Şebeke (@sebekeprojesi): Gençlerin Katılımı Projesi bugün uygulama süresini tamamladı

12 Temmuz 2012 tarihinde Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi ve Gençlik Çalışmları Birimi ortaklığında uygulanmaya başlayan; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Şebeke:Gençlerin Katılımı Projesi bugün 24 ay olan uygulama süresini tamamladı.   Bu sürede Şebeke kapsamında;   –          Beş araştırma: Türkiye’de Gençlerin Katılımı: 1930-1990 Meclisin Gençlik Söylemi: Özerklikler ve Özgürlükler Açısından … Read more

STK’lar üzerine bir deneme (Tuğçe Açıkeller)

Bu kısa yazıda  günümüz sosyal yaşamında önemi giderek artan çoğulculuk düşüncesi ile bu düşünce biçiminin siyasal yaşamımızdaki izdüşümü olan katılımcı demokrasi ilkesini ve sivil toplum örgütlerinin bu genel çerçevedeki konumlarını biraz da eleştirel bir bakışla göstermeyi umuyorum. Fuat Keyman ya da Murat Belge gibi çoğulcululuğu ve siyasal katılımcılığı toplumun mikro düzlemlerinde bulmaya çalışan akademisyenlerin üzerinde … Read more