EFD Haftanın Sitesi: KameraSokak (@KameraSokak)

 

KameraSokak

Gezi direnişinin sonuçlarından biri olan ve yurttaş gazeteciliği bağlamında değerlendirilebilecek bir proje.

Ana sayfa: http://kamerasokak.org/

kamera-sokak-mini-manifesto

Manifesto: 

  • Kamera Sokak bir yöntem arayışıdır, haberleşme ağı değildir.
  • Eylemlerin yakıcılığında bu görevi de üstlenmek durumunda hisseden bir görüntü ve bellek kolektifidir.
  • Asıl amacıbelgelemek ve gelecek zamana taşımaktır.
  • Direniş sonrasına kalacak estetik ve politik bir dilin arayışı içindedir.
  • Bu dili direnişin içinde direnişin öznesi olarak arar.
  • Direnişin daha geniş kitlelerin belleğinde bilince dönüşmesini dert edinir.
  • Direnişi direniştekilerle birlikte direnerek kayıt altına alır.
  • Birlikte öğrenebileceğimize inanır, bunun yollarını arar.
  • Irkçılığa, cinsiyetçiliğe, türcülüğe karşı özgür, eşit ve onurlu yaşamı savunur.
  • Hiçbir parti ve ülke bayrağını kutsamaz

 

 

Önerilerinizi alalım:

Ha bir de EFD’ye katkıda bulunmak isterseniz:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: