TESEV ANAYASA İZLEME ÇALIŞMASI’NIN İKİNCİ İZLEME RAPORU YAYINLANDI

TESEV ANAYASA İZLEME ÇALIŞMASI’NIN İKİNCİ İZLEME RAPORU YAYINLANDI

 

TESEV Demokratikleşme Programı?nın yeni Anayasa sürecini izlemek ve kayıt altına almak üzere başladığı Anayasa İzleme Çalışması?nın Şubat-Haziran 2012 tarihlerini kapsayan ikinci izleme raporu yayınlandı. Çalışmada siyasi aktörler, sivil toplum ve medyanın yeni Anayasa yapımındaki rolü, katkısı ve performansına ilişkin değerlendirmeler ile Anayasa Uzlaşma Komisyonu?na görüş ve öneri bildiren STK’ların önerilerinin tasnif ve değerlendirmesi yer alıyor.

Raporu okumak ve bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.

Rapora www.anayasaizleme.org adresinden de ulaşabilirsiniz.

Anayasa İzleme Çalışması’nın ilk izleme raporuna ulaşmak için tıklayınız.

TESEV Demokratikleşme Programı?nın yeni Anayasa sürecini izlemek ve kayıt altına almak üzere başladığı Anayasa İzleme Çalışması?nın Şubat-Haziran 2012 tarihlerini kapsayan ikinci izleme raporu yayınlandı. Ferhat KentelLevent KökerMehmet Uçum ve Özge Genç tarafından kaleme alınan raporun ilk bölümünde, sözü geçen dönemde Anayasa yapım sürecindeki olumlu ve olumsuz gelişmelerin yanı sıra; siyasi aktörler, sivil toplum ve medyanın yeni Anayasa yapımındaki rolü, katkısı ve performansına ilişkin bir değerlendirme yer alıyor. Raporun ikinci bölümünde ise, ele alınan dönemde hissedilen önemli bir eksiklikten yola çıkılarak, Nisan 2012?ye kadar Türkiye genelinde Anayasa Uzlaşma Komisyonu?na yazılı öneri ve görüş bildiren sivil toplum kuruluşlarının yeni anayasaya ilişkin görüşlerinin tasnif ve değerlendirmesi yapılıyor. Değerlendirmeye katkıda bulunanlar arasında Abbas Kılıç, Akın Özçer, Alev Erkilet, Bekir Ağırdır, Cemil Ertem, Deniz Erdem, Erol Köroğlu, Ferda Balancar, Gökhan Bacık, Tarhan Erdem, Tosun Terzioğlu, Ümit Kardaş ve Vahap Coşkun yer alıyor.

?Siyasal Partilerin Kırmızı Çizgileri Toplumsal Taleplerin Önünde?

Raporda, Komisyon’un bireyler, toplumsal örgütler ve çeşitli platformlardan gelen ve Türkiye?nin farklı siyasî renklerini yansıtan toplumsal talepler yerine, siyasî partilerin ?kırmızı çizgilerini? daha fazla önemsiyor görüntüsü verdiği vurgulanıyor.

 ?Anayasa Süreci Yeterince Gündeme Gelemiyor?

Raporda, yeni Anayasa ile doğrudan ilişkili olan ve kamuoyunun gündemine ?girebilen? tartışmaların yanı sıra, kutuplaşmış siyasal kültürün hâkim olduğu ?genel siyasî iklim?in anayasa tartışmalarını gölgede bıraktığı ifade ediliyor. 

?Medya Anayasa Sürecini İleriye Taşımakta Yetersiz?

Raporda bir önceki dönemde olduğu gibi Şubat-Haziran 2012 döneminde de, medyada çıkan haber ve yorumların büyük çoğunluğunda egemen olan yaklaşımın bilgilendirici ve tartışmayı zenginleştirici olmaktan ziyade, ?yansıtıcı? olduğuna vurgu yapılıyor. Raporda, ?Süreci ileri taşıyacak yeni tartışmalar ortaya atmak konusunda medya yetersiz ve/veya çekimser kalmıştır. Aynı doğrultuda, yeni anayasa süreci ile ilgili haberler Komisyon odaklı olup, sürecin toplumsal aktörleri gündemde yer almamıştır. Bu da medyanın yeni anayasa sürecinde toplumun değil, Komisyon?un aktörleşmesine ön ayak olduğu anlamına gelmektedir.? ifadelerine yer veriliyor. 

?Sivil Toplumun Anayasa Önerilerine İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler?

 Rapordaki ?Sivil Toplumun Anayasa Önerilerine İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler? başlıklı bölümde Komisyon?a görüş ve öneri bildiren 114 STK?nın önerilerinin tasnif ve değerlendirmesi yer alıyor. Rapordaki tasnif ve değerlendirmeler, Komisyon?un görüşme ve toplantılarıyla ilgili haberlerden yola çıkılarak görüş bildirdiği öğrenilen STK?lardan elde edilen görüşlerden oluşuyor. Raporda yer alan konu başlıkları ise, Komisyon’un yeni Anayasa’ya dair 33 maddelik tasnif kriterleri listesine göre hazırlandı. Raporda,  STK’ların yeni Anayasa konusundaki görüş ve önerileri ?Yapım Süreci, Felsefe, Başlangıç, Devlet, Egemenlik, Vatandaşlık, Eşitlik ve Pozitif Ayrımcılık, ,  Anayasa’nın Üstünlüğü, Uluslararası İlişkiler ve Antlaşmalar, Hak ve Özgürlükler, Ödevler, Yasama-Yürütme-Yargı, Mali ve Ekonomik Yükümlülükler, Anayasanın Değiştirilmesi, Anayasal Güvence Altındaki Kanunlar, Anayasal Kurum ve Kuruluşlar, Siyasî Partiler ve Seçimler, Bilim, Teknoloji, Kültür, Sanat, Gençlik ve Spor, Ekoloji? gibi başlıklar altında ele alınyor.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: