Ayşe Özer: BOKUN TARİHİ

BOKUN TARİHİ

Bir şeyin tarihi anlatılırken kullanılan bir tanımlama vardır, o şeyin tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğuna dair. Bokun tarihi de böyledir. İnsanlık tarihinden de eski olduğu söylenebilir. Çok da netameli bir şeydir bu. Mesela abdestin büyüğüdür. Tıpta her şeye başka isimle seslenilir de onun iki ismi vardır, gaita ve feçes diye. Üzerinde çok düşünüldüğü bellidir. Öyle ki ağanınkinin üstüne bir daha yapılıp yapılamayacağı bile tartışılmıştır. Umumi tuvalet, feodalizmin kalıbına sığmaz. İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitle çağrıştırması açısından demiryoluyla bile yarışabilir. Senden bir bok olmaz denildiğine göre olunası bir şey de olabilir. ?Ben sana adam olamazsın demedim, bir bok olamazsın dedim? şeklinde de olabilir o meşhur ve de meş?um kıssa. Ne de olsa azimle defekasyon, mermerde perforasyon.

Tuvalet terbiyesini Avrupalıya öğretmiş olmakla övünen necip milletimiz, bu Avrupalıların kıçlarını yıkamamaları meselesini asırlardır gavurluklarına temel olarak kullanır durur. Yeryüzündeki taharet musluğu sayısı kadar teori üretir bu mesele üzerine. Kıçını hangi eliyle yıkamasının caiz olduğu hususunda bile alo fetvaya başını vuran kitle ayakta işediğinde içten içe o gün başına kötü bir şeylerin gelebileceğini düşünür.  O da yetmez, besinlerin oksitlenmiş kalıntısı olan ve kendi vücudundan çıkan bir atığı küfür olarak başkasına yöneltir. En meşhur küfrü karşısındakinin ağzına sıçmaktan mürekkep olan kitle, bugünlerde kara kara nereye sıçacağını düşünmekte.

Rivayet odur ki, taşrada bir başsavcı için adliye sarayında vatandaştan ayrı bir tuvalet yaptırılarak kendisinin buraya etmesi istenince, adı geçen (bu lafa da hastayım) ?efenim, ben halkımın ettiği yere ederim? demiş. Felsefi alt yapısı hayli sağlam bu anlayışın yurt çapında yaygınlaşması yüce milletimizin bu ezeli ve ebedi sorununu da çözer belki. Sorun büyük, biri pudra kokulu tuvalet kağıdının peşinde market market dolaşırken, ötekinin videosunun beş yüz tane remiksi yapılmakta. Doğal komik abimiz doğal ihtiyacıyla ilgili olarak sormakta: Nereye sıçacaklar?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: