Dersim’de Anadolu Travma Çalışma Günleri- Kongre Çağrısı (@AtcgTravma) (20-22 Haziran 2014)

KONGREYE DAVET – Toplumsal barış için Dersim’e gidiyoruz!
Facebook sayfası burada.

Türkiye gibi geçmişi ve bugünü travmalarla dopdolu olan bir ülkede, hem travma mağdurlarının sayısı hem de ihtiyaçları devasadır. İnsanlar geçmişlerinde kayıplarının acılarının dillendiremiyor, yaşadıklarına yönelik anlayış, hoşgörü ve empati bulamıyorsa yaşadığı travma nesilden nesile aktarılarak savaşlara dönüşüyor. Biliyoruz ki toplumsal barış ancak insanlar arasında barışın kurulması ile mümkün olabilir.
New York?ta 1997?den beri faaliyet gösteren International Trauma Studies Program ile işbirliği halinde oluşturduğumuz Bilgi Üniversitesi Travma Çalışmaları Sertifika Programı farklı meslek gruplarından gelen profesyonellerin travma konusunda bilgi ve görüşlerini derinleştirmek ve travma mağduru ile çalışan siz meslektaşlarımızın travmayla çalışmalarını güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Programda Türkiye?nin farklı illerinden gelen bir çok meslektaşımıza burs verilerek eğitim alması amaçlamıştır. Ancak bu programa farklı illerden katılamayan yüzlerce meslektaşımız daha vardır.
İlkini Dersim’de yapmaya karar verdiğimiz ??1. Anadolu Travma Çalışma Günleri ?? ile farklı bölgelerden gelecek meslektaşlarımızla buluşmaya karar verdik. Bilgi Üniversitesi Travma Çalışmaları Programı desteğiyle Bilgi Açık Kapı ve Psikoloji Kulübü ve Tunceli Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası tarafından düzenlenen 1. Anadolu Travma Çalışma Günleri 20-22 Haziran 2014 tarihleri arasında Dersim?de yapılacaktır. Travmatik olayları/sorunları tanıma/anlama/anlatma, mağdurların yaralarını sarma, onları onurlandırma gibi temel eksenlerinde böyle bir buluşmanın ruh sağlığı çalışanları ve diğer meslek gruplarından gelen profosyenellere önemli ve değerli katkıları olacağını düşünüyoruz.
Travma Psikoloji alanında çalışmalar yapan k

ıymetli hocalarımız ve klinisyenler arasında bilgi ve görüş alışverişi sağlaması amacıyla düzenlediğimiz bu sempozyum farklı illerde çalışan meslektaşlarımızla aramızdaki bağı güçlendirecektir. Tunceli?de ki bu sempozyuma değerli ve önemli katkılarınızı bekliyoruz.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: