Cengiz Aktar: 2014?te üç kayda değer olay

2014?te üç kayda değer olay

Yok, sanmayın ki sefil siyasetten, kaostan çıkma senaryolarından, darbe halüsinasyonundan, taktik hamlelerden, mucize kurtarıcılardan, dehşet seçim sonuçlarından bahsedeceğim.Biri sanat, diğeri hafıza ve tarih, üçüncüsü doğa ve hayat ile ilgili üç önemli işten bahsedeceğim.

 

Bu yıl Venedik Mimarlık Bienali yılı. 1895?ten beri faaliyette olan bu dünya çapındaki kültür ve sanat kurumunda artık bir Türkiye Pavyonu da olacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı?nın girişimi ve 21 destekçinin katkısıyla, Bienalin iki ana sergi alanından biri olan Arsenale?de 2014-2034 arasında tahsis edilen mekân, Rem Koolhaas küratörlüğünde gerçekleşecek olan Mimarlık Bienali münasebetiyle 7 haziranda açılacak. Ajandanıza kaydedersiniz?

 

İkincisi, İstanbul?da 9-12 nisan arasında ?Osmanlı Cephesinde Yeni Bir Şey Var: Cihan Harbi?ne (1914-1918) Yeniden Bakmak? adlı çok paydaşlı bir uluslararası konferans gerçekleştirilecek. Birinci Cihan Harbi?ni resmî tarihyazımının masallarından kurtarmanın bu çaptaki ilk çabasına İstanbul?dan dört üniversite, üç araştırma kurumu, yurtiçi ve yurtdışından birçok saygın kurum el ve akıl veriyor. Çağrı metni açık: ?Amaç, Osmanlı Devleti?nin yaşadığı savaş deneyimlerine askerî tarihyazımındaki yeni eğilimler çerçevesinde tekrar bakmak, bu yeni yaklaşımların kazandırdıklarını kıyaslamak ve gelecek araştırmalara olası katkılarını değerlendirmek. Konferans üç ana tema üzerinde yoğunlaşmakta:

 

? Savaş deneyimleri: Subaylar, acemi erler, siviller, asker kaçakları ve savaş esirlerinin yaşadıkları deneyimler birbirinden çok farklı.

 

? Savaş organizasyonu: Bu başlık, askerî soru ve sorunların yanı sıra savaş sırasındaki yönetilebilirlik, ekonomik koşullar ve ihtiyaçların karşılanması, sağlık sorunları, tehcir ve özel birimler gibi meseleleri de kapsamakta.

? Savaş hakkında konuşmak: Propaganda, kültür, tarihyazımı, kişisel anılar ve toplumsal bellek.? Ajandanıza bu ezber bozucu toplantıyı da kaydedersiniz?www.ottomanfronts1914-1918.org   

 

Üçüncü etkinlik hayata dair. Dünya Organik Tarım Hareketleri Federasyonu IFOAM?ın 18. Dünya Organik Kongresi 13-15 ekimde İstanbul?da yapılacak. RahmetliVictor Ananias?ın kurduğu Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği IFOAM?ın Türkiye temsilcisi sıfatıyla kongrede başı çekiyor. Teması Organik Köprüler Kurmak.

 

Türkiye tarımını canla başla lağvediyor ve bunu modernlik zannediyor. Süreç bu iktidar döneminde çok hızlandı. Tarımın ve dolayısıyla kırsalın yok edilmesi, köylerin ?şehirleşmesi?, sözümona ilerlemenin, kalkınmanın göstergeleri. Türkiye şehirleşmeden tıknefes!

 

Tarım üretimi, kırsaldan bir-iki nesil önce kopup şehre gelmek zorunda kalanların zannettiği gibi ?iptidaî? bir uğraş değil. Aksine, eğer lâyıkıyla yapılırsa ?bacası tüten fabrika?dan çok daha fazla getirisi olabilecek bir faaliyet. Victor ile 2005?te yazdığımız organik tarım makalesi güncelliğini koruyor: ?Yeni bir ulusal politika: Ekolojik tarımİşletme ve Finans Dergisi, sayı 229.

 

BM, 2014?ü Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı ilân etti. Küçük çiftlik sahipleri dünyada tüketilen gıdanın %70?ini üretiyor. Ama iklim değişimiyle ortaya çıkan kuraklık, sel, aşırı yağmur ve rüzgâr önce onların çiftliklerini ve geçimlerini tehdit ediyor. Organik tarım ve diğer doğa dostu tarım modelleri ise bu zorluklarla mücadelede bilimsel çözümler sunarak, küçük çiftçiler ve aileleri için refah sağlıyor. Arda kalan %30?u üreten büyük konvansiyonel tarım ise az insan emeği ama yoğun girdi kullanıyor. Toprak ve su gibi kısıtlı kaynakları aşırı kullanıp, kirletiyor. Enerjiyi aşırı tüketip yine kirletiyor. Her türlü sunî gübre, kimyasal ve GDO gibi tehlikeli girdiyi kullanma konusunda pervasız. Ajandanıza kaydedersiniz? www.owc2014.org

ilk olarak Taraf’ta yayınlandı. Yazarın izniyle burada da yayınlanıyor. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.