeğin farkında olan herkes vargücü ile dünyanın kalanını bu konuda uyarmak için çalışıyor. İşte mart 2008?de Bill McKibben?in kurduğu 350.org bu girişimlerden biri.

 

 

 

Yarın mesaj şu: ?Evimizi yok ediyoruz. İhtiyaçlarımızı %100 yenilenebilir enerjiyle karşılamamız mümkünken kömürlü termik santraller gibi seri katillere yatırım yapıyoruz. HES?ler ve nükleer enerji gibi doğaya geri dönülemez zararlar veren ve yaşamı riske atan sahte çözümler peşinden sürükleniyoruz. Aç ve susuz bir geleceğe, iklim değişikliğini durdurmak ve medeniyetlerimizi kurtarmak yerine sineğin yağını çıkarmaya çalışan bu sömürü düzenine tüm dünya ile aynı anda hayır demek ve ?%100 temiz enerji, hemen, şimdi demek? için 29 haziran?da Kadıköy?deyiz!

 

 

 

Dikkat torbada yasa var!

 

Eskiden kanun hükmünde kararnameler (KHK) vardı, iktidar, kim olursa olsun, paşa gönlüne göre hukuku ve yasamayı ayaklar altına alır KHK?larla memleket yönetirdi. Şimdi torba yasalar var. İrili ufaklı onlarca mevzuat torbayla geçiveriyor. Doğru dürüst tartışılmadan ve kimse farkında olmadan?

 

 

 

Örnek mi? Ayın ortasında AKP?nin hazırladığı torbada daha altı ay önce yürürlüğe girmiş olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu?nda erteleme teklifi var. Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu?nun talebi üzerine iş güvenliği uygulamaları, kamu kurumları ile 50?den az çalışanı ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 4 yıl erteleniyor. Yine 50?den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl sonra (30.6.2013) uygulamaya başlanacakken şimdi 1 yıl daha sarkıyor.Ölümlü iş kazalarında başa güreşen Türkiye?den bahsediyoruz?

 

 

 

Esasen kamu kurumları ve esnaf kendi ayağına kurşun sıkıyor, uygulama olmasa bile işyerinde yaşanabilecek herhangi bir kazanın sorumluluğu yine üzerlerinde.

 

Enhanced by Zemanta

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: