#ÇocuklarİçinŞimdiBarış Dayanışmaya Çağırıyoruz! by @cocuklarabaris ve @gundemcocuk

Basına ve Kamuoyuna

DAVET

 

İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Van, Batman, Mardin’den

Çocuk Hakları Savunucuları Hep Birlikte

DİYARBAKIR’da

ÇOCUKLAR İÇİN BARIŞ, HEMEN, ŞİMDİ!

Talebimizi Yükseltiyoruz…

26-27 Aralık 2015 tarihlerinde;

Çocuk ve İnsan Hakları Alanında Faaliyet Gösteren STK-İnisiyatif-Kurum-Kuruluş,

Gazeteci ve Sanatçılarla Birlikte

Barış Talebimizi Öreceğimiz Yol Haritası Hazırlıyoruz…

 

Çocuklar İçin Barış Hemen Şimdi!

 76 farklı çocuk, insan hakları,  kadın ve LGBTİ örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri, sivil insiyatifler, siyasi parti, demokratik kitle örgütleri ve onlarca öğrenci, akademisyen, sanatçı, milletvekili ve gazetecilerin katılımı ile “Çocuklar İçin Barış Hemen, Şimdi” talebiyle bir dizi çalışma başlatmış bulunuyoruz. Taleplerimizi hafta içinde UNICEF Türkiye Temsilciliği ve TBMM’de temsil edilen partilere ilettik. Tüm bu girişimlerimizle edindiğimiz bilgileri; savaşın kalbine Diyarbakır /Amed’e taşıyoruz.

Bölgede faaliyet gösteren çocuk, kadın, hak odaklı STK’lar, insiyatifler, gazetecilerle bir araya gelerek dayanışmamızı büyütmek, “Çocuk, Yaşam, Özgürlük!” diyerek çocuklara, yaşama ses olmak ve bir yol haritası hazırlamak üzere 26-27 Aralık 2015 tarihleri arasında, 2 günlük bir programı hayata geçiriyoruz.

26 Aralık günü, Saat:11.00’de Diyarbakır Büyükşehir Belediye Binası önünde ortak/kitlesel bir basın açıklaması yapılacak ardında da; Saat 14.00’de Diyarbakır Şehir Tiyatrosu Salonu’nda yol haritası hazırlamaya yönelik buluşma gerçekleştirilecek. Ayrıca programa CHP kadın vekillerin, HDP vekillerin ve sanatçıların da katılımı bekleniyor.

2 günlük program şöyle;

26 Aralık 2015

10.00                     İzmir, İstanbul ve Ankara’dan Diyarbakır’a Varış

11.00                     Ortak/Kitlesel Basın Açıklaması – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Önü

14.00                     Dayanışma ve Yol Haritası Buluşması /Toplantısı – Şehir Tiyatrosu Salonu

17.00 – 21.00      Dayanışma Ziyaretleri

27 Aralık 2015

09.00                     (Gerekli izinlerin alınması durumunda) Cizre’ye veya Nusaybin’e Yola Çıkış /Gözlem ve İstişareler

20.00                     Kentlere Dönüş

Sunulan program doğrultusunda aktif katılımınız sesimizin yükseltilmesine katkı sağlayacak.

Program süresince 0 530 326 52 12 ve 0 505 918 00 39’nolu telefonlardan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Viral Film:

 

 


Bugüne Kadar Neler Yaptık – Yapacağız ?

·         22 Aralık 2015 –  BM Binası önünde gerçekleştirilen basın açıklaması ile uluslararası kamuoyunu ve insan hakları mekanizmalarını harekete geçirmek üzere UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle ile bir görüşme yapıldı.  BM Çocuk Hakları Komitesi  ve İnsan Hakları Komiserine verilmek üzere bir mektup sunuldu.
·         23 Aralık 2015– TBMM önünde, milletvekillerinin katılımıyla bir basın açıklaması; ardında da HDP’li ve CHP’li vekillerle görüşmeler yapıldı. (AKP grubu görüşme taleplerimize olumlu yanıt vermeleri durumunda kendileri ile görüşülecek.)
·         Önümüzdeki günlerde barışın sesini yükseltebilmek için Başbakan, Milli Eğitim, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanları ile görüşmeler yapılması planlanıyor.

 

76 Örgütün Ortak Talepleri:

·         Sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması,
·         Devletin tarafı olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere, insan hakları yükümlülüklerini yerine getirerek yaşam alanlarındaki şiddet ve baskıdan vazgeçmesi,
·         Tüm tarafların çocukların yüksek yararını gözetecek tutumlar geliştirmesi,
·         Barış, özgürlük ve demokrasi temelinde müzakere sürecinin yeniden başlatılması,
·         Bu süreçte yaşanan tüm ihlalleri gerçekleştirenlerin cezasız kalmaması,
·         Bu sürede gerçekleşen toplumsal, ekonomik, psikolojik tahribatın hak temelli onarılması, bu şekilde toplumsal adaletin inşa edilmesi.

7 Haziran seçimlerinden sonra, özellikle 22 Temmuz Suruç ve 10 Ekim Ankara katliamlarıyla yükselen çatışma ortamının ve yaşanan sokağa çıkma yasaklarının çocuklar üzerindeki etkisine ve bu etkilerin acilen ortadan kaldırılmasına ilişkin talepleri içeren metne imza veren, çocuklar için barış sesini güçlendiren kurum/kuruluş ve insiyatiflerin listesi şöyle: 
(Alfabetik sırayla: 2.12.2015, 14.44 itibariyle) 

 

78’liler Girişimi, Alınteri, Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu, Barış Anneleri, Barış Bloku, Barış İçin Akademisyenler, Barış İçin Kadın Girişimi Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Bebek Ruh Sağlığı Derneği, Biber Gazı Yasaklansın İnsiyatifi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmetler Kulübü, BuluTiyatro, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Çekirdek Çocuk, Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği (Çare-der), Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı, Çocuk Çalışmaları Birimi, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Ankara İl Örgütü, DGD Platformu, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Doğu-Güneydoğu Dernekleri, Eğitim Sen, Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube, Eğitimde Sınıf Tavrı, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Felsefeciler Derneği Genel Merkezi, Gaia Dergi, Göçmen Dayanışma Ağı / Ankara, Gündem Çocuk Derneği, Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi, Halkların Köprüsü, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), HDP Ankara İl Örgütü, Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İnadına Haber, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, İnsan Hakları Derneği, İstanbul 78 liler girişimi, İzmir Barış Bloku, İzmir KESK Kadın Meclisi, İzmir Müzisyenler Derneği, Kadın Yazarlar Derneği, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), KAOS GL, Kurtuluş Kiliseleri Derneği, Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği (ODTÜ), Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (Oz-Ge Der), Parklar Bizim Ankara,  Psikolojik Danışmanlar Derneği, Psikolojik Danışmanlar Derneği Van Şubesi, Pratisyen Hekimlik Derneği Diyarbakır Şubesi, Pembe Hayat Derneği, RUSİHAK (Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi, Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği, Sulukule Gönüllüleri Derneği, Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği, Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED), Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP), Toplumcu Psikologlar, Travma Çalışmaları Derneği (TÇD), Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Türkiye Gençlik Birliği Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği (UİD-DER), Van Barosu, Vicdani Ret Derneği, Yeryüzüne Özgürlük Derneği

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.