Erkan?dan Gezi Direnişi üzerine düşünceler (9): Gezi Direnişinden Mısır’a…

Namaz kılan Mısır askerleri.. via @IvanCNN Ivan Watson

Türkiye‘de hesaplaşma bitmedi, şimdi de Mısır üzerinden hesaplaşma başladı.

Aslında gözümüzün önündeki, bizzat yaşadığımız olaylar üzerinden Türkiye üzerine anlaşamadıktan sonra Mısır üzerinden de bir yere varamayacağız.

Önceki yazılarda da vurguladığım üzere buradaki hesaplaşmada bir eşitlik zaten yoktu. Gezi Direnişçileri iktidarın dev propaganda makinesine maruz kaldı..

Neyse… AKP apolojistlerinin vicdanları rahat etmemiş olacak ki bu sefer de kendilerine Mısır üzerinden haklılık payı bulmaya çalışıyorlar.

Mısır ile Türkiye arasında siyasi ve toplumsal özellikler çok da benzer değil. Benzerliklerin yanında bunu da düşünmek lazım. O yüzden oradaki aktörlerle buradaki aktörleri birebir eşleştirmek hata olacaktır.

Mısır’da milyonlarca kişi Tahrir ruhuyla ayakta. Otoriter eğilimli Müslüman Kardeşler (MK) seçimle iktidarda. Darbeci bir ordu var.

Bu arada Müslüman Kardeşlerin (MK) demokrasiyle ilişkisi sayısal üstünlükten fazlası değil gibi geliyor (Müslüman Kardeşlerin ideologlarını epeyce okumuş biri olarak diyorum). Yani seçimde kazanacaklarını bilmeseler demokrasi lafı ederler miydi sormak lazım. Türkiye’de AKP geleneğinin demokrasiyle ilişkisi çok daha ileridir bence bu bağlamda. AKP’lilerin kendilerini MK ile özdeş görmeleri büyük bir hata. MK tarihi bir fırsatı kaçırıyor gibi geliyor. Bir devrim havasıyla iktidara gelip ülkenin heterojen toplum yapısıyla bütünleşip yeni bir model olabilirdi. Ama deneme halindeki ılımlı İslamcı modeli de pek gelecek vaadetmiyor. Özgürlükçü Tahrir ruhu tekrar ortaya çıkarken Mursi‘nin yaptığı tehditler savurmak ve de talepleri görmezden gelmek oldu. Gelinen nokta üzücü…

Bu arada Gezi Direnişine destek veren arkadaşlar hemen darbe karşıtlığını vurgulamaya başladılar. Ama zaten Gezi Direniş’inin özünde darbe düşüncesi hiç olmadı. Belki bazı ulusalcılar Mısır üzerinden heyecanlanmış olabilir ama bu kadar apolojetik olmaya gerek yok bence….

Enhanced by Zemanta

_amroali Amro Ali1h
The sight of army vehicles rolling into #Alexandria is quite unsettling

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.