EFD Haftanın sitesi: Doğruluk Payı (@dogrulukpayicom)

Başka bir fact-finding sitesi. Doğrulat‘ın aksine siyasilerin demeçlerine yoğunlaşıyor.

Ana adres: http://www.dogrulukpayi.com/

Doğruluk Payı   Değerlendirme Kriterlerimiz

Proje kendini şöyle tanıtıyor:

 

DogrulukPayi.com herhangi bir partiyle ilişkisi olmayan tamamiyle bağımsız bir Ortak Gelecek için Diyalog Derneği girişimdir.

Bu web portalının amacı Türkiye siyasetine etki eden aktörlerin açıklamalarını izleyerek belli kriterlere göre doğruluğunu analiz etmektir.

Hedeflerimiz

· Daha sorumlu ve daha şeffaf bir siyasi sürece katkıda bulunmak.

· Türkiyeli seçmenlerin daha sağlıklı ve bilgili tercihler yapmasına katkı yapmak.

· Türkiye kamuoyunda şefafflık, sorumluluk ve demokratik yönetişim prensiplerinin önemi için farkındalığı artırmak.

Metodoloji

Bu sitede iki farklı ölçek kullanacağız:

Doğruluk Payı Ölçeği

Bu ölçek Türkiye siyasetini etkileyen aktörlerin açıklamalarında kullandıkları, doğrulanabilir veya yanlışlanabilir özellikteki verileri derecelendiren ölçektir. Bu ölçekle derecelendirilecek açıklamaları aşağıdaki üç soruya verdiğimiz yanıtlara göre seçiyoruz.

· Açıklamada bahsi geçen veri doğrulanabilir veya yanlışlanabilir bir özellik taşıyor mu?

· Açıklama tartışmalı mı?

· Açıklama önemli mi?

Doğruluk payı ölçeği siyaseti etkileyen aktörlerin yaptığı açıklamalarında yaptıkları iddianın 3 ana özelliğine bakıyor:

1- İddiada dayanak olarak gösterilen nitel ve nicel verilerin doğruluğu

2- Başvurulacak kaynakların kalitesi

3- İddianın söylenme amacı ve bağlamıyla uyuşması

Bu üç ana kritere ek olarak bazı açıklamalarda iddianın parti ve aktörün genel eğilimleriyle tutarlılığı da dördüncü kriter olarak devreye girecek.

Bu kriterlere bağlı olarak yapılacak ağırlıklandırma ise;

Doğruluk (% 50)

Kaynak kalitesi (% 20)

Amaç ve bağlamla uyumu (% 30)

Tutarlılık (% 10)*

*Tutarlığın incelendiği durumlarda amaç ve bağlama uygunluk % 20 ağırlıkta olacak.

Bu kriterlere göre doğruluk payı ölçeğinde 5 seviye oluşmaktadır: DEVAMI BURADA

 

Önerilerinizi alalım:

Ha bir de EFD’ye katkıda bulunmak isterseniz:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: