21. Türkiye’de İnternet Konferansı 3-5 Kasım 2016’da…

inet16

INETD – Internet Teknolojileri Derneği

21. Türkiye’de İnternet Konferansı
3-5 Kasım  2016
TED   Üniversitesi
Kolej, Ankara

http://inet-tr.org.tr
http://openconf.inet-tr.org.tr/
http://inet-tr.tedu.edu.tr/

Türkiye’de İnternet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet’i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla,  1995’den beri her yıl  ulusal boyutta bir konferans düzenlenmiştir. Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve  tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt yaptıran  dinleyecilere açıktır ve ücretsizdir.

Bu yıl  “4. Sanayi Devrimi”, “İnternet Ekonomisi”, “Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi”,  “İnternet ve Demokrasi”, “Mobil Ağlar”, “Sosyal Ağlar”, “Yeni Medya”, “Siber Güvenlik”, “Bireysel Güvenlik ve Mahremiyet”, “”Medya/Bilgi Okuryazarlığı” konuları öne çıkacaktır. Türkiye İnternetinin temel ve güncel konularını kapsayan panel ve oturumlar
yapılacaktır. İnternet Başarı öykülerini anlatan oturumlar da planlanmaktadır. Bilgi Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların tartışılacağı oturumlar ve
geniş toplum kesimlerine hitab edecek seminerler planlanmaktadır.

İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Mobil Yaşam/Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
4. Sanayi Devrimi
İnternet Ekonomisi
Siber Güvenlik
Sosyal Ağlar: Analiz ve Toplumsal Etkileri
Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Yeni Medya
Gizlilik, Bireysel Haklar ve Kişisel Veriler
Fikri Haklar, Sayısal Ürünlerin Paylaşımı
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
e-devlet ve Etkin Devlet:  Türkiye  Deneyimleri
Açık Veri, Açık Devlet
Wiki, RSS, Mushup ve Birlikte Çalışma Ortamları
İnternet’in Yasal Boyutları
İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
İnternet ve Medikal Bilişim
E-eğitim, Eğitim Teknolojileri, Fatih Projesi
e-tarım, e-çevre, e-ulaşım
İnternet Yönetişimi ve STK’lar
Bilgi/Medya okuryazarlığı
E-iş, M iş ve Yeni Ekonomi
Yeni  Nesil İnternet: internet2, ipv6, Gelecek İnternet
Telekomda Serbestleşme ve Düzenleyici Yapılar
Elektronik Yayıncılık ve Basın
E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Araştırma/İnovasyon Ağları,  7. Çerçeve ve Teknoparklar
İnternetde Güvenlik: Virus, Spam, Bireysel Savunma
Yeni İnternet   Teknolojileri, Grid ve Bulut Hesaplama
Elektronik ve Mobil İmza
İnternet  ve Sanat
İnternet’te Türkçe Kullanımı ve İçerik
Dünyada ve Türkiye’de  İnternet’in Altyapısı
Web 2.0, Web 3.0 ve Nesnelerin İnterneti
Semantic Web
Hesaplama ve Tarama Motorları
Çocuklar için Güvenli İnternet
İnternet ve Reklamcılık
Artırılmış Gerçeklik
Digital Aktivizim
IPTV ve VOIP
Özgür Web Teknolojileri
Siber Kültür, Sayısal Bölünme, KİEM ve icafe
Nefret Söylemi, Unutulma Hakkı

Konferans dili Türkçe’dir.
Başvuruları, tam metin bildirileri, çalışma grubu  ve eğitim semineri  önerilerinizi aşağıda tanımlanan    1 Ekim   2016  tarihine kadar  openconf.inet-tr.org.tr üzerinden   iletiniz.
Detaylar için http://inet-tr.org.tr/inetconf21/yazar.html
adresine bakınız.

inet16 çağrı metni

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.