20 Kasım ders notları

 • Merve Simya Öztürk Existentialism ile başladık. En önemli beş noktası The Absurd, Facticity, Authenticity, Choice ve Angst, (wikipedia başlıklarından bakalım)

  Nietzsche için önemli başlıklar; Apollonian and Dionysian (order and flow diyebiliriz), Eternal return, Master and Slave Morality ve Übermensch. 

  Magazin notları: Kierkegaard dindar bir varoluşçudur, nişanlısını feylesof olmak üzere terk etmiş ve hayatı boyunca pişmanlık çekmiştir. Nietzsche’nin başını nazi subayıyla evli kız kardeşi yemiştir.


  Irem Donerci Existentialism->philosophical and cultural movement based on the experience of individual. After World War 2 existentialism started.”kaderini kendin belirleyeceksin” *Kierkegaard, *Nietzsche, *Sartre, *Camus önemli isimler. ”Existance preceeds essence” —>” Varoluş özden önce gelir” ** The Absurd; most important rule of existantialism, why life is like this?–>life is absurd *Facticity;olgusallık hali, hayat absurd ama belli bir toplumsal düzenin içine doğuyoruz( factlerin içine) –>seçemediğimiz herşey ”fact”. *Authenticity: orjinal,özgür olma durumu. Varoluş unsurlarının ne kadarını kendimizin kara verdiğiyle ilgili. ”UNIQUE” Benzersiz olma gereklerini yerine getrmiş olmak.


  Zeynep Atakay Varoluşculuğun en önemli isimleri olarak Kiekegaard, Nietzsche, Sartre ve Camus’yu verdik. Varoluşcular tanımlamaları bir kenara bırakıyorlar, tanımlamaya karşı oldukları iiçn de orgütlenemiyorlar. Aydınlanmacıların insanı rasyonaliteyle sınırladığını ve diğer özelliklerini göz ardı ettiklerini söylüyorlar. 
  Varoluşculuğun en önemli 5 maddesi absurt, facticity, authenticity, choice ve angst. Absurd genellikle bütün sorulara cevap veriyor ve ordera karşı. Hayatın kendisi özünde absürttür diyebiliriz. Facticity (olgu) kavramına göre insanlar belirli olguların içine doğarlar ve seçemediğimiz belirleyemediğimiz tek şey de doğumdur. İnsan kendi kararlarını vermeye başlayınca bu “fact”lerin etkisi azalıyor. Böylece de authetic yani özgün olmaya başlıyoruz. Özgün olabilmek için sürüden ayrılmak gerekiyor. Bunu sağlarken kararlar veriyoruz (choice). Verdiğimiz kararlar “angst”a sebep oluyor.


  Zeynep Atakay Kierkegaard ayrılık acısı çekmiş dindar bir Danimarkalı teolog. Dindarlıı kendi iradesiyle seçtiğini öne sürüyor. Internal ve externaldan bahsettik. Externally created şeyler özgün değildir.
  Nietzsche bazı prensipler öneriyor, düşünceyi etkiliyor ancak bir akım başlatmıyor. Delirme sürecinden sonra ablası eserlerini yayınlıyor ancak bir Nazi subayıyla evli ve Nietzsche’nin milliyetçi olduğuna dair bir izlenim yaratıyor. Ancak 1960larda Nietzsche’nin yazıları anlaşılmaya başlıyor. Nietzsche, Apollo ve Dionysus’tan bahsediyor, order vs. flow. Yaratıcılığın kaynağının Dionysus olduğunu söylüyor, Apollo’da structure baskın. God is dead, wishful thinking değildir. Bunu söylemesindeki neden dönem Avrupasında tanrının dünyevi işlerin organizasyonundaki etkisinin azalması gözlemi. Eternal return, tarih tekerrürden ibarettir, circular anlayış mevcut. Aydınlanmacılara göre tarih fikrinde sürekli bir ilerleme vardı. Master-slave morality. Master kendi kaderinin sahibi, diğeri ona bağımlı. Übermensch, otantik hale gelmiş, sürü psikolojisinden sıyrılmıştır.


  Sezin Balkan Authenticity, Absurt, Facticity, Choice ve Angst varoluşçuluğun önemli kavramlarındandır. Kiekegaard, Nietzsche, Sartre ve Camus varoluşculuğun en önemli isimleridir. Existence precedes essence: Burada sürekli insanı tanımlama çabası var. İnsan siyasi ve sosyal bir hayvandır. Eternal return: En ünlü metofrlarından birisi “master- slave monality.”


  Ziya Berberoğlu Existentialism (varoluşculuk) kavramını ele aldık ve existence precedes essence cümlesi bize varoluşculuğun özünü sunmaktadır. Bu söz varoluşun özden önce geldiğini söyler. Öze dair tanımlamalardan kurtulmak en temel meselesidir. Biz zaten varız diyor ve öze dair olan tanımlamaların sınırlama getirdiğini savunmaktadır varoluşculuk.


  Ceren Ataş Nietzsche: God is dead.
  God: Nietzsche is dead.


  Ziya Berberoğlu Existentialism’in tanımı: it is the philosophical and cultural movement which holds that the starting point of philosophical thinking must be the experiences of individual.


  Gizem Keskin Master-slave morality => köle-efendi ilişkisidir ve Nietzsche’nin en önemli meteforlarındandır. – Eternal return => tarih tekerrürden ibarettir. Aydınlanmaya tamamen zıt bir kavramdır. – Nietzsche, Dionysian yani şarap ve çoşkunluk tanrısını savunur.


  Büşra Türker Existentializm, facticity, authenticity


  Büşra Bakır Existentialism in the broader sense is a 20th century philosophy that is centered upon the analysis of existence and of the way humans find themselves existing in the world. The notion is that humans exist first and then each individual spends a lifetime changing their essence or nature.ın simpler terms, existentialism is a philosophy concerned with finding self and the meaning of life through free will, choice, and personal responsibility. The belief is that people are searching to find out who and what they are throughout life as they make choices based on their experiences, beliefs, and outlook. And personal choices become unique without the necessity of an objective form of truth. An existentialist believes that a person should be forced to choose and be responsible without the help of laws, ethnic rules, or traditions.


  Rıdvan Aktaş varoluşculugu ve önemli temsilcilerini işledik.kiekegaard, nietzsche, camus önemli temsilcilerindendir. Camus’un kitapları ile meşur ve önemli. nietzsche master-slave morality: köle efendi ilişkisi önemli. tarih tekerrürden ibarettir der. ve tanrı ölmüştür sözü ile yanlış anlaşılmış olan nietzsche’ üzülmemek elde değil.


  Merve Yılmaz existentialism (sartre camus,kierkegaard,nietzsche) ,,”existence precedes essence” the absurd -facticity-autenticity


  Rumeysa Durmaz Existentialism :Varolusu felsefi dusunceyi ele alir.varolusun ozden ozele geldigi ve ozu surekli olarak yarattigi dusunulur


  Rojin Coksüer Apollo is the god of the Sun. Dionysus is the god of wine, ecstasy, and intoxication. Nietzsche: God is dead, Eternal Return and Master-Slave Morality.


  Nilay Kültürel overman kişiliğimi kısıtlayan beni koşullandırmaya çalışan insanlara tüm otantikliğimle karşı çıkıyorum.


  Nilay Kültürel hayatta her zaman için seçen değil seçilen kişileriz. seçtiğimizi sanarız ama, bize sunulan seçeneklerden seçim yapmak bizim seçimimiz olamaz. buda bir yaptırımdır buda hayatın master-slave ilişkisidir.


  Berre Sezgin existentialism -sartre camus,kierkegaard,nietzsche- “existence precedes essence” the absurd -facticity-autenticity.


  Sena Çilingiroglu Facticity(olgusalcılık)hayat absurd ama biz birşeylerin belli factlerin içine doğuyoruz,varoluşumuzda belirleyemediğimiz tek an içine doğduğumuz olgular.(aile gibi) insan kendi kararını vermeye başladığı anda bu factler de gitmiş oluyor. Varoluşçuluğun en temel ilkesi : kendi kararlarımızı kendimiz alıcaz. Authenticity:özgür,otantik,orijinal. Özgür iradeye sahip olduğumuz anda artık bir mazeretimiz yok. Sürüden kurtulup tek ve benzersiz olmanın gereklerini yerine getirme.


  Maide Sarıoğlu existentialism(varoluşçuluk) önemli isimleri: Kierkegaard, Nietzsche, Sartre,Camus. Existence Precedes Essence(Varoluş özden önce gelir),The absurd en önemli varoluşculuk ilkelerinden biridir.


  Murat Tuna Yılmaz Varoluşçuluk ve temsilcileri (sartre, camus) . Varoluşçuluk; bireyi “özgür olmaya mahkum bırakan” bir kavramdır.


  Kaan Alper existentialism(varoluşçuluk) varoluş ozden once gelir . insan daha onceden tanimlanamaz, belirlenemez.the absurd en önemli varoluşculuk ilkelerinden biridir diğerleri ise Facticity, Authenticity, Choice .Nietzsche: God is dead. Tanrı ölüdür insanlar kendilerini dünyaya adapte etmelidir. güçlü insanların egemenliğinde bir topluluk oluşmasını savunmuştur.


  Merve Utas varoluşçuluk Nietzsche, sartre/camus,existence precedes essence , öncelikle biz varız.Her tanım bir çerçeve yaratıyor. Bizim özümüzde bu var demek bile bir sınırlamadır. The absurd; bireyi kabul etme durumu var ama birde sınırlama var.


  Merve Utas hayat niye böyle? sorusuna absurd deyip çıkmışlar. Authenticity; otantik olmanın yolu kendi kararını kendin vermiş olman. Facticity (olgu) hayat absurd ama belli factlerin içinde doğuyoruz. bazı olguları kabul etme durumu.


  Merve Utas choice, iradeli olan kişi olarak düşünmek lazım. Angst, hayatınız başkaları tarafından kontrol edildiğinde daha mutlu olabiliyorsunuz. (exp:Askerlik). varoluştuçuluk da daha din dişı bir durum vardır.Kierkegaard: ben hristiyanım bunu kendi irademle yapıyorum demiş.


  Elif Şeker Existentialism:Varoluşculuk. (Existence precedes essence ) var oluş özden önce gelir.vatandaş nasıl olamlı ,insanlığın varoluş durumundan bahseder.Varoluşcular insanoğlunu rasyonel bir biçimde tanımladılar. EXİSTENTİALİSM:The absurd, Facticity ,authenticity,choice angst vb.ilkeleri içinde barındırır.KİERKEGAARD; 19.yy en önemli isimlerindendir (internal/external). NİETZCHE :prensibler öneriyor.İlk yazılarında edb.ve tiyatro ile ilgilenirken daha sonra yunan mitelojisinde Apollonion ve Dionysion olan iki tanrıyı karşılaştırrarak çıkarımlarda bulunuyor.


  Işık Şişman Existentialism en genel tanımıyla, bireyin deneyiminin tekilliğini ve “biricik”liğini insan tabiatını anlamanın temeli olarak gören bir felsefe akımıdır. Bu akımın kesin bir tanımı olmamakla birlikte, bazı düşünürler varoluşçuluğun belli özelliklerine göre adlandırma yapmışlardır.Söz gelişi, Weile?e göre varoluşçuluk bir bunalım, Mounier?e göre ise umutsuzluktur. Hamelin, bu kavramı, bunaltı, olarak görürken; Banfi?ye göre kötümserlik, Marcel için özgürlük, Wahl?a göre ise bir başkaldırıştır. Varoluşçuluk, özü itibari ile saçma ve anlamsız olduğunu, evrenin rasyonel bir tarafı bulunmadığını,insan tarafından verildiğini öne sürer. Bu akım,varoluşun öncelikle bir varlık problemi,varoluşun kendi varlık tarzıyla ilgili bir problem olduğunu dile getirir.Varoluş, her zaman dünyadaki bir varlık olmak veya seçimi sınırlayan ya da koşullayan somut ve tarihsel olarak belirlenmiş bir durumda ortaya çıkmak durumundadır.
  Varoluşçuluk, durumu yerine göre hem yansıtan hem de ona tepki gösteren bir felsefik duruştur.


  Cenk Aygün Existence precedes essence…


  Yavuz Tuncer Varoluşçuluk (Existentialism) psikolojik, kültüre ya da bireysel deneyimlerle birlikte var olabileceğini savunan felsefe akımıdır. Erdemlilik ve bilimsel düşünce insan var oluşunu anlamlandırmak için yeterli değildir. İnsan yaradılışını anlamlandırma kesin olarak gerçeklikle mümkündür. Varoluşçuluk, 19. yüzyılın ortalarında, baskın sistematik felsefeye karşı olarak bir tepki olarak doğmuştur. Soren Kierkegaar?ın ilk varoluşçu filozof olduğu görüşü hakimdir. Önemli Alt kavramlar: Authenticity, Absurt, Facticity, Choice, Angst ve 19. yüz yılda en önemli iki filozof Kierkegaard and Nietzsche dir. Akım, felsefenin yanında, teoloji, drama, resim, edebiyat ve psikoloji dallarını da etkilemiştir.


  Seren Aybas varolusculuk.


  Tolgar Özaltındere Varoluşçuluk (egzistansiyalizm) bireyin deneyimini, ve bu deneyimin tekilliğini ve biricikliğini insan doğasını anlamanın temeli olarak gören bir felsefe akımıdır. Varoluşçuluk, insanın varoluşuyla doğal nesnelere özgü varlık türü arasındaki karşıtlığı büyük bir güçle vurgulayan, iradesi ve bilinci olan insanların, irade ve bilinçten yoksun nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu öne süren bir düşünce okuludur. Bu akım insan özgürlüğüne inanır ve insanların davranışlarından sorumlu olduğunu öne sürer.


  Umut Engin Existentialism (Herşeyden önce biz varız). Absurd(hayatın içindeki olağan saçmalıklar), Facticity, Authenticity(farklı olmak), Choice ve Angst(Varoluşsal sıkıntı).


  Cansu Nazlı Özkazanç Varoluşçulara göre, varoluş özden önce gelir. Öz algısı aslında bir framework yaratarak insan anlayışını sınırlandırıyor diyorlar. Ancak bu varoluşsal akım, felsefi bir hareket olarak kalıp toplumsal bir harekete dönüşemememiştir, bunun için fazla soyut kalmıştır.


  Cansu Yüksel Existentialism’e göre “Existence precedes essence” yani varoluş özden önce gelir. Varoluşçuluğa göre her birey “unique” olmalıdır. Varoluşçuluğun 5 temel maddesi vardir: absurt-facticity-authenticity-choice-angst.


  Didem Özkaymaz Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Camus Existentialism’in önemli isimleri. Seçemediğimiz her şey fact?tir,belli bir toplumsal düzenin içine doğma durumu ise ?facticity?? ?Authenticity? özgün olma hali. Özgün olabilmek adına sürüden ayrılıp karar verme durumu ise ?choice? ? Eternal return ?tarih tekerrürden ibarettir-


  Ahmet Molu Existentialism= Kierkegaard, Nietzsche, Sortre, Camus. Existence precedes essence. En önemli varoluşçuluk ilkelerinden birtanesi The absurd. Unique, Facticity (okunuşuna bakmayın siz) İçine doğmuş olduğunuz olgular. Kendi kararlarını kendin almak varoluşçulukta çok önemlidir. Authenticity- İnternal/ External, Choice, Despair. Varoluşçuluk Ataizmi benimsemesine rağmen Kierkegaard dindardir. Order, Flow, Master-slave morality.
%d bloggers like this: