Y. Lisans tezine destek atsak? “Sağlık Alanında Mobil Aplikasyonlar

English: How to use MPME on mobile applications
English: How to use MPME on mobile applications (Photo credit: Wikipedia)

Sağlık Alanında Mobil Aplikasyonlar

Bu anket Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi kapsamında yapılan bir araştırma için hazırlanmıştır. Bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Link burada

Enhanced by Zemanta

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: