Cengiz Aktar: Doğu demokrasisi

Doğu demokrasisi   “Demokrasi Batı’da, farklı insanlara farklı anlamlar ifade eder. Ama Asya’da demokrasi, vatandaşların özgür ve adil seçimlere hakları olduğu ve böylece kendi hükümetlerini seçme hakkına sahip oldukları anlamına gelir. Bir hükümet seçildiğinde, o hükümet politika saptama, uygulama ve kısaca hükümet etme konusunda serbest olmalıdır. (…) Vatandaşlar, seçme haklarının aynı zamanda sınırlar ve sorumluluklar … Read more