EFD Haftanın Web Projesi: “Ayrımcılığa Uğradım”

Ayrımcılığa Uğradım

http://www.ayrimciligaugradim.org/

Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı 

Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı sivil toplum örgütlerini ve sivil toplum aktivistlerini ayrımcılık karşıtlığı için işbirliği ve beraberlik halinde yürütülecek bir ortak eylemle birleştirmenin yollarını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Ağın başlıca amacı çoklu ayrımcılık temelinde hakları ihlal edilen aşırı marjinelleştirilmiş sorunları geleneksel insan hakları gündeminde dahi yeterince ele alınmayan kişilerin vakalarını görünür kılmak yargı ve diğer savunuculuk mekanizmalarına başvuru yapmak veya yönlendirmek proje sonunda bir durum analizi yaparak ilgili paydaşlar ile paylaşmak ve Ağın devamlılığını sağlamaktır.

AB Delegasyonu Sivil Düşün Programının desteği ile eylemliliğe geçen ve yürütücülüğünü Kaos GL Derneği ile Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfının (TOHAV) yaptığı Ağın, belirli sürelik bir proje olmaktan öteye geçerek, gelecekteki çeşitli olanaklar ile devamlı kılınmasının, Türkiye insan hakları gündemine ve sivil topluma olumlu katkı yapmasını umuyoruz.

Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2014

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi

http://ihm.politics.ankara.edu.tr/

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

www.cezaevindestk.org

Engelli Kadın Derneği

http://www.engellikadin.com/

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

http://www.esithaklar.org/ 

Gündem Çocuk Derneği

http://www.gundemcocuk.org/

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi

http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/

Kaos GL Derneği

www.kaosgl.org

Mültecilerle Dayanışma Derneği

http://www.multeci.org.tr/

Pozitif Yaşam Derneği

http://www.pozitifyasam.org/

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi

http://www.rusihak.org/

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı

http://www.tohav.org/

Uçan Süpürge

http://www.ucansupurge.org/turkce/index.php

 

Her nevi katkınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Önerilerinizi alalım:

Ha bir de EFD’ye katkıda bulunmak isterseniz:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: