30 Ekim ders notları?

30 Ekim ders notları?

 • Büşra Türker Hegemonya: Rızaya dayalı egemenlik
 • Buğra Ünek Hypotermic needle: siringa
 • Seren Aybas marcuse: false needs.
  • Zeynep Atakay The Frankfurt School claims that culture industry has created false consciousness. Most important names of the Frankfurt School are Theodor W. Adorno, Max Horkhaimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin (suicided) and Jürgen Habernas (“father” of public sphere). Marcuse has talked about false and true needs. Infantilize means getting/being stupid. The “elite” people of the period used to listen to “avant-garde” (öncü) music, and in fact they were avant-garde themselves. The radio was the main communication tool. (sender – message – channel – receiver/audience – noise)
   Gramsci talks about hegemony which is domination based on consent (this is where he differs from the Frankfurt School). 
   Althusser talks about the ideologic state apparatus and the repressive state apparatus. He says that people are interested in repressive state apparatus but they should be interested in the ideologic state apparatus. He also mentions interpellation. He suffocated his own wife, he had mental illness.
   Marx mentions that infrastructure determines suprastructure.
  • Ceren Yılmaz Culture industry
   False consciousness.
   Frankfurt school
   Gramsci- hegemony; domination based on concent
  • Ipek Ece Başaran en temel medya kuramı: sender-message-channel-receiver(audience) bunlarda sorun olursa buna noise deniyo
  • Ekin Pekmezci Frankfurt school (adorno)
   insanlar neden true concıousness e ulaşamıyor? ‘culture ındustry ‘ yüzünden…
   adorno= mass culture insanı aptallaştırıyor, çocuklaştırıyor. 
   sender-message-channel-receiver 
   hypotermic needle
  • Büşra Bakır Hegemonya; Bir devletin diğer devlete önderlik etmesi anlamında da kullanılabilmektedir.
  • Berre Sezgin Karl marx
   Frankfurt school
   Theodor w. adorfo
   Walter benjamin
   Jurgen habermas
   Max horkheimer
   Cultural industry>false conciousness
   Mass culture
   Marcuse>false needs- true needs
  • Rıdvan Aktaş Frankfurt school Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbet Marcuse,Walter Benjamin marcuse false needs- true needsGramsci: hegemonya(rızaya dayalı egemenlik) hypotermic needle mass culture sender-message-channel-audience Jürgen habermas: public sphere ( kamusal alan)
  • Merve Yılmaz culture industry,false consciousness,frankfurt school,false needs-true needs(marcuse),avant-garde,radio,sender-message-chanel-receive-noise,idenfinializm,hegomony,adorno,horkheimer,marcuse,walter benjamin,jurgan habermas(kamusal alan),mass culture,nazi…See More
  • Sezin Balkan En temel medya kuramı; sender-message-channel-receiver.Eğer bunlarda sorun olursa buna noise denir. Hegemonya bir sistem içerisindeki bir elemanın diğerlerinden üstün, baskın olmasıdır. Diğer bir deyişle rızaya dayalı egemenliktir.
  • Volkan Şimşek Noise ; sender- message channel receiver arasındaki her türlü soruna verilen isimdir. – Frankfurt scholol Adorno ve Horkheimer tarafından kurulmuştur. Habermas önemli temsilcilerindendir . – Hegamonya ; rızaya dayalı egemeliktir
  • Cansu Nazlı Özkazanç Bir düşünce akımı olan Frankurt Okulu düşünürlerinden Adorno pop müziğin insanlar üzerinde çocuksu bir aptallık (infantilization) yarattığını öne sürmüştür. Avant-garde tarzı müziki önerirken aslında elitist bir tavrı vardır. Gramsci ise pop müziği egemen kültürün yansıması olarak bakar ve popüler olanı küçümsenemeyecek bir unsur olarak ele alır.
  • Gizem Keskin False need: Ali Ağaoğlu
  • Gizem Keskin İnterpellation= Koşullanma- iktidar ve güç ilişkisi. ex: Polisin ”dur” demesi, hocanın ”bana bak lan” demesi.
  • Özge Yerlikaya frankurt okulu sorunu yanlış bilinç doğru bilinç üzerinden tanımlarken , gramsci hegemonya konusu üzerinde durmuş, hegemonyanın kaynağına eğilmiş ve frankurt okuluna kıyasla daha pozitif bir bakış açısı sergilemiştir.althusser ise daha sonrasında altyapı- üst yapı sorunsalını tartışmış ve klasik marksist görüşlerin aksine yalnızca alt yapının üst yapıyı değiştiremeyeceği üst yapının da alt yapıya etki edebileceği öne sürmüştür.
  • Cenk Aygün Erich Fromm da baba adamdır. Psychoanalysis alanında kraldır. sender-message-channel-receiver ve Noise ,marx’in toplum modelleri : infrastructure(alt yapı)-suprastructure (üst yapı).. infantilization dedik , Avant-garde dedik Hala Serdar Ortaç dinleyen varsa …
  • Umut Engin Infrastructure – Suprastructure (Marx’ın toplum modeli)
  • Umut Engin Adorno’ya göre kitle iletişim araçları sanayi sonrası ekonomilerinin belkemiğini oluşturur; toplumu uyuşturmaktan ve insanların kendi sosyal konumlarını geliştirmelerini önlemekten sorumludu. Günümüzde din değil, medya “kitlelerin afyonu” haline gelmiştir.
  • Kaan Alper Frankfurt Okulu ve unutulmaması gereken üyelerinin başında yer alan Theodor Adorno , Max Horkheimer.Marcuse – False needs * True needs. Ideological State Apparatus-medya – egitim. Althusser ideolojiyi on plana cikariyor.Marxin toplum modeli. Din kultur vs ustyapida. Repressive State Apparatus-repressive burada polis asker bunlara örnekler.
  • Maide Sarıoğlu Culture Industry- mass culture(kitle kültürü) False Consciosness(yanlış bilinç) Marcuse “false needs and true needs” kapitalizm sürekli false needs üretiyor biz de asıl sorunları unutuyoruz sender-message-channel-receiver(audience)[noice] Gra…See More
  • Selda Yılmaz Marcuse– false needs and true needs. False consciousness (bilmeden kandırılma). Gramsci en çok kültür üzerinde duruyor. Onun için anahtar kelime hegemony(egemenlik)(bilerek kabul etme)–>domination based on consent. Daha sonralarda Althusser ortaya çıkar ve ideolojiyi ortaya koyar. Politics’e öenm verir. Infrastruction(altyapı) ekonomik üretim biçimi ve suprastructure(üst yapı). Ideological State Apparatus( medya,tv, eğitim,aile, sağlık) Repressive State Apparatus(polis, asker,hapishaneler). Interpellation: Polis”dur” dediğinde sizle polis arasında bir güç ilişkisi başlar. Bu ilişki ideolojik olarak seni koşullandırmanın yolu.
  • Sema Akil Culture Industry – mass culture 
   False consciousness
   False needs and True needs
   Hegemony -domination based on consent
   Althuser…See More

    

   Sena Çilingiroglu Niye bu somuru devam ediyor? Sorusuyla yola cikarak frankfurt school ortaya cikiyor. Buna karsilik “culture industry” kavrami cikiyor bu da marx’in bahsettigi “false consciousness”la ayni anlama gelmekte. Marx diyor ki somuru denen sey gercek anlamda f…See More

    

   Venis Kalderon Marx’ın düşüncelerinin etkisi ile başlayıp Frankfurt okuluna geçtik. Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin isimlerini unutmuyoruz. False consciousness insanların sömürüldüğü ve farkında olmadan kabul ettikleri sosyal durumlar. Marcuse, Marx’ın yanlış bilinçlilik kavramını false ve true needs olarak yorumluyor. İnsanların doğru ve yanlıs ihtiyaçlarının olduğunu ve bunun üst sınıflar ya da iktidar gibi güçlerin kontrolünde olduğundan bahsettik. Gramsci’nin hegemonya düşüncesinin farkı ise insanlar kendi rızalarıyla bu otoriteye itaat ediyorlar. Althusser devletin ideolojik aygıtlarının olduğunu ve bunların toplumu düzenlediğini belirtiyor.

    

   Ziya Berberoğlu Kapitalism false need’ler üreterek true need’ler üzerinde farkındalığımıza engel oluyor. Bunu da kitle kültürü ile müzik ve medya ile sağlıyarak false consciousness’a sebep oluyor.

    

   Aslı Toluk marx isci sinifinin devrim yapma hayaliyle yasiyor. onun dusuncelerinden frankfurt okuluna geldik. unutmamamiz gereken 5 isim var; Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas, Benjamin. frankfurt okulunun onerdigi kavram; culture industry-mass culture. falseconsciousness; insanlar somuruluyorlar farkinda degiller. neden dogruya ulasamiyorlar? sorusunu sorduk. marcuse’un yaptigi false needs true needs ayrimi. kapitalizim bizi yanlis ve sahte ihtiyaclara yonlendiriyor, gercek ihtiyaclarimizi goremiyoruz. adorno, muzik ustunden degerlendirme yapiyor. ayni melodi ayni sozler insanlari aptallastiriyor. klasik muzik taraftari. radyo onemli iletisim araciydi dedik.
   sender-message-channel-receiver

    

   Özlem Yiğit Frankfurt school- Theador Adorno, Max Harkheimer, Helbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin, Jürgen Habbermas önemli isimlerdendir. Cultere Industry,false consciousness.Helbert marcuse-false need,true need.(kapitalizm süreki false needler üretiyorbu da asıl needlerimize ulaşmamızı engelliyor.) Gramsci-hegemony(rızaya dayalı otorite),Althusser (ideoloji kavramı üzerinde duruyor),ideological state apparatus(eğitim,din,siyaset,medya),repressive state apparatus(hükümet,ordu.polis),interpellation

    

   Nazlı Eda Ateş 1930’larda Jazz müzik mass culture olarak görülürdü çünkü Jazz müziği siyahiler yapardı. Bugün düşünüldüğü gibi Jazz sofistike bir müzik türü değildi. Adorno sofistike olan müzik tarzını klasik müzik olarak benimsemiştir. Adorno :” Mass culture infantilizes people”

    

   Derya Kaya İdeological state appratus,Repressive state appratus. Frankfurt school- Theador Adorno,False consciousness,False needs and True needs,Culture Industry – mass culture

    

   Işık Şişman Hegemonya bir sistem içerisindeki bir elemanın diğerlerinden üstün,baskın olduğunu belirtir ve marxist teoride daha teknik ve has olarak kullanılmıştır.Antonio gramscinin eserlerinde baskın sınıfın boyun eğenlerin izniyle gücü kazanması olarak bahsedil…See More

    

   Başak Göçmen Culture industry – mass culture 
   False consiousness
   Marcuse — false needs true needs 
   Infantalize
   Avant-garde…See More

    

   Yavuz Tuncer Kültür endüstrisi ana kavramı Frankfurt Okulu özellikle Max Horkheimer ve Theodor Adorno tarafından geliştirildi. Kültür ürünlerinin de meta ‘lar haline geldigi iddiasi Kültür endüstirisi kavramanının ortaya çıkışına kaynaklık eder. Popüler kültür, Kit…See More

    

   Tunca Karci Frankfurt school Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbet Marcuse,Walter Benjamin (marcuse false needs- true needs örn: Ali AĞAOĞLU başlıbaşına false need)

    

   Cansu Yüksel Frankfurt school ekolüne göre culture ındustry -mass culture insanların doğru bilince ulaşamamasına neden olur.İnsanlar olayları,düşünceleri ihtiyaçları gibi algılayıp kendilerinde false consciousness oluştururlar.Marcuse’e göre kapitalizm insanlarda sürekli false needs e neden olmaktadır ve insanlar kandırılmaktadır.Hegemonya:domination based on consent.Gramsci’ye göre işçiler kendi rızalarıyla hegemonya altına giriyorlar.

    

   Ipek Dede Marcuse- false needs * true needs

    

   Derin Erpulat Marx-false consciousness yani işçiler sömürüyü anlamıyorlar farkında değiller o yüzden devrim yapmıyorlar. Frankfurt okulu ”sömürüyü neden anlamıyorlar?” sorusuna Kültür Endüstrisi cevabını getiriyorlar. Medya, müzik vb. alanları üzerinden kitle endüstrisi öyle bir dünya görüşü sunuyor ki insanlar çok çalışıyım ve ona ulaşıyım diye düşünüyor ve ona şartlanıyor.

    

   Özge Başkan Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, Habermas !

    

   Öykü Gerçek frankfurt school ekolü ve bu okulun düşünürleri. culture industry ve mass culture. insanların bir çok olayı kendilerine göre yorumlaması sonucu oluşan “false consciousness” ve yine bunun sonucu oluşan kapitalizm destekli “false needs” konsepti. popüler kültür, yüksel kültür, pop kültürü vb kavramlar frankfurt okulu kaynaklı ve tüm bunlar da culture industry’den gelmektedir.

    

   Alp Sulun Culture industry , frankfurt school. Sender message -channel-receive. False need : ali agaoglu 🙂:)

    

   Ahmet Molu Frankfurt school, Adorno, Herbert marcuse, Walter benjamin, jürgen habermas, culture industry- mass culture. Marcuse capitalism sürekli false needler üretiyor bundan dolayı true needlerle uğraşmıyoruz diyor. Infontilize, avant-garde, Gramsci, hegemony, infrastructure-suprastructure,ideological state app., repressive state app.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: