?.tc alanadı ve Türkiye ilişkisi? yazısıyla ilgili bir cevap metni geldi:

CEVAP VE  DÜZELTME METNİ

Kaan Alper’in EFD’de yayınlanan ?.tc alanadı ve Türkiye ilişkisi? yazısıyla ilgili gönderilen cevap ve düzeltme metnidir:

?.tc alanadı ve Türkiye ilişkisi? başlıklı yazıda   kamuoyuna sunulan bilgilerde eksik, yanlış ve hatalı olan hususların bildirimi için cevap hakkımızı kullanmak gereği hasıl olmuştur.

Alan adları yönetiminde ülkesel kodlar (ccTLDs)  ve  ulusal kimlik  taşımayan kodlar (gTLDs) olmak üzere   ikili bir ayrım mevcuttur. Ulusal kimlik taşımayan kodların (com,net,org gibi) idari sorumluluğu  ICANN  ve ICANN tarafından yetkilendirilen kuruluşlar  tarafından sağlanmaktadır.

Ancak ( ccTLD) alan adları için  tescil şartları, kurallar, fiyat vb  her türlü idari sorumluluklar (ccTLD) uzantısını kullanan ülkelerin kendi belirlediği kuruluşlar  tarafından sağlanmakta olup ICANN politikalarını belirlemek zorunda değildirler. Türkiye de ?.tr?  uzantısı ile ilgili yetkili olan kuruluş www.nic.tr?dir; ancak bu alan adı yönetiminin idaresi ve  sorumluluğu sadece ?.tr? uzantısı için olup ?.tr? dışında bulunan  alan adlarına müdahale etme ve  izin verme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.

?.tc? ? uzantısı da ülkesel bir kod olup bütün idari yönetimi,  ICANN?in com,net,org gibi alan adları için  yürütmekte olduğu politikadan bağımsız olarak  sürdürülmektedir. Bu nedenle  ?.tc?  alan adı  politikaları ile  ICANN?in kendisi tarafından yönetilen alan adları politikalarının birbirleri ile  karıştırılmaması gerekmektedir.

Bu bağlamda ?.tc ? alan adı uzantısının registry?si  ADAMSNAME  ve TÜRKİYE için yetkilendirilmiş olan  TCNET firmasıdır.TCNET firması  alt kayıt  kuruluşu ya da  alan adı bayii değildir. Bu nedenle www.adamsname.com sitesinde alt kayıt kuruluşları listesinde yer almamaktadır.

?.tc?alan adı uzantısı için MARKA BELGESİ  şart değildir ve alan adı politikalarında kayıt için bu şart aranmamaktadır. Ancak  alan adı uyuşmazlıklarında  en başta  gelen çekişmeli  konularından biri ?MARKA  HAKKININ İHLALİ? dir. Bu nedenle  TCNET firması  ?.tc? alan adı kaydını kamuoyuna  açmadan önce  Marka sahibi olan firmalara marka belgelerini ibraz etmeleri koşulu ile  ÖN ALIM hakkı tanımıştır.Bu uygulama ilk olmayıp  yeni alan adları kamuoyuna sunulmadan önce  fikri hak  ihlallerinin önüne geçilmesi için tüm dünyada  kayıt  kuruluşları  tarafından benimsenmiş bir uygulamadır.

?.tc? alan adlarının tescil fiyatları ile yapılan tespitler ise tamamen eksik bilgilendirme içermektedir. Fiyatları yazılan bayiler  yurtdışı bayiiler olup , 4 Aralık 2012 tarihinden  önce  ?.tc?  uzantısı  kayıt etme hakları bulunmamaktadır. Bu  hak tamamen Türkiye?den tescil talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere tanınmış bir haktır. Bu nedenle  fiyat karşılaştırılması verilen bu bayilere ait ?Sunrise ve Landrush dönemi fiyatları? bulunmamaktadır. Karşılaştırmada esas alınan  fiyatlar 4 Aralık  2012 tarihinden sonra belirlenen fiyatlardır. Aynı  kategoride fiyatlandırma karşılaşması yapıldığı takdirde  TCNET  tarafından  4 Aralık 2012 tarihinden sonra belirlediği tescil ücretinin en düşük  fiyat olduğu görülecektir.

Ayrıca, alan adı konusundaki uyuşmazlıkların çözümü için ülke dışı çözümler yerine İstanbul Ticaret Odası Hakem Mahkemesi yetkili kılınmıştır. Alan adı konusunda herhangi bir hak kaybına uğrayan kişi, kendi dilinde, kolaylıkla ulaşabileceği ve en fazla 3 ay içinde çözüm sağlayan bir yargı yerine başvurabilecektir.

Kamuoyunun bilgisine..

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: