.@altbilisim den sosyal medya’da sansür haberleri üzerine açıklama (+diğer açıklamalar)

Sansürün bahanesi bu kez nefret söylemi
Yaygın medyayı çeşitli yollarla baskı altında tutan Hükümet, halkın tepkisini en rahat dile getirebildiği
sosyal medyayı sansürleme derdinde. Bu kez sansüre gerekçe son dönemde artan nefret söylemi.
Kamuoyunun bildiği gibi 20 bini aşkın sitenin engellenmesinin bahanesi çocuk ve aileyi korumaktı.
Çıkarılan 5651 sayılı yasa ile youtube, wordpress, blogspot, googlesites gibi sitelerinde içerisinde
olduğu binlerce siteye erişim engellendi. Şimdi de nefret söylemi bahanesiyle sosyal medyanın kontrol
altına alınmasını girişimi ile karşı karşıyayız.
Kamuoyuna yansıyan haberlere göre Ulaştırma Bakanlığı başta Twitter ve Facebook olmak üzere
sosyal medyaya, ?kamu güvenliğinin gerektirdiği ve zorunlu kıldığı? durumlarda anlık ya da saatlik
olarak erişimi kısıtlamayı öngörüyor.
Nefret Söylemi teknik bir sorun değildir
Yakın zamanlarda sosyal medya ortamlarında artan ayrımcı, saldırgan ve nefret söylemi içeren
kullanıcı türevli içeriklerin asıl nedeni veya kökeni, bizatihi gündelik yaşamdaki siyasetin ve kültürün
hoşgörüsüz ve ayrımcı dilidir. Gündelik yaşamda sorunlar çözülmediği sürece, bu sorunların sosyal
medya ortamlarına yansısının ve oradan yeniden dolaşıma sokulmasının önünün ?erişim engeli?, tabir-i
caizse ?sosyal medyanın fişinin çekilmesi? ile çözülmesi girişimi, gerçeklere perde çekmektir ve
toplumsal-siyasal-kültürel ve ekonomik düzlemde ?gerçek? sorun çözücülüğü yoktur.
Toplumumuzda ayrımcılığın, nefret söyleminin ve nefret linçlerinin çözümü için ?barış? kültürünün
tesisi gereklidir. Bunun yolu da her yaşta her düzeyde eğitimdir. Sosyal medya kullanımında
farkındalık, bilinç ve ?nefret söylemi?, ani parlama üretmenin nelere yola açacağının kullanıcı
düzeyinde öğrenilmesi ve öğretilmesi gereklidir. Teknik çözümler ile topluma ne ?barış? ne de ?birlik,
dirlik ve kardeşlik? gelmez. Gerçekleri örtülmüş, gizlenmiş kamusal alanda ?sanal barış ve birlikdirlik?
olduğu yanılgısı içinde, Godot?u bekleriz.
Sosyal medya hükümeti rahatsız ediyor
Geleneksel medyayı siyasi ve ekonomik zorla baskı altına almayı başaran hükümet, sosyal medyanın
özgürlük ortamından oldukça rahatsız. Çünkü sosyal medyada gerçekler, geleneksel medyanın yanıltıcı
prizmasından kırılarak değil, doğrudan kaynağından, yurttaşların twitlerinden ulaşıyor bizlere.
Ne nefret söyleminin ne çocuk pornosunun ne de diğer risklerin çözümü sansür değildir. İnternet
toplumun aynasıdır. Nefreti önlemek istiyorsak barış için çaba göstermeliyiz. İnsanların dil, din, ırk,
mezhep, cinsiyet vb. aidiyetleri nedeniyle ayrımcılığa uğramayacakları bir toplum yaratmak için
çabalamalıyız. Ancak o zaman İnternet’e başka görüntüler yansıyabilir.
Bu girişim tek kelimeyle devlet sansürüdür. Sorunları çözmeyecek aksine katmerleştirecektir. Tüm
yurttaşları kendi medyalarına; bilgiye ve habere dolaysız ulaşma hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz.
Altenatif Bilişim Derneği
4 Eylül 2012

 

Diğer açıklamalar:

Anlık sansür şimdilik zor – Radikal

Devlet sosyal medyaya sansür için kamuoyunu yoklarken birkaç – T24

Türkiye Twitter ve Facebook’a müdahale mi edecek? : Rusya’nın sesi

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.