Haluk Şahin (@wiseoldturk)’ün Kitap Postası için yazdığı Metin Erksan yazısı…

HALUK ŞAHİN ARRİVEDERCİ, METİN ERKSAN ?Kreşendo!? Alkışlar.  Bir an sessizlik: ?Babafingo!? Alkış ve kahkahalar! ?Konşimento!? Ama ne ?konşiMENto?!  Üçüncü hecenin üzerindeki vurgu o kadar belirgin ki anadili İtalyanca olan birinin ağzından çıkmış sanırsınız. ?Sardunya!? ?Röveşata!? ?La Skala!? Büyükdere?de Andon?un lokantasında başlayan yarışma lokanta kapandıktan sonra yarı karanlık Boğaz sokaklarında devam ediyor.  Kendimizi bu oyuna o … Read more