Bugün Kadir Has’ta, Cumartesi Bahçeşehir’de….

13.00-14.45- Social Media Developments – Impacts to Media Change: New Media-New Society
Chairperson: Yard. Doç. Dr. Murat Akser, Kadir Has University
Keynote Speaker: Prof. Dr. Dimitris Charalambis, University of Athens

Tartışmacılar:
? İsmail Hakkı Polat, Kadir Has University
? Dr. Özgür Uçkan, Bilgi University

? Yard. Doç. Dr. Erkan Saka, Bilgi University
? Yard. Doç. Dr. Aslı Telli, Şehir University

8 Aralık 2012 Cumartesi

?YENİ MEDYA ve ETİK? Çalıştayı- tüm program burada: ?YENİ MEDYA ve ETİK? Çalıştayı 7-8 Aralık 2012

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü


10.30 ? 12.00 State Regulation, Freedom of Expression and Ethics / Devlet Düzenlemesi, Düşünce Özgürlüğü ve Etik

 

 Aslı Telli Aydemir (Asst. Prof. Dr. Istanbul Sehir University / Yrd. Doç. Dr. İstanbul Şehir Üniversitesi)Inquiries on ethics of transmedia based sharing platforms and social networks /Transmedya odaklı Paylasim platformları ve Sosyal ağlar etiği üzerine güzellemeler

 Elif Küzeci (Professor, Bahçeşehir University / Prof.Dr, Bahçeşehir Üniversitesi)  Legislation on new media in Turkey  in the light of freedom of expression and the right of personal data protection / Düşünceyi açıklama özgürlüğü ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ekseninde Türkiye?de yeni medyaya ilişkin yasal düzenlemeler

 Yasemin İnceoğlu (Professor, Galatasaray University/ Prof.Dr, Galatasaray Üniversitesi) / Hate Speech, Freedom of Expression and Media / Nefret Söylemi, İfade Özgürlüğü ve Medya

 Erkan Saka (Bilgi University / Bilgi Üniversitesi)A Brief Look at the New Forms of Censorship as New Media Usage / Yeni Medya Kullanımı arttıkça ortaya çıkan yeni sansür biçimleri

Chair &Discussant:Volkan Aytar (Bahçeşehir University)


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.