Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde 3. Kadın Yazarlar Sempozyumu: Suat Derviş Edebiyatı- 4-5 Nisan 2013

Yeni Yüzyıl Üniversitesi
3. Kadın Yazarlar Sempozyumu: Suat Derviş Edebiyatı
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Alev Ofluoğlu Konferans Salonu, İstanbul
 
4-5 Nisan 2013
 
4 Nisan 2013, Perşembe
09:30-10:00  Kayıt
10:00-10:15  Açılış
10:15 -10:45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Demir Budak (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
 
Raşit Cavaş (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni) 
Suat Derviş Kitaplarının Yayın Macerası
————————————————————————————————–
10:45-11:00 Çay /Kahve Molası
 
11.00-12:30 1. Oturum
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilek Doltaş (Doğuş Üniversitesi)
 
Prof. Dr. Erendiz Atasü (Yazar)
Suat Derviş?in Masum Suçluları
Prof. Dr. Fatmagül Berktay (İstanbul Üniversitesi)
Suat Derviş ve  Fosforlu Cevriye?nin Büyüsü
 
12:30-13:30  Yemek Molası
 
13:30-14:30 2. Oturum
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mine Küçüker (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
 
Prof. Dr. Abide Doğan/ Erol Gökşen (Hacettepe Üniversitesi)
Suat Derviş?in Cumhuriyet (1935), Tan (1937), Son Posta (1937/1938) Gazetelerinde Yayınlanan Röportajları ve Söyleşileri
Doç. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan (Hacettepe Üniversitesi)
?Çöken Boğaziçi? Yazı Dizisinde Günlük Yaşam Kültürünün Yazınsal Yansıması
Bahanur Garan (Hacettepe Üniversitesi)
 ?Seyahat Notları? Çerçevesinde Suat Derviş?in Gezi Yazarlığı
14:30-14:45  Çay/ Kahve Molası
 
14:45-16:00  Paralel Oturumlar
Salon  A
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Azize Özgüven (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
 
Dr. Çimen Günay Erkol (Özyeğin Üniversitesi)
Cemiyet Hayatı ve Muhayyile: Eleştirmen Suat Derviş
Dr. Esra Dicle Başbuğ (Boğaziçi Üniversitesi)
Suat Derviş ve Roman Eleştirileri
Ahsen Yalvaç (M.A. Hong Kong Üniversitesi)
İstanbul, Arabesk ve Fosforlu Cevriye
 
14:45-16:00
 
Salon B
 
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ferma Lekesizalın (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
 
Yrd. Doç. Dr. Feryal Saygılıgil (İstanbul Arel Üniversitesi)
İlk Dönem Romanları Üzerinden Suat Derviş?i Anlamaya Çalışmak
Erkin Kıryaman (Yaşar Üniversitesi)
Ankara Mahpusu?ndan Önce, Ankara Mahpusu?ndan Sonra: Suat Derviş?in Ankara Mahpusu?nda Değişimin İzleri
Yeliz Akar (Tunceli Üniversitesi)
Suat Derviş?in Hiç Romanında Yalnızlık Sorunsalının Görüngüleri
 
16:00-16:15  Çay/ Kahve Molası
16:15- 17:30  Paralel Oturumlar
SALON A
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ersi Kalfoğlu (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
 
Dr. Funda Başak Dörschel (Boğaziçi Üniversitesi)  
Şehrin Öteki Yüzü: Ankara Mahpusu’ndaki Toplumsal Gerçekçilik
Yonca Güneş Yücel (Mimar Sinan Üniversitesi)
 ?Ankara Mahpusu?ndan Taşan Kadınlar Var(dır)!
Ayşe Duygu Yavuz (Bilkent Üniversitesi)
Feminizm ve Varoluşçuluk Üzerinden Efendi-Köle Diyalektiği Bağlamında Suat Derviş?i Okumak
 
SALON B
 
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sedat İşçi (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
 
Asuman Susam  (Yazar) 
Toplumsal Dönüşüm Odağında Değişen Cevriyeler
Hazel Melek Akdik (Ege Üniversitesi)
Suat Derviş?in İlk Romanlarında Gotik Unsurlar
5 Nisan 2013, Cuma
 
09:30 – 10:30   3.  Oturum
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Günseli İşçi (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
 
Prof. Dr. Nazan Aksoy (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Suat Derviş: Muhalif Yazar
 
————————————————————————————————–
10:30-10:45 Çay /Kahve Molası
 
10.45-12:00 4. Oturum
 
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Yıldız Tümerdem (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
 
Doç. Dr. N. Sibel Güzel (Celal Bayar Üniversitesi)
Suat Derviş?in Çılgın Gibi Romanı Aracılığıyla Aristokrat ve Köklü / Yeni Burjuva Değerlerinin İrdelenmesi
Dr. Gül Uluğtekin (Bilkent Üniversitesi)
Çılgın Gibi: Aşk ve Yabancılaşma
Kabil Demirkıran (Boğaziçi Üniversitesi)
?Aksaray?dan Bir Perihan?a Metin Odaklı Bir Yaklaşım
 
12:00-13:30  Yemek Molası
 
13:30-14:45  Paralel Oturumlar
 
Salon A 
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İmer Okar (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
 
Atanur Memiş (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Yaşamın Ucundan Hiçbiri?ne Yolculuk: Tezer Özlü?den Suad Derviş?e bir Geri Dönüş Hikâyesi
Dr. Özlem Polat Atan (Boğaziçi Üniversitesi)
Öykülerde Unutulan Kadınlar
 
13:30-14:45
 
Salon B
 
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Lebriz Tosuner Fikes (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
 
Ayşegül Utku Günaydın (Bilkent Üniversitesi)
Suat Derviş?in Hiçbiri ve Çılgın Gibi Romanlarında Aşk ve Sevgisizlik Teması Üzerinden Cinsiyet İlişkilerine Bakış
Mine Hoşcan Bilge (Yazar)
Suat Derviş?in Hiçbiri Adlı Edebi Eserinin Gönderim Düzlemine İlişkin Görünümler ve Toplumsal Cinsiyet Kavramı Açısından İncelenmesi
M. Derya Nazlıpınar (Dumlupınar Üniversitesi)
Halide Edip Adıvar ve Suat Derviş?in Başını Eğmeyen Kadınları : ?Handan? ve ?Cavidan?
 
14:45 ? 15:00 Çay/ Kahve Molası
 
15:00- 17:00 Paralel  Oturumlar
 
Salon  A  
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
 
Doç. Dr. Ülkü Eliuz (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Dişil Evre ile Feminist Evre Arasında Bir Kadın Yazar ve Bir Aşk Romanı: Hiçbiri
Emine Azboz (Yazar)
Başını Eğmeyen Kadın Suat Derviş
 
15:00-17:00
 
Salon B
 
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Nahya  (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
 
Özge Cengiz Aydın (Ege Üniversitesi)
Suat Derviş?in Bu Roman Olan Şeylerin Romanıdır ve Fosforlu Cevriye Adlı Romanlarında Mekân Üzerine Bir İnceleme                                                                
Fatma Topdaş (Fırat Üniversitesi)
Suat Derviş?in Kara Kitap Adlı Romanında Ölüm-Yaşam Sarmalı
Hazal Bozyer (Marmara Üniversitesi)
Yahya Kemal?in İstanbul?u Değil, Suat Derviş?in Galata?sı: Fosforlu Cevriye?de İstanbul?un Arka Sokaklarını Toplumsal- Gerçekçi Bir Gözle Okuma Denemesi
 
17:00-17:30 Kapanış Paneli

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.