Pazartesi’ye Forum: (16-16) ÜNİVERSİTE: NEREYE?

English text below:

https://i0.wp.com/www.logotypes101.com/files/595/cc53075be71a1a2fdadc35187da42f90/lrg_SosyalIs_Sendikasi.gif?w=900

(16-16) ÜNİVERSİTE: NEREYE?
FORUM
16 Mayıs 2011
Yer: BS1 – İstanbul Bilgi Üniversitesi – Dolapdere Kampüsü –
16.00-21.00
Bilgi Üniversitesi Sendika Birimi

Katılımcılar ve Konular:
I. Bologna Süreci ve Kâr Amaçlı Üniversite Şirketleri (KAÜŞ)
(16.00-16.30)
Prof. Dr. Fuat Ercan, Marmara Üniversitesi Kalkınma İktisadı Bölümü
Hakan Arslan, Sendika Eğitimcisi
FORUM: 16.30-17.15
Moderatör: Beyhan Sunal

II. Akademik Sendikacılık, Üniversitede Haklarımız ve Toplu İş Sözleşmeleri
(17.30-18.00)
Murat Özveri, Avukat, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Sendika Uzmanı
Can Şafak, Kristal-İş Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı
FORUM: 18.00-18.45
Moderatör: Zehra Kafkaslı

III. Vakıf Üniversitelerinde Çalışma Koşullarımız ve Yeni YÖK Yasası Reformu
(19.00-19.45)
Yar. Doç. İsmet Akça, YTÜ, Eğitim-Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi Başkanı
Yar. Doç. Özgür Ulus, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Acıbadem Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Özgen, Sosyolog, Nazım Hikmet Akademisi
FORUM: 19.45-20.30
Moderatör: Başak Tuğ

ÜNİVERSİTE: Nereye? Bu soru, üniversiteden başka hangi kurumda daha iyi ve isabetli sorgulanabilir? Son senelerde Bologna Süreci ile ciddi bir dönüşüm geçiren üniversite sistemi, seçimlerden sonra çıkması beklenen Yeni YÖK Yasası ile kâr amaçlı kurumların alana adım atması ile kökenden değişebilir. Bologna Süreci hangi bağlam içerisinde gerçekleşti? Şimdiden emareleri belli olan YÖK Reformu bizi ne yöne çekebilir? Bu büyük dönüşümlerin gerçekleştiği hali hazırdaki vakıf üniversiteleri alanı biz çalışanlarına ne gibi çalışma koşulları sunuyor? Çalışma koşullarımızdaki dönüşümlerde söz sahibi olabilmek için dünyada ve Türkiye?de ne gibi yatay örgütlenme, yani akademik sendikacılık örnekleri var? Akademik özgürlük, iş güvencesi, bilimin iktisâdi ve siyasi iktidarlardan özerkliği ve eğitim ve öğrenimin kalitesi gibi öncelikler, toplu iş sözleşmelerinde yer alabilir mi? Bu sorular, üniversiteden başka hangi kurumda daha iyi ve isabetli sorgulanabilir?

 

https://i0.wp.com/www.kesk.org.tr/UserFiles/Image/sendikalogo/egitimsen.jpg?resize=303%2C303&quality=89

Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi ve Sosyal-İş Sendikası?nın katkılarıyla

University: Quo vadis?
Time: 16th of May, 2011, 16.00-21.00
Venue: BS1; Dolapdere Campus
Organized by: Bilgi University Union Section
with the Contribution of Eğitim- Sen Trade Union Universities Section
and Sosyal-İş Trade Union.

The Forum on the recent developments in the higher education arena will take place with the precious participation of both scholars and collective bargaining experts, like Murat Özveri, İsmet Akça, Hakan Arslan, Fuat Ercan, Özgür Ulus, Neşe Özgen and Can Şafak. Issues about the broader context like the Bologna Process and the entry of for profit university corporations into the arena will be touched upon along with international and national cases of horizontal organization of the employees at universities and their collective bargaining practices. Questions like; how can collective bargaining processes of university scholars work towards securing academic freedom, job security, tenure positions instead of adjunct-explosion, autonomy of teaching and research from economic and political power centers, and the ensuring of the quality of research and teaching will be discussed with the university public. Is there a more appropiate place than the univercity to tackle these issues?

The forum will be held in Turkish. English-speaking collegues from our University will be provided for with spontaneous ‘whispering-translation’ by other collegues. Since examples of collective bargaining agreements at the universities are mostly drawn from US and Canadian Universities our not-Turkish speaking collegues are more than welcome to contribute with their experiences from their home countries.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.