Özgür Web Teknolojileri 2014- 5-6 Aralik 2014′te İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde…

Özgür Web Teknolojileri Günleri 2014   5 6 Aralık 2014’te  İstanbul Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi’nde

Özgür Web Teknolojileri 2014

http://www.ozgurwebgunleri.org.tr

Etkin Katılım Cağrısı:

5-6 Aralik 2014′te İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nde yapılacak Özgür Web
Teknolojileri Günleri’nin bu yıl ki ana teması “Yenilikçi Web
Teknolojileri” olarak belirlendi.

“Yenilikçi Web Teknolojileri” ana temasının yanı sıra yer alacak konu
başlıkları:

* Özgür web uygulamaları
* Özgür web teknolojileri, özgür web programlama dilleri ve çatıları
* Özgür web standartları
* Özgür web güvenlik uygulamaları
* Türkiye’de geliştirilen özgür web yazılımları
* Türkiye’den kurumsal uygulama örnekleri
* Türkiye’deki özgür web topluluklarının kendini tanıtması

Web teknolojileri kapsamındaki tüm oturum önerileri değerlendirilecek
olmakla beraber, etkinliğin ana temasıyla ilgili yapılacak oturum
önerilerine programda öncelik verilecektir.

Seminer:

Geniş bir kitleye yararlı olabilecek konunun dinleyicilere tüm yönleriyle
anlatıldığı oturumlardan oluşacaktır. Oturum süreleri 45 dakikadır.
Önerinin birden fazla oturumu kapsaması mümkündür.

Uygulamalı Seminer:

Belirli bir konunun uygulamalı olarak seminer salonunda dinleyicilere
aktarılacağı çalışmalardır. Katılımcılara yanlarında dizüstü
bilgisayarlarını da getirmeleri istenecek ve isterlerse uygulamayı beraber
yapabilecekler. Oturum süreleri 45 dakikadır. Önerinin birden fazla
oturumu kapsaması mümkündür.

Kısa Bildiri:

Kısa bildiriler yukarıda belirtilen konu başlıklarında yapılmış araştırma,
inceleme, proje ve kavramların tanıtımına ilişkin sunulardan oluşacaktır.
Sunular 20 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

Hızlı Konuşma:

Başlıklar, hızlıca ve kısa biçimde dinleyicilere aktarılabilir olmalı ve
konuşma 5 dakikayı aşmamalıdır.

Çalışma Toplantısı:

Web teknolojileri konusunda çalışma yapan sivil toplum kuruluşu, proje ve
ilgi grupları etkinlik kapsamında çalışma toplantısı
düzenleyebileceklerdir. Oturum süreleri 45 dakikadır. Önerinin birden
fazla oturumu kapsaması mümkündür.

Toplantılar beyin fırtınası, panel, tanışma/örgütlenme toplantısı gibi
farklı biçim ve amaçlarla yapılabilir. Çalışma toplantılarının önkayıtlı
ya da önkayıtsız olarak ilgili herkese açık olması gereklidir.
Program kurulu çalışma toplantısı önerilerini topluluğun ilgisi ve
yararına göre değerlendirecek ve etkinlik süresinde bir zaman dilimini
öneri yapanlara ayıracaktır. Çalışma toplantıları, etkinlik programında
duyurulacaktır.

Öneri Yöntemi:

Bütün seminer, atölye, toplantı, kısa bildiri ve hızlı konuşma
önerilerinin dili Türkçe’dir. Önerileri programa alınan kişiler programda
yazılı olan tarih ve saatte etkinliğe katılmayı taahhüt ederler.
Öneride seminer/bildiri/atölye/toplantının adı, konuşmacı(lar), programda
yer alacak birkaç satırlık özeti, süresi ile oturumun ana hatları maddeler
halinde yer vermelidir. Öneri için web sitesindeki başvuru formunu
doldurunuz: http://openconf.linux.org.tr/author/submit.php

Seminer, Atölye, Toplantı, Kısa Bildiri ve Hızlı Konuşma Önerisi İçin
Son Gün: 7 Kasım Cuma

Etkinlik program kurulumuz şu isimlerden oluşmaktadır:

Ali Rıza Keleş
Barkın Kılıç
Berker Peksağ
Emre Yılmaz
Engür Pişirici
Hakan Uygun
Hidayet Doğan
İzlem Gözükeleş
Muhammet İkbal İslamoğlu
Mustafa Akgül
Osman Yüksel
Samed Beyribey
Tayfun Öziş Erikan
Yeliz Çatı

Etkinlik Web Sitesi -> http://www.ozgurwebgunleri.org.tr
=================================================
21. Yüzyıl icin Planlama Kurultayı-IV
23-24 Ekim  9.15-17.30
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 100. yIl Salonu, Tandoğan

Eski DPT Müsteşarı Bilsay Kuruç’un başkanlığında

23 ekim
Orta ve Uzun Dönem İçin Eğitimde Esaslar /Nasıl Bir Üniversite Sistemi?

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK
Dr. Niyazi ALTUNYA
Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU
Doç. Dr. Serdal BAHÇE

Bilim Dünyasında Türkiye’nin Yeri Ne Olabilir?Yaratıcılık Üzerine Geleceğe
Dönük Düşünceler
Oturum Başkanı: Orhan BURSALI
Prof. Dr. Metin GER
Dr. Faruk YARMAN

Emeğin Örgütlenmesi, Hakları, Bileşimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esin ERGİN
Özlem YÜZAK
Yıldırım KOÇ
Dr. Serhan ÖNGEL

24 Ekim     10.00-17.30

İmalat Sanayiinde Bugünden Yarına Öneriler: Enerji, Tasarruf Sorunu, Yeni
Yatırım Modelleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkut BORATAV
Gülay DİNÇEL
Yael TARANTO
Eser Pirgan MATUR
Prof. Dr. Erinç YELDAN

Sanayinin Finansmanı, Yeni Kurumsallaşma ve Gelecek İçin Öneriler
Oturum Başkanı: Dr. Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ
Şant MANUKYAN
Hakan ÖZYILDIZ
Dr. Serdar ŞAHİNKAYA

Türkiye Ekonomisi İçin Bir Büyüme Modeli Önerisi ve Planlama Sorunu
Oturum Başkanı: Aykut GÖKER
Dr. Gündüz FINDIKÇIOĞLU

17.30 Kapanış

==================================================
III.  TBD  31. Bilişim Kurultayı ve Ankara  Bilişim Fuarı

6-9 Kasım  Congresium,  Söğütözü,  Ankara

www.bilisim.org.tr

Taslak  program ve Fuar icin davetiye webte.

=========================================
Belgeler / Webler
NMC  – New Media Concortium Horizon ve Techology Outlook raporları

2014  yılında  10 rapor yayınlandı.
hepsini  nmc.org  veya
http://akgul.bilkent.edu.tr/nmc/
altinda  bulabilirsiniz

http://biorxiv.org    archiv.org un hayata bilimleri için kardeşi

http://elifesciences.org     bir acik-erisim dergisi

http://onlinestatbook.com/2/    cevrimici  istatistik  egitimi

http://explore.org           ilginc webler (wonders of Internet)

Fun English Games for Kids – Free Teaching Resources Online
·tp://www.funenglishgames.com/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.