7-8 Mayıs Yeni Medya Çalışmaları I.Ulusal Kongre Programı

Yeni Medya Çalışmaları I.Ulusal  Kongre Programı belli oldu.

Resmi sayfa

 

YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI

KURAM, YÖNTEM, UYGULAMA VE SİYASA

I. ULUSAL KONGRESİ

PROGRAMI

 

7 Mayıs 2013 Salı:

 

09.00-09.30Kayıt
9.30-10.00Açılış Konuşmaları (D-7 Nolu Derslik):Prof. Dr. Hasan Akbulut (KOÜ İletişim Fakültesi)

Ali Rıza Keleş (Alternatif Bilişim Derneği )

10.00-10.45Davetli Konuşmacı (D-7 Nolu Derslik):Prof. Dr. Aydın Uğur (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
10.45-11.00Çay/Kahve Arası
11.00-12.30

I. OTURUM
Dijital Aktivizm

D-2

II. OTURUM
Dijital Oyun

D-3

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Aydın Uğur
(İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Işık Barış Fidaner
(Boğaziçi Üniversitesi)

Altuğ Akın; Türkiye Çevrimiçi Alanında Güç Mücadelesi Ve Üç Tarz-I Muhalefet: Redhack, Alternatif Bilişim Derneği Ve Youtube Yasağı Karşıtı Bireysel Girişimler 

Bora Ataman ve Özlem Erkmen; Ekolojik Taban Hareketleri Ve Yeni Medya: Türkiye?den Bir Örnek Olarak Karadeniz İsyandadır Platformu (Kip)

 

İdil Sayımer, Gamze Yetkin Cılızoğlu ve Selin Öztürk; Kamuoyu Oluşturma Sürecinde Dijital Aktivizm : Baskı Grubu Olarak HAYTAP?ın  Sosyal Medya Çalışmalarına Yönelik Bir Analiz

 

Ali Özcan; Bir Dijital Aktivizm Örneği Olarak ?Smart Mob?

Hürriyet Konyar; Gençliğin Yeni Kültürel Alanları: Facebook Ve Sosyal Simülasyon Oyunlar 

Ayşe Gizem Erbuyurucu; Sosyal Medya Oyunlarında Gerçekliğin Kurgulanışı: Popmundo Oyunu

 

Tülin Sepetci; Yeni Hegemonik Söylem Alanı Olarak Dijital Oyunlar: God Of War 3 Örneği

12.30-14.00Öğle Yemeği
14.00-16.00

III. OTURUM
Yeni Medya Ve Demokrasi

D-1

IV. OTURUM
Yeni Medyanın Ne’liği ve Yöntem

D-2

V. OTURUM
Yeni Medya ve Gündelik Yaşam-1

D-3

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Tuğba Asrak Hasdemir
(Gazi Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Nilüfer Timisi
(İstanbul Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hürriyet Konyar
(Akdeniz Üniversitesi)

Fatma Orhan Tahralı;Toplumsal Özgürleşme ve Internet 

Burak Özçetin; Türkiye’de Hacktivizmin Politikası ve Poetikası

 

Besim Can Zırh;Siyasetimizde Yeni Bir Müessese: Taammüden Trollcülük

 

Derya Doğan; Yeni Medyada Demokrasi: Sosyal Medya İfade Özgürlüğü İçin Dost mu Düşman mı?

 

Sarphan Uzunoğlu; Yeni Medyanın Türkiye?deki Sınıfsal Sınavı: Prekarya Örgütlenmeleri Değişimi Sağlayabilir Mi?

M. Gökhan Aslan; Yeni Medyanın ?Yeni?liği Üzerine 

Ali Vatansever;Transmedya Anlatım Ve İzleyiciden Kullanıcıya Evrim

 

Mehmet Emin Babacan;Yeni Medya Araçlarına İlişkin Metodolojik Bir Deneyim

 

Işık Barış Fidaner;“Postmodern” yabancılaşma için bir model önerisi

 

Aynülhayat Uybadın ve Nalan Mumcu; Diyalog 2.0: Yeni Medyanın ?Öteki İle Ben? Diyaloguna Katkıları Üzerine Hermeneutik Bir Yaklaşım

Gökçe Baydar; Gençlerin Gündelik Yaşamında Sosyal Medya: Ask.Fm Örneği 

Salih Akkemik; Türkiye’de Facebook Ve Twitter Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma

 

Osman Köroğlu ve Aylin Tutgun Ünal; Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Benimseme Düzeyleri İle Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki

 

Nilüfer Sezer ve Nuray Yılmaz Sert; Öğretim Üye Ve Elemanlarının Sosyal Medya Kullanımı ?İletişim Fakültelerine Yönelik Bir Araştırma?

 

A. Burak Kahraman;Olmayan Ülke Facebook: Üniversite Gençliği ve Facebook Kullanımı

16.00-16.30Çay/Kahve Arası
16.30-18.30

VI. OTURUM
Yeni Medya Ekonomisi

D-1

VII. OTURUM
Değişen ve Dönüşen Haber

D-2

VIII. OTURUM
Yeni Medya ve Gündelik Yaşam-2

D-3

Oturum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka
(İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Ruhdan Uzun
(Gazi Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Cem Pekman
(Kocaeli Üniversitesi)

Derya Tellan; Sayısal Uçurum: Erişilebilirlik ya da Sahiplik 

Hakan Erkılıç ve Ayşe Gül Toprak; Kitlesel Fonlamanın Türkiye?de Belgesel Sinema Üzerindeki Olası Etkileri

 

Aslı Tosuner; İnternette Sosyal Sermaye Olarak Güven Oluşumunun Armağan Kültürü Bağlamında İncelenmesi: Zumbara Örneği

 

Ebru Yetişkin; ?Beğen? ve ?Paylaş?: Yeni Medyaya Mikro-Sosyolojik ve Ekonomi-Psikolojik Bir Bakış

 

Okan Ormanlı; Türkiye?de IPTV Yayıncılığında Yerli İçerik Kullanımı

 

Erdem Alper Turan; Yeni Medya Kullanımının ve İçeriklerinin Konvansiyonel Medya İçerikleri Üzerindeki Etkileri

Kübra Güran Yiğitbaşı;Sanal Medya ?Gerçek? Gündem 

Zeynep Özarslan; Yeni Medya Ortamlarında LGBT Bireylere Karşı Üretilen Nefret Söylemi

 

M. Selcan Kaynak ve Ayşe Hümeyra Ataman;Yeni Medya, Demokratikleşme ve Dijital Aktivism: WikiLeaks Belgelerinin Türkiye’de Tartışılma Süreci

 

Ferihan Özmen;İnternetteki Sağlık Haberciliğinin Magazinsel Boyutu

 

Nazan Yaman ve Nurcan Usta; Sosyal Medyanın Gündem Belirleme Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Gülüm Şener; Sosyal Ağlarda Mahremiyet ve Yeni Mahremiyet Stratejileri 

Faik Uyanık; Sosyal Medya: Kurgusallık ve Mahremiyet

 

Merve Akdemir ve Gülçin Con; Sosyal Medya Kullanımının Sosyal İlişkiler Üzerindeki Etkisinde Kuşaklar Arası Farklılıklar

 

Fatih Üstün, Mehmet N. Aydın ve Robert Booth;Türkiye?de Gençlerin Twitter Kullanımı Araştırması

19.00         Akşam Yemeği

 

8 Mayıs 2013 Çarşamba:

 

09.00-10.30

I. OTURUM
Yeni Medya Ve Hukuk

D-1

II. OTURUM
Siyasal İletişim-1

D-2

III. OTURUM
Yeni Medya Sanatları

D-3

Oturum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Elif Küzeci
(Bahçeşehir Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Burak Özçetin
(Akdeniz Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hasan Akbulut
(Kocaeli Üniversitesi)

Artun Avcı; İnternet Özgürlüğü ve Fikri Haklar 

Duygu Hatıpoğlu Aydın;Piyasa İlişkilerinde İnsan Hakkı: Türkiye’de Bir İnsan Hakkı Olarak İnternete Erişim Hakkının Olanakları Ve Sınırları

 

Gürkan Özocak; Sosyal Medyada İşlenen Suç Tipleri ve Suçluların Tespiti

 

Sevgi Kayak; Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında İstenmeyen Elektronik Posta

 

E. Gülbuğ Erol; Yeni Medya: Etik Ve Hukuk

Günseli Bayraktutan;Siyasal İletişimde Sosyal Medya Kullanımı: Türkiye?de 2011 Genel Seçimleri Örneği 

Mutlu Binark ve Tuğrul Çomu; Siyasal İletişim Pratiği Olarak Adalet Ve Kalkınma Partisi?nin (AKP) 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı

 

Gözde İslamoğlu; Siyasal İletişim Pratiği Olarak Cumhuriyet Halk Partisini?nin (CHP) 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı

 

Burak Doğu; Siyasal İletişim Pratiği Olarak Milliyetçi Hareket Partisini?nin (MHP) 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı

 

Aslı Telli Aydemir; Siyasal İletişim Pratiği Olarak Barış Ve Demokrasi Partisini?nin (BDP) 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı

Burak Arıkan; Ağ Haritalama 

Aydın Çam ve Ahmet Sarp Yılmaz; Papergirl: Yöndeşik Kültürün Bir Örneği Olarak Küresel Sanat Ağı Projesi

 

Berrak Coşkun; Anlamlı Anlamsızlık ve Sessizliğin Gücü

 

Serenay Şahin; Dijital Sanat, Arayüz ve Yeni İzleyici Profili

 

Ali C. Gedik; Yeni Medyada Müzik Teknolojisinin Yeni Sorunsalı: Müzik Bilgi Erişimi

10.30-11.00Çay/Kahve Arası
11.00-12.30

IV. OTURUM
Kurumsal İletişim

D-1

V. OTURUM
Siyasal İletişim-2

D-2

VI. OTURUM
Temsil ve Toplumsal Cinsiyet

D-3

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. İdil Sayımer
(Kocaeli Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hülya Yengin
(İstanbul Aydın Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Aysel Aziz
(İletişim Araştırmaları Derneği)

Hanife Güz; Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetlerinin Pazarlama Etiği Açısından Markafoni ve Morhipo Online Alışveriş Siteleri Örneklerinde Analizi 

Ayça Çekiç Akyol, Mevlüt AKYOL ve Alper Yılmaz;Yeni Medya Araçlarında Görsel İletişim: Otomobil Markalarının Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir İnceleme

 

Nur Ündey Kalpaklıoğlu;Halkla İlişkiler Aracı Olarak Yeni Medya Uygulamaları

Derya Erdem; Sosyal Medyada 12 Eylül Referandumu: Siyasal Söylem, Demokratik Bilinç, Etik, Siyaset ve Tartışma Kültürü 

Şifa Elcil; Sosyal Medyanın İfade Özgürlüğü ve Kamuoyu Oluşumundaki Rolü

 

Fatma Nur Şen;İstanbul?daki İlçe Belediyelerinin Halkla İlişkiler Aracı Olarak Twitter Kullanımları Üzerine Bir Araştırma

 

Levent Memiş; Yöneten-Yönetilen Etkileşiminin Değişim Aracı Olarak Sosyal Ağlar: Belediye Ve Belediye Başkanları Facebook ve Twitter Kullanım Örüntüsü

Saadet Sevinç Doğan;Ekşi Sözlük Özelinde Cinsiyetçilik Tartışması 

Betül Yarar, Nagehan Tokdoğan Kartal, Ayşe Mirza, Çağrı Kaderoğlu Bulut ve Cevahir Özgüler; Yeni İletişim Teknolojileri Ve Türkiye Kadın Hareketi

 

Çağlayan Kovanlıkaya ve Birol Dinçel; Toplumsal Görünürlük Yoksunlarının Yeni Medya Görünürlüğü

12.30-14.00Öğle Yemeği
14.00-15.30

VII. OTURUM
Kimlik ve Temsiller

D-2

VIII. OTURUM
Eğitim ve Yeni Okuryazarlık

D-3

Oturum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Burçe Çelik
(Bahçeşehir Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
İsmail Hakkı Polat
(Kadir Has Üniversitesi)

Ezgi Aydın; Kimlik Ve Hafıza Mekanı Olarak Twitter 

Umur Bedir; Korku Nesnesi Olarak İnternet: Güvenli İnternet Tanıtım Filmi Örneği

 

Bayram Karakullukcu; Sanal Maske: Personanın Sosyal Medyadaki İzdüşümü

 

Nafiseh Zafarmand; Sosyal Medyanın Tv?de Nasıl Temsil Edildiğine İlişkin Bir Çalışma: Sosyalmedyatv Programı Örneği

 

Mehmet Haberli; İnternet Ortamında Toplumsal Formların Teşekkülü: Sanal Cemaat Örneği

Deniz Yengin; Yeni Medyada Kullanılan Arayüzlerin Okul Öncesi Çocukların Görsel Hafızalarına Katkıları: i-pad Örneği 

Çağlar Ekinci; Ezilenlerin Pedagojisi Ve Yeni Medya Kesişiminde Bir Örnek; Birumut Derneği’nin Yeni Medyadaki Yansımaları

 

Tuğba Asrak Hasdemir; MOYdan BİTe: Eğitim Serüveninin Neresindeyiz?

15.30-16.00Çay/Kahve Arası
16.00-17.00Sonuç ve Değerlendirme

 

*Atölyeler ayrıca ilan edilecektir.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.