Açık Toplum Vakfı’ndan Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitimi için 1 Milyon TL Destek

KAYIP NESLİN EŞİĞİNDE

Bir Rapor… Bir Çağrı…

Şu anda Türkiye’deki Suriyeli mülteci sayısı 2.747.000 ve bunun neredeyse yarısını çocuklar oluşturuyor. Okul yaşındaki çocukların sayısı ise 860.000.

Tıpkı mahallemizdeki komşumuzun çocuğu gibi, komşu ülkeden gelmiş bu çocuklar da okumak istiyorlar. Modern dünyada kendilerine bir gelecek hazırlamak istiyorlar. Ama maalesef, okul çağındaki Suriyeli mülteci çocukların 531.900’ü okula gitmiyor; çok büyük bir bölümü Türkçe bile bilmiyor. Bu çocuklar hiçbir eğitim imkanı olmaksızın sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Açık Toplum Vakfı, 2016 yılında Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocukların eğitim konusunu öncelikli çalışma alanlarından biri olarak belirledi. Vakıf bünyesinde oluşturulan bir çalışma grubu 4 ay süren saha araştırmalarının ardından, Suriyeli okul yaşındaki çocukların mevcut durumunu; eğitim imkanları ve gereksinimlerini irdeleyen bir rapor hazırladı.

“Kayıp Neslin Eşiğinde: Okuyamıyorum. Yazamıyorum. Okula gitmek istiyorum”  başlıklı bu rapor insan öykülerini temel alarak objektif kriterlerle hazırlandı. Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2016: 1.000.000 TL proje fonu

Açık Toplum Vakfı, bu raporda da dikkat çeken öncelikli alanlarda, “eğitim, çocuk ve mülteciler” konusunda uzman ve deneyimli STK’ların projelerine destek sağlayacak. Bu çerçevede, Vakıf 2016 yılı için 1.000.000 TL bütçe ile “Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi” alanına yoğunlaşacak projeler için önümüzdeki günlerde bir proje teklif çağrısı yapacak.

2017 ve takip eden yıllarda da Suriyeli mülteci çocukların sürdürülebilir eğitime erişimi yönündeki desteklerimize artan bütçelerle katkıda bulunacağız. Bu devasa boyuttaki toplumsal soruna çözüm üretebilmenin hepimiz için bir insanlık görevi olduğuna inanıyoruz.

Saygılarımızla,
Gökçe Tüylüoğlu
Genel Sekreter
Açık Toplum Vakfı

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.