Bilgi hocalarından ODTÜ’ye destek: “Akademi itaatin değil, eleştirinin mekanıdır”

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ?NDEN BİR GRUP AKADEMİSYENİN KAMUOYUNA DUYURUSUDUR

26 Aralık 2012

 

 AKADEMİ, İTAATİN DEĞİL, ELEŞTİRİNİN MEKANIDIR!

Geçtiğimiz günlerde, ODTÜ’de, siyasal iktidara muhalif bir grup öğrenci, Başbakan’ın da katıldığı bir etkinlik sırasında, anayasa ve Türkiye’nin de tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile güvence altındaki “düşünce ve ifade özgürlüklerini” kullanarak, barışçı bir protesto gösterisi düzenledi. Polisin, henüz hiçbir şiddet eylemi söz konusu değilken, bu protestonun devamını engellemek ve göstericileri dağıtmak amacıyla yoğun şiddet kullanması sonucu oldukça tatsız ve üzücü olaylar meydana geldi ve onlarca öğrenci göz altına alındı. ODTÜ yönetimi, öğrencilerinin “düşünce ve ifade özgürlüğüne” sahip çıkan ve polisin orantısız güç kullanımını eleştiren bir açıklama yaptı.

Bu gelişmeler üzerine, Başbakan Sn. Recep Tayyip Erdoğan ODTÜ Yönetimi’ni, ODTÜ’lü öğretim üyelerini ve protestocu öğrencileri kamuoyu önünde eleştirdi. Ardından, bir çok üniversitenin rektörü, protestocu öğrencileri ve onlara sahip çıkan ODTÜ yönetimini kınayan bir açıklama yayınladı. YÖK de ODTÜ yönetimi için soruşturma başlattı. Bütün bu tepkilerin sanki bir ayaklanma bastırılıyormuş gibi kamuoyuna yansıtılması, ülkemizde toplumsal barışın daha da zarar göreceği konusunda endişelerimizi arttırmaktadır.

Biz aşağıda imzası olan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri ve elemanları, bu gelişmeler karşısındaki ortak kanaatimizin kamuoyu tarafından bilinmesinde fayda görüyoruz:

  1. Muhalefete tahammülün olmadığı bir yerde düşünce ve ifade özgürlüğünün, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkılmayan bir yerde ise üniversitenin varlığından söz etmek mümkün değildir. Zira “düşünce ve ifade özgürlüğü” yaratıcı ve yenilikçi bir düşünce ve bilgi üretimi sürecinin, olmazsa olmaz ön koşuludur.
  1. Bu nedenle, yukarıda özetlenen olaylar silsilesinde, ODTÜ yönetiminin, öğrencilerinin düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkarak, Türkiye’deki her üniversiteye örnek olması gereken bir tavır sergilediğini düşünüyor ve bu tavrı destekliyoruz.
  1. Aynı nedenle ODTÜ yönetiminin tavrını eleştiren üniversite rektörlerinin ve ODTÜ yönetimine soruşturma açan YÖK yönetiminin önemli bir muhakeme hatası yaptığını düşünüyor ve bu hatanın ülkemizdeki akademik yaşamın kalitesi ve üniversitelere duyulan güven üzerinde tamiri güç bir tahribat yaratabileceğinden endişe ediyoruz. Dolayısıyla bu hatanın altında imzası olan meslektaşlarımızı ve hocalarımızı çok geç olmadan bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz.

 

  1. Demokratik bir ülkede, hiç kimse, Başbakan ve Hükümet dahil hiç kimseyi beğenmek ve takdir etmek zorunda değildir. Kimilerine ne denli ?saçma?, ?saygısızca? ya da ?nankörce? gelirse gelsin, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında, herkes, şiddete başvurmaksızın, Başbakan ve Hükümet dahil herkesi eleştirebilir ve protesto edebilir. Türkiye?deki hakim geleneğe göre ise barışçı protesto gösterilerinin çoğu bile polis şiddeti marifetiyle bastırılmakta ve bu durum yeni şiddet döngüleri yaratmaktadır. Sessiz ve itaatkar bir toplum ve gençlik hayali kuranlara, bu toplumun en hayati yaratıcı damarlarını kurutmakta oldukları ısrarla söylenmeli ve bu duruma ödünsüz biçimde karşı durulmalıdır.

 

  1. Demokratik bir ülkede, siyasi iktidarın üniversiteleri azarlaması, onları hizaya sokmaya çalışması da, üniversitelerin ve akademisyenlerin siyasi iktidara uyum sağlama yarışına girmeleri de düşünülemez. Demokratik bir ülkenin siyasi iktidarı yeterince olgun ve akıllı ise, üniversitelerden, eleştiriden ve protestolardan sadece öğrenmeye çalışır. Evrensel akademik standartların farkında olan bir üniversite ise, ?majestelerinin üniversitesi? olmayı en büyük aşağılanma sayar.

Eğitime gönül vermiş ve bu uğurda emek harcayan insanlar olarak, derin endişelerimizi belirterek, özgür ve eleştirel düşüncenin toplumların gelişimine temel olduğunu vurgulamak isteriz.

Sabırla ve ısrarla, demokrasi ve akademik özgürlük talep etmeye devam edeceğiz.

 1.    Adil Serhan Şahin (Eğit. Asis.)
2.    Ahmet Mucip Ürger (Öğr. Gör.)
3.    Ahmet Süerdem (Prof.)
4.    Ahmet Şık (Öğr. Gör.)
5.    Ahmet Tonak (Prof.)
6.    Alan Duben (Prof.)
7.    Alım Erdemir (Uzm.)
8.    Ali Alper Akyüz (Yrd. Doç.)
9.    Ali İhsan Özkes (Araş. Gör.)
10.    Ali Nesin (Prof.)
11.    Ali Onat Türker (Eğit. Asis.)
12.    Alper Kaliber (Yrd. Doç.)
13.    Alper Kırklar (Yrd. Doç.)
14.    Anıl Sayan (Eğit. Asis.)
15.    Aras Türay (Araş. Gör.)
16.    Arus Yumul (Prof.)
17.    Aslı Tunç (Prof.)
18.    Aslıhan Demirtaş (Öğr. Gör.)
19.    Asu Aksoy (Doç.)
20.    Asuman Aytekin İnceoğlu (Y. Doç.)
21.    Avşar Gürpınar (Araş. Gör.)
22.    Ayça Alangoya (Öğr. Gör.)
23.    Ayça İnce (Öğr. Gör.)
24.    Aydın Uğur (Prof.)
25.    Ayhan Kaya (Prof.)
26.    Aylin Kılıç (Öğr. Gör.)
27.    Ayşe Uyduranoğlu Öktem (Doç.)
28.    Ayşegül Akaydın (Araş. Gör.)
29.    Ayten Zara (Doç.)
30.    Barış Özgen Şensoy (Eğit. Asis.)
31.    Barış Ulus (Öğr. Gör.)
32.    Barış Yılmazsoy (Yrd. Doç.)
33.    Başak Tuğ (Yrd. Doç.)
34.    Başak Uçanok Tan (Yrd. Doç.)
35.    Bayram Cevdet Akdeniz (Ar. Gör.)
36.    Bedia Ayşegül Tansen (Öğr. Gör.)
37.    Belin Benezra (Eğit. Asis.)
38.    Beliz Sarıyer (Öğr. Gör.)
39.    Berat İlk (Öğr. Gör.)
40.    Berrak Karahoda (Araş. Gör.)
41.    Bulut Aslan (Yrd. Doç.)
42.    Burak Serin (Eğit. Asis.)
43.    Burcu Kütükçüoğlu (Yrd. Doç.)
44.    Burcu Oy (Öğr. Gör.)
45.    Burcu Yasemin Şeyben (Yrd. Doç.)
46.    Burcu Yeşiladalı (Öğr. Gör.)
47.    Burhan Şenatalar (Prof.)
48.    Bülent Bilmez (Doç.)
49.    Bülent Özel (Yrd. Doç.)
50.    Bülent Somay (Öğr. Gör.)
51.    Büşra Yalçınöz (Eğit. Asis.)
52.    Can Altay (Yrd. Doç.)
53.    Can Cemgil (Uzm.)
54.    Can Çinici (Öğr. Gör.)
55.    Cansu Alözkan (Eğit. Asis.)
56.    Cansu Muratoğlu (Araş. Gör.)
57.    Celil Oker (Öğr. Gör.)
58.    Cem Hakverdi (Araş. Gör.)
59.    Cem İlhan (Öğr. Gör.)
60.    Cemal Bali Akal (Prof.)
61.    Cemal Dinçer (Prof.)
62.    Cemil Boyraz (Öğr. Gör.)
63.    Ceren Balkır Övünç (Öğr. Gör.)
64.    Ceyhun Aytekin (Araş. Gör.)
65.    Ceylan Uşaki Erali (Araş. Gör.)
66.    Christopher Stephenson (Öğr. Gör.)
67.    Çağdaş Şenol (Araş. Gör.)
68.    Çağla Demir (Araş. Gör.)
69.    Deniz Gözler (Araş. Gör.)
70.    Deniz Ünsal (Yrd. Doç.)
71.    Dicle Öztürk (Araş. Gör.)
72.    Didem Yalınay (Eğit. Asis.)
73.    Dolunay Özbek (Yrd. Doç.)
74.    Durmuş Özdemir (Yrd. Doç.)
75.    Dursun Yavuz Tüylüoğlu (Uzm.)
76.    Ebru Kunt Akın (Araş. Gör.)
77.    Ege Yazgan (Prof.)
78.    Elena Battini Sönmez (Öğr. Gör.)
79.    Elif Kendir (Öğr. Gör.)
80.    Elif Simge Fettahoğlu (Araş. Gör.)
81.    Emek Toraman Çolgar  (Araş. Gör.)
82.    Emrah Altınok (Yrd. Doç.)
83.    Emre Altürk (Yrd. Doç.)
84.    Emre Erdoğan (Dr.)
85.    Emre Gönen (Öğr. Gör.)
86.    Engin Hengirmen (Araş. Gör.)
87.    Engin Volkan (Yrd. Doç.)
88.    Erdem Demir (Öğr. Gör.)
89.    Erdoğan Onur Ceritoğlu (Arş. Grv.)
90.    Erkan Saka (Yrd. Doç.)
91.    Ertan Önsel (Uzm.)
92.    Esra Arsan (Doç.)
93.    Esra Elmas Balancar (Öğr. Gör.)
94.    Ethem Özgüven (Öğr. Gör.)
95.    Evren Hoşgör (Yrd. Doç.)
96.    Ezgi Taboglu (Araş. Gör.)
97.    Fahri Aral (Uzm.)
98.    Ferda Keskin (Doç.)
99.    Filiz Leventoğlu (Uzm.)
100.    Fulya Özsel Akipek (Yrd. Doç.)
101.    Gencer Özcan (Prof.)
102.    Gizem Külekçioğlu (Uzm.)
103.    Gökceçicek Ayata (Uzm.)
104.    Gökçe Çataloluk (Yrd. Doç.)
105.    Gökhan Tan (Öğr. Gör.)
106.    Gözde Durmuş (Uzm.)
107.    Gülesin Nemutlu (Öğr. Gör.)
108.    Güneş Ekin Aksan (Yrd. Doç.)
109.    Güventürk Görgülü (Öğr. Gör.)
110.    H. Sinan Omacan (Öğr. Gör.)
111.    Hale Bolak Boratav (Prof.)
112.    Halil Nalçaoğlu (Prof.)
113.    Haluk Yener (Öğr. Gör.)
114.    Han Tümertekin (Öğr. Gör.)
115.    Handan Can Otu (Yrd. Doç.)
116.    Harun Özkan (Eğit. Asis.)
117.    Hasan H. Otu (Yrd. Doç.)

118.    Itır Erhart (Yrd. Doç.)
119.    İdil Elveriş (Dr.)
120.    İdil Erkol (Araş. Gör.)
121.    İdil Işık (Yrd. Doç.)
122.    İdil Işıl Gül (Yrd. Doç.)
123.    İdil Karababa (Yrd. Doç.)
124.    İhsan Bilgin (Prof.)
125.    İlgi Karaaslan (Öğr. Gör.)
126.    İnan Rüma (Yrd. Doç.)
127.    İpek Kotan (Araş. Gör.)
128.    Jale Parla (Prof.)
129.    Jan Sanem Jular (Yrd. Doç.)
130.    Kemal Ilgar Eroğlu (Yrd. Doç.)
131.    Kenan Çayır (Doç.)
132.    Kerem Çelikboya (Araş. Gör.)
133.    Kutay Karabağ (Öğr. Grv.)
134.    Kübra Doğan Yenisey (Doç.)
135.    Laden Yurttagüler (Öğr. Gör.)
136.    Lale Duruiz (Prof.)
137.    Levent Küey (Doç.)
138.    Levent Yılmaz (Prof.)
139.    M. Fatih Tatari (Eğit. Asis.)
140.    Mehmet Ali Tuğtan (Yrd. Doç.)
141.    Mehmet Fuat Beyazıt (Yrd. Doç.)
142.    Mehmet Gencer (Yrd. Doç.)
143.    Mehmet Kütükçüoğlu (Öğr. Grv.)
144.    Mehmet Murat İnceoğlu (Doç.)
145.    Meltem Yılmaz Şener (Yrd. Doç.)
146.    Meriç Kara (Öğr. Gör.)
147.    Mevce Çıracı (Öğr. Grv.)
148.    Mia Medina (Öğr. Gör.)
149.    Mine Erkaya (Ögr. Gör.)
150.    Miray Çakıroğlu (Araş. Gör.)
151.    Murat Belge (Prof.)
152.    Murat Borovalı (Doç.)
153.    Murat Dağlı (Öğr. Gör.)
154.    Murat Özbank (Yrd. Doç.)
155.    Murat Paker (Yrd. Doç.)
156.    Mustafa Erdem Kabadayı (Doç.)
157.    Müge Ayan (Uzm.)
158.    Nazan Aksoy (Prof.)
159.    Nazan Mahsereci (Araş. Gör.)
160.    Nevzat Sayın (Öğr. Gör.)
161.    Nihal İncioğlu, (Prof.)
162.    Nilay Kaya (Araş. Gör.)
163.    Nilüfer Erdem (Öğr. Gör.)
164.    Nilüfer Oral (Dr.)
165.    Nurhan Yentürk (Prof.)
166.    Ohannes Kılıçdağı (Araş. Gör.)
167.    Onur Kemal Kerman (Araş. Gör.)
168.    Ozan Yurdakul (Araş. Gör.)
169.    Ömer Turan (Öğr. Gör.)
170.    Özgür Ağamolla (Araş.Gör.)
171.    Özgür Atlagan (Araş. Gör.)
172.    Özgür Toy (Yrd. Doç.)
173.    Papatya Duman (Araş. Gör.)
174.    Pınar Aygün (Okutman)
175.    Pınar Kür (Yrd. Doç.)
176.    Pınar Uğurlu (Öğr. Gör.)
177.    Pınar Uyan Semerci (Yrd. Doç.)
178.    Rahmi G. Öğdül (Öğr.Gör.)
179.    Remzi Emre Başar (Araş. Gör.)
180.    Rona Serozan (Prof.)
181.    Ruhan Alpaydın (Öğr. Gör.)
182.    Salih Küçüktuna (Öğr. Gör.)
183.    Sarper Durmuş (Eğit. Asis.)
184.    Selçuk Erzurumlu (Öğr. Gör.)
185.    Selen Ansen (Yrd. Doç.)
186.    Selen Gülün (Öğr. Gör.)
187.    Selime Sezgin (Prof.)
188.    Selin Akcakaya (Araş.Gör.)
189.    Sema Bayraktar (Yrd. Doç.)
190.    Semih Yücel (Öğr. Gör.)
191.    Senem Aydın Düzgit (Yrd. Doç.)
192.    Seray Öney Doğanyiğit (Eğt. Asis.)
193.    Serdar Karabatı (Yrd. Doç.)
194.    Serhan Ada (Doç. Dr.)
195.    Sermin Paksoy (Araş. Gör.)
196.    Sernaz Arslan (Eğit. Asis.)
197.    Sertaç Erten (Öğr. Gör.)
198.    Seyhan Salman (Yrd. Doç.)
199.    Sibel İnceoğlu (Prof.)
200.    Sonat Süer (Yrd. Doç.)
201.    Süha Oğuzertem (Öğr. Gör.)
202.    Ş. Eser Ergün (Öğr. Gör.)
203.    Şebnem Kuzulugil (Dr.)
204.    Şebnem Yalınay Çinici (Doç.)
205.    Şükrü Yalçınkaya (Dr.)
206.    Tansel Korkmaz (Doç.)
207.    Tolga Tüzün (Doç.)
208.    Tolga Zafer Özdemir (Yrd. Doç)
209.    Tuğba Maran (Eğit. Asis.)
210.    Tuğba Şahin (Araş. Gör.)
211.    Tuğrul Artunkal (Öğr. Gör.)
212.    Tuna Erdem (Yrd. Doç.)
213.    Turgut Tarhanlı (Prof.)
214.    Ufuk Sezgen (Öğr. Grv.)
215.    Uğur Özdemir (Dr.)
216.    Ulaş Karan (Araş. Asis.)
217.    Ümit Akırmak (Yrd. Doç.)
218.    Volkan Çetin (Öğr. Gör.)
219.    Volkan Yılmaz (Uzm.)
220.    Yankı Yazgan (Prof.)
221.    Yelda Yücel (Yrd. Doç.)
222.    Yeşim Atamer (Prof.)
223.    Yeşim Burul Seven (Öğr. Gör.)
224.    Yonca Aslanbay (Prof.)
225.    Yonca Demir (Yrd. Doç.)
226.    Yörük Kurtaran (Öğr. Gör.)
227.    Zafer Aracagök (Öğr. Gör.)
228.    Zehra Kafkaslı (Araş. Gör.)
229.    Zeynep Altok (Öğr. Gör.)
230.    Zeynep Çatay Çalışkan (Yrd. Doç.)
231.    Zeynep Kılıç (Uzm.)
232.    Zeynep Özer (Araş. Gör.)
233.    Zeynep Özsoy (Yrd.Doç.)
234.    Zülfiye Yılmaz (Araş. Gör.)

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: